Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rozmowy

Znajdziecie tutaj pogłębione wywiady z ekspertami, politykami czy przedstawicielami środowisk obywatelskich. Staramy się rozmawiać, a nie przepytywać. Czasem znajdziecie w tym dziale również zapis dyskusji redakcyjnych albo debat, które organizujemy.

Rozmowa

„Sam parę razy próbowałem ich godzić”. Historyczny wywiad ze Stanisławem Grabskim

Rozmowa przedwojennych symetrystów  11 listopada 2018
Zarówno Józef Piłsudski, jak i Roman Dmowski są ludźmi ogromnej zasługi dla powstania Państwa Polskiego. Mieli zasadniczą jedną cechę wspólną – stosunek władczy do Polski. Obaj byli głęboko przekonani, że się urodzili po to, by Polską rządzić wedle własnej...
Rozmowa

Specjalne Strefy Ekonomiczne nie pozwolą nam wyrwać się z pułapki średniego dochodu

Z prezesem Fundacji Kaleckiego rozmawia Konrad Pomianowski  24 października 2018
Specjalne Strefy Ekonomiczne nie pozwolą nam wyrwać się z pułapki średniego dochodu i konkurencji niskimi kosztami pracy. One tylko ten model pogłębiają.
Rozmowa

Jesteśmy beneficjentkami walki, którą prowadziły nasze prababki. Siłaczki, emancypantki, sufrażystki, bojownice

Z twórcami „Siłaczek” rozmawia Mateusz Perowicz  14 września 2018
Kwestia niepodległościowa i patriotyczna była bardzo silnie związana z kwestią emancypacyjną. Chodziło z jednej strony o niepodległość kraju, a z drugiej o to, żeby w tym niepodległym kraju kobiety były wolne i miały zagwarantowane prawa.
Rozmowa

Czasu na ekspansję polskich firm jest coraz mniej

Z prezesem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu rozmawia Maciej Dulak  13 września 2018
Jeżeli spowolni eksport do Niemiec, to będziemy mieli duży problem. Dlatego staramy się zawczasu wygenerować takie rynki zbytu, które pozwolą zdywersyfikować ryzyko. Następna taka okazja pojawi się może dopiero za kilkanaście lat. Dla części polskich firm będzie...
Rozmowa

Polska kojarzy się uchodźcom tylko z Robertem Lewandowskim

Z Sonią Nandzik rozmawia Paweł Musiałek  25 sierpnia 2018
W dyskusjach politycznych pojawiają się koncepcje zbudowania ośrodków rekrutacyjnych w krajach pochodzenia migrantów, tak aby do Europy docierali już przeszkoleni i wiedzieli, czego mogą się spodziewać nie tylko w kwestiach zawodowych, ale także kulturowych.
Rozmowa

Czego się boimy? RODO się boimy

Z mec. Pawłem Litwińskim rozmawia Bartosz Brzyski  24 sierpnia 2018
Wbrew powszechnym sądom nie można powiedzieć, że wprowadzenie RODO to jednoznaczne zaostrzenie prawa. Część obowiązków pozostała niezmieniona, część złagodzono, a jedynie niewielką – proporcjonalnie najmniejszą – ich część zaostrzono.