Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Pracownicy fizyczni w Polsce. W wyniku pandemii co czwarty stracił lub został zmuszony do zmiany miejsca pracy

przeczytanie zajmie 4 min
Pracownicy fizyczni w Polsce. W wyniku pandemii co czwarty stracił lub został zmuszony do zmiany miejsca pracy https://unsplash.com/photos/Vh1WQ3i9RE0

Portal pracuj.pl opublikował wyniki badania przeprowadzonego na pracownikach fizycznych w Polsce. Mimo rosnącej puli ofert, blisko połowa z nich uważa, że pandemia negatywnie wpłynęła na ich sytuację zawodową. W wyniku zmian na rynku co czwarty zmuszony został do zmiany lub utracił pracę.

Pracuj.pl w raporcie Kariera okiem fachowca. Pracownicy fizyczni o życiu zawodowym podsumował badanie przeprowadzone w maju 2021 r. na 521 pracownikach fizycznych. Respondenci to m.in. kierowcy, kurierzy, dostawcy, operatorzy urządzeń i maszyn, specjaliści budowlani i zajmujący się montażem i wykończeniami oraz magazynierzy. Około ⅓ ankietowanych nie zostało przypisanych do żadnej z powyższych grup – zaklasyfikowani zostali oni do kategorii „inne usługi”. W specjalnie zaprojektowanym formularzu internetowym pytano m.in. o wpływ pandemii, ocenę sytuacji materialnej, oczekiwania wobec pracodawcy, ale też aspekty czysto subiektywne, takie jak poczucie dowartościowania przez społeczeństwo.

Badanie potwierdza, że pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na kształtowanie się rynku pracy, w tym pracy fizycznej. Znaczna część, tj. 43% ankietowanych, oceniła, że ich sytuacja zawodowa w wyniku pandemii uległa pogorszeniu. Przeciwną opinię wyraziło jedynie 6,5% badanych. Co piąty pracownik fizyczny zmuszony został do zmiany zawodu lub branży w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, co łącznie z 6% tych, którzy utracili miejsce pracy, pokazuje ogrom przetasowań powstałych w wyniku działań mających przeciwdziałać pandemii.

Inne światło na sytuację rzucają dane dotyczące podaży ofert skierowanych do pracowników fizycznych, sugerując rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi. W czasie pandemii liczba ofert  na portalu pracuj.pl, skierowanych do tej grupy wzrosła o blisko połowę. Podobne trendy zaobserwowano na portalu OLX, gdzie liczba ofert związanych z produkcją wzrosła rok do roku z 28 do 38 tys., oraz w serwisie Gratka.pl gdzie w kategorii „praca fizyczna” w pierwszym kwartale dostępnych było ponad 80 tys. ofert.

Jednocześnie raport pracuj.pl przedstawia pracowników fizycznych jako osoby niezwykle mobilne. Połowa z nich deklaruje, że aktywnie poszukuje nowej pracy, a 90% z nich jest otwartych na nowe oferty.  Co ciekawe, 41% ankietowanych uważa, że z łatwością znalazłoby nową pracę, ale blisko drugie tyle jest przeciwnego zdania.

Pozorna sprzeczność pomiędzy powyższymi danymi, sugerującymi jednoczesny wzrost zapotrzebowania na pracowników fizycznych i zwiększenie trudności w znalezieniu przez nich pracy, w znacznym stopniu wyjaśniona może być wewnętrznym zróżnicowaniem tej grupy. Przykładowo, na pogorszenie się sytuacji zawodowej skarży się ponad 50% budowlańców, ale jedynie co czwarty badany z grupy „kierowcy, kurierzy, dostawcy”. Bez zaskoczenia można więc konkludować, że pandemia, nie tyle pogorszyła, czy polepszyła sytuację na rynku pracy, ile ją zmieniła. Zastanawiać się można, w jakim stopniu te zmiany są trwałe i czy pracownicy będą w stanie się do nich dostosować.