Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Karolina Sobczak-Szelc

Badaczka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie koordynuje prace zespołu w ramach projektu RESPOND, który bada zarządzanie masową migracją i jej konsekwencjami dla UE, jej państw członkowskich i krajów trzecich oraz jest członkiem zespołu w ramach projektu FUME: Przyszłe scenariusze migracyjne dla Europy.

Teksty tego autora