Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Teka 34: Forma polska

Teka 34: Forma polska
Naszym nieszczęściem jest przeciwstawianie tradycji i współczesno­ści, religii i nowoczesności, konserwatyzmu i awangardy, czyli Wy­szyńskiego i Gombrowicza. Trzecia Rzeczpospolita ufundowana jest na tej rzekomej opozycji. Kto jest temu winien? Wiadomo, Michnik!

Spis treści

PRESSJA REDAKCJI

Paweł Rojek

Gombrowicz i Wyszyński

Naszym nieszczęściem jest przeciwstawianie tradycji i współczesno­ści, religii i nowoczesności, konserwatyzmu i awangardy, czyli Wy­szyńskiego i Gombrowicza. Trzecia Rzeczpospolita ufundowana jest na tej rzekomej opozycji. Kto jest temu winien? Wiadomo, Michnik!

FORMA POLSKA

Próbujemy wyjść z pułapki Adama Michnika i pokazać, że nie musimy wybierać między Wyszyńskim a Gombrowiczem, bo ten pierwszy za­wiera drugiego. Jak duża matrioszka małą.

Jan Maciejewski

Forma polska

Gombrowicz nie chciał deformacji, lecz reformacji Polaków. Jego ma­rzenie spełnił Wyszyński. Formą, którą mieliśmy przyjąć, był Boski Logos. Synczyzna, a jakże, lecz zawsze maryjna!

Kamil Suskiewicz

Polski hreczkosiej

Zgoda, Gombrowicz może nie był wzorcowym polskim konserwaty­stą, ale w jego twórczości i życiorysie niemało jest wątków niepasują­cych do przyprawianej mu gęby taniego libertyna.

Gombrowicz, zrozpaczony konserwatysta

Z Łukaszem Tischnerem rozmawia Jakub Lubelski

Oto autor książki, która może całkowicie odmienić nasz sposób wi­dzenia Gombrowicza. Nowy Gombrowicz widzi konieczność wiary w Boga, choć nie potrafi jej znaleźć u siebie.

Justyna Rojek, Paweł Rojek

Człowiek Gombrowiczowski

Wściekle długi i drobiazgowy tekst omawiający trzy interpretacje Gombrowicza: liberalną, konserwatywną i dialektyczną. Przy okazji: czy wiecie, że sam Gombrowicz (2001: 140) deklarował się ustami Dominika de Roux jako „awangardowy konserwatysta”? Warpechowski nie był pierwszy!

Piotr Popiołek

Praca i Królestwo Boże. Wyszyński i nowa teologia

Pisma Wyszyńskiego to dynamit. Po latach coraz lepiej widać, że jego koncepcje teologiczne były niezmiernie oryginalne, nowoczesne i wi­zjonerskie. To taki nasz de Lubac i de Chardin w jednym.

Marcin Suskiewicz

Gombrowicz, Wyszyński i laski

Obszerna prezentacja polskiej formuły nowoczesności, czyli lasko­wego katolicyzmu, o który otarli się Gombrowicz i Schulz. Siostra Gombrowicza Irena była łącznikiem między Gombrowiczem a Wy­szyńskim. Jej stosunki z bratem nie przestają nas fascynować.

Czesław Domarecki, Michał Kłosowski

Gombrowicz – Wyszyński. Żywoty równoległe

Tyle ich łączyło! Nawet fizycznie byli do siebie bardzo podobni. Jakie to straszne, że chyba nigdy się nie spotkali.

EKSPRESSJE

W tej tece po raz pierwszy wiersze wybiera Krzysztof Szeremeta.

Waldemar Jocher

Spermogeneza, Zapłodnienie, Zlodowacenie (Bank nasienia), Identyfikacja

Kacper Adamus

Ommmmm, Grzybek tybetański, Języczek

Dawid Mateusz

*** [Kiedy ścinałem jej włosy], Wykształcenie

Jakub Lubelski

Jak być pisarzem? Na przykładzie Brunona Schulza

Autor Boidudy (2012a) kontynuuje osobisty przegląd polskiej litera­tury. W eseju znów wraca wątek Gombrowicza i Lasek.

STAŁA PRESSJA

Mamy nadzieję, że na długie lata pozostaną z nami ci dwaj tak bliscy nam autorzy: warszawski mesjanista i sandomierski awangardowy konserwatysta.

Jerzy Braun

Piotr Semenko (1)

Kolejna część niepublikowanej książki Jerzego Brauna o wielkich polskich myślicielach. Rozdział o ks. Semeneńce jest tak długi, że podzieliśmy go na dwie części.

Zbigniew Warpechowski

Media

Nestor polskiej sztuki performance obiecał stale przesyłać nam swo­je teksty.

REPRESSJE

Komentarze, uzupełnienia i polemiki z poprzednimi „Pressjami”.

Krzysztof Nędzyński

Kochaj klienta swego jak siebie samego

Sądziliśmy, że polemiczny artykuł w „Faktach i Mitach” (Krak 2013) o nas zamknie już dyskusję o ekonomicznej tece „Pressji”, ale nie, oto kolejny, bardzo ważny komentarz.

Juliusz Gałkowski

Aktualność Konińskiego

Uzupełnienie do mesjanistycznych „Pressji”. Koniński napisał ważny tekst W sprawie Ch.O.Ś. Ten zagadkowy skrót oznacza: „chrześcijań­ska odbudowa świata”.

Andrzej Madeła

Trzecia Rzesza w niemieckiej (nie)pamięci 1978—2013

Trzymająca w napięciu opowieść o dziejach niemieckiej pamięci.

KOMPRESSJE

Ewa Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia  (Jan Maciejewski)

Witold Gombrowicz, Kronos (Jan Maciejewski)

Anna Markowska, Dwa przełomy (Paweł Rojek)

Katarzyna Korzeniowska [Et. El] (Red.) Lithuanians and Poles Against Communism (Paweł Koza)

Paweł Musiałek (Red.), Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska (Bartosz Bieliszczuk)

Stanisław Gałkowski, Barbaczyńscy i obywatele (Marcin Mleczak)

Platon, Uczta (Michał Bizoń)

Bez obaw, nie ośmieliliśmy się recenzować Platona. Chodzi tylko o nowe tłumaczenie pióra Andrzeja Serafina.

PERYSSKOP

„Czterdzieści i cztery” 2013, Nr 6 (Adam Leszkiewicz)

„Kronos” 2013, Nr 2 (Tomasz Kurzydło)

„Krytyka Polityczna” 2013, Nr 31–32 (Piotr Kaszczyszyn)

„New Eastern Eurpe” 2013, Nr 4 (Bartosz Marcinkowski)

„Odra” 2013, Nr 5 (Krzysztof Szeremeta)

„Res Publica Nowa” 2013, Nr 211 (Karol Wałachowski)

„Więź” 2013, Nr 3 (Karol Wilczyński)

„Visegrad Insight” 2013, Nr 1 (Wojciech Jakóbik)

Bibliografia

Biografia

Summary (Grzegorz Lewicki)