Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rozmowy

Znajdziecie tutaj pogłębione wywiady z ekspertami, politykami czy przedstawicielami środowisk obywatelskich. Staramy się rozmawiać, a nie przepytywać. Czasem znajdziecie w tym dziale również zapis dyskusji redakcyjnych albo debat, które organizujemy.

Rozmowa

Piłsudski vs Dmowski. Ostateczne starcie czy wieczny pojedynek?

Rozmowa historyków [KAWALEC | KRZYWIEC | SEMKA | MIROWSKI]  5 stycznia 2019
Czy tradycja jednego z nich była na tyle szkodliwa, że uniemożliwiła trwałe sukcesy drugiemu? Jakie ich konflikt ma znaczenie w XXI wieku? Odpowiedzi na te pytania szukają Krzysztof Kawalec, Grzegorz Krzywiec, Piotr Semka i Mikołaj Mirowski.
Rozmowa

Szklane domy nie powstały. Literackie rozczarowania II RP

Z prof. Maciejem Urbanowskim rozmawia Jan Woźniak  4 stycznia 2019
Obraz rodzącego się państwa i jego elit w literaturze poświęconej II Rzeczpospolitej często okazuje się gorzki i pełen krytycyzmu. Źródłem tego krytycyzmu była twarda rzeczywistość polityczna, poczucie bezideowości oraz przekonanie, że II RP to państwo...
Rozmowa

Potrzebujemy mentalnego przełomu, by w Kościele docenić małżeństwa tak, jak kapłanów

Z Ksawerym Knotzem OFMCap. rozmawia Krzysztof Nędzyński  30 grudnia 2018
Jesteśmy sformatowani przez myślenie, że Chrystus jest na krzyżu i w Eucharystii, adoracji i sakramencie pojednania. Ale że jest On w relacji miłości męża i żony, a w konsekwencji w ich współżyciu seksualnym, to są rzeczy dla ludzi kompletnie niepojęte.
Rozmowa

Jak przerobić ludzi w anioły?

Z Pawłem Rojkiem rozmawia Agnieszka Barszcz  29 grudnia 2018
Polscy mesjaniści zadziwiająco często stąpali twardo po ziemi. Największy polski filozof-mesjanista August Cieszkowski był twórcą pojęcia pracy organicznej, a budowanie Królestwa Bożego na Ziemi rozumiał jako realizację programu reform społecznych i ekonomicznych.
Rozmowa

Musimy nauczyć się, jak czynić naszą historię uniwersalnie zrozumiałą

Z Michałem Łuczewskim rozmawia Konstanty Pilawa  19 grudnia 2018
Autor książki „Kapitał moralny. Polityki historyczne w później nowoczesności” ma ambicje pomóc polskiej opinii publicznej pomóc wydostać się z alternatywy bez wyjścia.: albo afirmujemy politykę historyczną jako samo dobro, albo zwalczamy ją jako czyste zło.
Rozmowa

Polak czy kosmopolita? Niejednoznaczna tożsamość Geralta z Rivii

Z Piotrem Żołędziem rozmawia Konstanty Pilawa  11 grudnia 2018
Cykl wiedźmiński to literatura popularna, a tę tworzy się przede wszystkim dla dostarczenia przyjemności.. Dlatego poszukiwanie politycznych nawiązań i ideologicznych inspiracji jest obarczone ryzykiem. Jednak w przypadku Geralta z Rivii trudno uciec od intertekstualnych...