Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rozmowy

Znajdziecie tutaj pogłębione wywiady z ekspertami, politykami czy przedstawicielami środowisk obywatelskich. Staramy się rozmawiać, a nie przepytywać. Czasem znajdziecie w tym dziale również zapis dyskusji redakcyjnych albo debat, które organizujemy.

Rozmowa

Może nasz Titanic jakimś cudem ominie górę lodową?

Z Konradem Szołajskim – reżyserem filmu „Dobra zmiana” rozmawia Mateusz Wojda  28 stycznia 2019
Polityka to najważniejsza sprawa dla Polaków. Jednak nie chodzi tutaj cierpliwą pracę u podstaw. Polak chce walczyć o imponderabilia, ale nie potrafi zadbać o czystość własnego podwórka. Film „Dobra zmiana” dobrze to pokazuje.
Rozmowa

Stracona szansa na „polską żydowskość”

Z dr. Kamilem Kijkiem rozmawia Piotr Kaszczyszyn  25 stycznia 2019
W II Rzeczpospolitej byliśmy świadkami narodzin prawdziwego fenomenu społecznego. Po raz pierwszy w polskiej historii dominująca większość młodego pokolenia Żydów mówiła po polsku, a polscy i żydowscy rówieśnicy nigdy jeszcze nie byli kulturowo tak sobie bliscy.
Rozmowa

Piłsudski vs Dmowski. Ostateczne starcie czy wieczny pojedynek?

Rozmowa historyków [KAWALEC | KRZYWIEC | SEMKA | MIROWSKI]  5 stycznia 2019
Czy tradycja jednego z nich była na tyle szkodliwa, że uniemożliwiła trwałe sukcesy drugiemu? Jakie ich konflikt ma znaczenie w XXI wieku? Odpowiedzi na te pytania szukają Krzysztof Kawalec, Grzegorz Krzywiec, Piotr Semka i Mikołaj Mirowski.
Rozmowa

Szklane domy nie powstały. Literackie rozczarowania II RP

Z prof. Maciejem Urbanowskim rozmawia Jan Woźniak  4 stycznia 2019
Obraz rodzącego się państwa i jego elit w literaturze poświęconej II Rzeczpospolitej często okazuje się gorzki i pełen krytycyzmu. Źródłem tego krytycyzmu była twarda rzeczywistość polityczna, poczucie bezideowości oraz przekonanie, że II RP to państwo...
Rozmowa

Potrzebujemy mentalnego przełomu, by w Kościele docenić małżeństwa tak, jak kapłanów

Z Ksawerym Knotzem OFMCap. rozmawia Krzysztof Nędzyński  30 grudnia 2018
Jesteśmy sformatowani przez myślenie, że Chrystus jest na krzyżu i w Eucharystii, adoracji i sakramencie pojednania. Ale że jest On w relacji miłości męża i żony, a w konsekwencji w ich współżyciu seksualnym, to są rzeczy dla ludzi kompletnie niepojęte.
Rozmowa

Jak przerobić ludzi w anioły?

Z Pawłem Rojkiem rozmawia Agnieszka Barszcz  29 grudnia 2018
Polscy mesjaniści zadziwiająco często stąpali twardo po ziemi. Największy polski filozof-mesjanista August Cieszkowski był twórcą pojęcia pracy organicznej, a budowanie Królestwa Bożego na Ziemi rozumiał jako realizację programu reform społecznych i ekonomicznych.