Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Publikujemy pierwszą publiczną odpowiedź na naszą inicjatywę depolaryzacyjną  20 marca 2024

PiS o apel24.pl: „Zasługuje na poważną odpowiedź. Deklarujemy gotowość do rozmów w gronie prezydent – rząd – opozycja”

Publikujemy pierwszą publiczną odpowiedź na naszą inicjatywę depolaryzacyjną  20 marca 2024
przeczytanie zajmie 3 min
PiS o apel24.pl: „Zasługuje na poważną odpowiedź. Deklarujemy gotowość do rozmów w gronie prezydent – rząd – opozycja” fot. Krystian Maj / KPRM

Publikujemy pierwszą publiczną odpowiedź na naszą inicjatywę depolaryzacyjną.

„Każdy apel, kierowany przez Państwa do polityków, powinien być wnikliwie analizowany i zasługuje na poważną odpowiedź. Szanuję również zdanie pozostałych środowisk podpisanych pod apelem, zwłaszcza że zdobył on tak szerokie poparcie społeczne, poświadczone wieloma tysiącami podpisów” – czytamy w odpowiedzi wiceprzewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości na apel24.pl.

Apel24.pl wraz z gronem 24 sygnatariuszy spośród różnych baniek ideowych i tematycznych opublikowaliśmy 14 lutego 2024. Następnie podpisało go ponad 10 000 osób. Pod koniec lutego Klub Jagielloński skierował formalne petycje z treścią apelu do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu, Marszałek Senatu oraz wszystkich partii reprezentowanych w parlamencie. Zgodnie z ustawą o petycjach decydenci mają na odpowiedź maksymalnie 3 miesiące.

Pierwsza formalna odpowiedź skierowana została do nas 13 marca 2024. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Marek Suski.

„Z całą stanowczością podpisujemy się pod deklaracją uczestnictwa w dialogu trójstronnym między Prezydentem RP, większością rządową i opozycją. Chcemy, by rozpoczęte przez nas wielkie inwestycje – o ogromnym znaczeniu dla bezpieczeństwa naszego państwa w najbliższych latach – były kontynuowane przez obecnie rządzących” – czytamy w odpowiedzi na trzeci z postulatów apelu dot. budowy stałej platformy komunikacji stron politycznego sporu w sprawach takich jak CPK, atom i zbrojenia.

„Podkreślamy, że w obecnych warunkach Konstytucja RP powinna być przede wszystkim przestrzegana. Jej nowelizację – o potrzebie której nasze środowisko polityczne mówi głośno od wielu lat – musi zaś poprzedzać prawdziwy dialog, nie zaś pokaz bezwzględnej siły rządzących, którzy w ostatnich miesiącach wielokrotnie złamali jej podstawowe przepisy. Dialog z tymi, którzy jeszcze niedawno doprowadzali do bezprawnego osadzenia w więzieniu naszych kolegów-parlamentarzystów, wydaje się bardzo utrudniony”.

Wiceprzewodniczący Klubu PiS w odpowiedzi na drugi z postulatów apelu zadeklarował również, że jego partia „nie zamierza przykładać ręki do bezprawnych działań”. Marek Suski nie przedstawił jednak założeń propozycji zmiany konstytucji, która byłaby akceptowalną dla PiS treścią przepisów ustawy zasadniczej w zakresie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. O to apelowaliśmy do wszystkich adresatów apelu i z tym konkretnym postulatem zwrócimy się do partii Jarosława Kaczyńskiego raz jeszcze w odpowiedzi na przesłane pismo.

Odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości komentuje Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego; „Podstawową emocją, która stoi za apel24.pl, jest nasze przekonanie, że obie strony za wszelką cenę będą podnosić argumenty, że «z tymi drugimi Konstytucji zmieniać nie wolno». Niestety, ten ton pobrzmiewa też w stanowisku PiS, choć doceńmy, że dialog o resecie ustrojowym Marek Suski uznał za «bardzo utrudniony», a nie wykluczony.

Cieszy też deklaracja, że PiS jest gotowe do rozmów w ponadpartyjnym formacie. Wyczekując na pozostałe odpowiedzi, będziemy kontynuować korespondencję z politykami PiS i przekonywać ich, by przedstawili swoje propozycje zmiany konstytucji. Dopiero, gdy wszyscy położą na stole swoje propozycje, będzie można zacząć poważną dyskusję” –podsumował szef KJ.

Adresaci mają ustawowy czas na odpowiedź maksymalnie do drugiej połowy maja. Na początku marca otrzymaliśmy informację, że szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec przekazał petycję Klubu Jagiellońskiego do Adama Bodnara z prośbą o opracowanie odpowiedzi. Zwróciliśmy się również do szefa Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o rozważenie możliwości organizacji dyskusji na temat formułowanych przez jego resort propozycji zmian w ustawie zasadniczej.

Przypominamy, że apel24.pl jest misyjną, oddolną inicjatywą Klubu Jagiellońskiego i 24 osób dobrej woli, którą poparła społeczność ponad 10 000 zaangażowanych obywateli. Zamierzamy kontynuować działania na rzecz deeskalacji konfliktu politycznego i doprowadzenia do resetu ustrojowego za środki, które otrzymamy w tym roku z 1,5% podatku PIT. Jeżeli cenicie tę inicjatywę: przekażcie nam swój podatek (numer KRS: 0000128315) lub wesprzyjcie nas darowizną.