Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Afrykańskie surowce krytyczne pomogą w transformacji energetycznej Unii Europejskiej?

Afrykańskie surowce krytyczne pomogą w transformacji energetycznej Unii Europejskiej? autor zdjęcia: Noahalorwu; źródło ilustracji: wikimedia commons,Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

30% światowych rezerw surowców krytycznych znajduje się w Afryce, a przemysł w Unii Europejskiej jest w znacznym stopniu zależny od znajdujących się tam zasobów. Obecnie 98% dostaw metali ziem rzadkich do UE kontrolują Chiny. Barierą dla współpracy unijno-afrykańskiej jest brak odpowiedniej infrastruktury transportowej, kapitału na inwestycje w wydobycie oraz relatywnie niski poziom przebadania kontynentu pod kątem geologicznym. Powyższe wnioski formułują autorzy raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego Afrykańskie surowce krytyczne i bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej.

Surowce krytyczne i metale ziem rzadkich to zbiorcza nazwa 17 pierwiastków, które niezbędne są do produkcji zaawansowanej elektroniki, uzbrojenia czy infrastruktury energetycznej. Choć nazwa może być myląca, są surowcami występującymi w przyrodzie bardzo często.

Ich rzadkość polega jednak na tym, że z powodu wysokich nakładów finansowych, szkodliwości procesu wydobycia dla środowiska i niskiego stopnia koncentracji w rudzie surowce ziem rzadkich pozyskiwane są jedynie z kilku złóż na świecie. Obszernie na naszych łamach pisała o tym zagadnieniu Justyna Tomala.

Autorzy raportu podkreślają, że wyzwanie, jakim dla Unii Europejskiej jest dekarbonizacja gospodarki i osiągnięcie zeroemisyjności netto może być w dużym stopniu złagodzone poprzez wzmocnienie partnerstwa w dziedzinie surowców krytycznych i metali ziem rzadkich z Afryką.

Świadczą o tym bogate zasoby surowców niezbędnych do przeprowadzenia transformacji energetycznej. Na kontynencie afrykańskim zidentyfikowano przynajmniej 20% rezerw w 12 kategoriach minerałów kluczowych dla zielonej transformacji oraz 19% rezerw metali potrzebnych do wytworzenia standardowej baterii litowo-jonowej.

W Afryce znajduje się  także m.in.: 59% światowych rezerw platynowców, 48% diamentów, 75% kobaltu, 68% manganu, 59% grafitu, a także duże nieoznaczone złoża litu. Afryka jest również w posiadaniu 67% rezerw fosforytów, w produkcji których dominuje Maroko i 59% boksytów, w których pozyskiwaniu prym wiedzie Gwinea, a także uranu (33%).

Unii Europejskiej powinno zależeć na nawiązaniu strategicznego partnerstwa z Afryką w tej dziedzinie, przede wszystkim ze względu na fakt, iż państwa niebędące sojusznikami Zachodu mają dominującą pozycję w produkcji wielu kategorii surowców krytycznych. Z rosyjskich kopalń pochodzi 43% palladu i 15% światowej produkcji niklu.

Chiny są kluczowe w produkcji magnezu czy metali ziem rzadkich i zajmują quasi-monopolistyczną pozycję w przetwórstwie całej gamy metali, np. litu (59%) czy kobaltu (73%). Zmniejszenie produkcji magnezu przez Chiny w 2021 roku wywołało 700-procentowy wzrost ceny surowca i doprowadziło do problemów europejski przemysł motoryzacyjny.

Autorzy raportu PIE wyraźnie postulują dywersyfikację dostaw surowców krytycznych do UE.  Dominik Kopiński, starszy doradca z zespołu gospodarki światowej PIE, tłumaczy potrzebę dywersyfikacji koniecznością zaspokojenia potrzeb rozwijającego się rynku samochodów elektrycznych oraz ambitnymi unijnymi celami zielonej i cyfrowej transformacji.

Jak wskazuje Kopiński – „Dodatkowym wyzwaniem jest zaogniająca się rywalizacja geopolityczna, nie tylko z Chinami, ale także z państwami skupionymi wokół podobnych norm i wartości w stosunkach międzynarodowych. (…) Jeśli Unia nie podejmie ofensywy politycznej w obszarze dywersyfikacji dostaw surowców, może się to okazać dla niej w przyszłości nie tylko kosztowne, ale stanowić systemowe zagrożenie analogiczne do uzależnienia od węglowodorów, co unaoczniła inwazja Rosji na Ukrainę”.

Strategiczne partnerstwo będzie więc wymagało silnego zaangażowania sektora prywatnego i kapitału. W 2022 r. 80% wydatków na eksplorację na kontynencie przypadało na zaledwie cztery państwa: Kanadę, Australię, Wielką Brytanię i RPA. Chiny, mimo rosnącego udziału w wydobyciu, są umiarkowanie aktywne w poszukiwaniu nowych złóż i skupiają się na akwizycjach. Wąskim gardłem jest jednak infrastruktura.

Duża część rozpoznanych rezerw metali krytycznych znajduje się w państwach bez dostępu do morza lub z utrudnionym dostępem do portów, co komplikuje transport surowców. W ramach budowania partnerstwa z Afryką Unia Europejska powinna wspierać rozwój infrastruktury na kontynencie, a także inwestować w poszukiwania surowców, ponieważ pozostaje on najmniej przebadanym geologicznie kontynentem i przypada nań zaledwie 10% budżetów na eksplorację i poszukiwanie surowców.

Publikacja nie została sfinansowana ze środków grantu któregokolwiek ministerstwa w ramach jakiegokolwiek konkursu. Powstała dzięki Darczyńcom Klubu Jagiellońskiego, którym jesteśmy wdzięczni za możliwość działania.

Dlatego dzielimy się tym dziełem otwarcie. Ten utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o podanie linku do naszej strony.