Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rozmowy

Znajdziecie tutaj pogłębione wywiady z ekspertami, politykami czy przedstawicielami środowisk obywatelskich. Staramy się rozmawiać, a nie przepytywać. Czasem znajdziecie w tym dziale również zapis dyskusji redakcyjnych albo debat, które organizujemy.

Rozmowa

Brytyjska „bitwa o Brexit”. Co z tym wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE?

Z dr. Przemysławem Biskupem rozmawiają Łukasz Baszczak i Paweł Musiałek  26 kwietnia 2019
Brexit i zamieszanie z nim związane doprowadził do jednego z największych kryzysów okresu pokoju w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. Jeżeli skończy się wyjściem „bez umowy”, to wysoką cenę zapłacą wówczas nie tylko mieszkańcy Wysp, ale również Unii...
Rozmowa

Kim jesteś Ślązaku?!

Dyskusja o śląskiej tożsamości z 55. teki czasopisma „Pressje” pt. „Wielo-Polska”  15 kwietnia 2019
Górny Śląsk to tykająca bomba ze spóźnionym zapłonem. Choć napięcie rośnie, politycy i mainstreamowe media milczą. O problemach tożsamości Ślązaków w Polsce doby późnej nowoczesności rozmawiają: Piotr Kaszczyszyn, Konstanty Pilawa, Konrad Siembiga oraz Kamil...
Rozmowa

Moczar dawał nadzieję, że tych „starych dziadów z KPP” w końcu się wyrzuci

Z prof. Antonim Dudkiem rozmawia Piotr Juchowski  8 kwietnia 2019
W II Rzeczpospolitej formacja komunistyczna była zdominowana przez działaczy pochodzenia żydowskiego. Po wojnie następowała jej stopniowa polonizacja. To była jedna z najgłębszych zmian w peerelowskim aparacie władzy w całej historii Polski Ludowej.
Rozmowa

Na zmianach klimatu możemy jeszcze zarobić

Z Kamilem Wyszkowskim rozmawia Bartosz Brzyski  27 marca 2019
W perspektywie nadchodzących dekad mieszkańcy Polski muszą przygotować się na zmianę klimatu z umiarkowano-chłodnego na umiarkowany-ciepły. Czekają nas fale upałów, w zimie siarczyste mrozy oraz zachwianie okresów przejściowych (wiosna i jesień).
Rozmowa

Może nasz Titanic jakimś cudem ominie górę lodową?

Z Konradem Szołajskim – reżyserem filmu „Dobra zmiana” rozmawia Mateusz Wojda  28 stycznia 2019
Polityka to najważniejsza sprawa dla Polaków. Jednak nie chodzi tutaj cierpliwą pracę u podstaw. Polak chce walczyć o imponderabilia, ale nie potrafi zadbać o czystość własnego podwórka. Film „Dobra zmiana” dobrze to pokazuje.
Rozmowa

Stracona szansa na „polską żydowskość”

Z dr. Kamilem Kijkiem rozmawia Piotr Kaszczyszyn  25 stycznia 2019
W II Rzeczpospolitej byliśmy świadkami narodzin prawdziwego fenomenu społecznego. Po raz pierwszy w polskiej historii dominująca większość młodego pokolenia Żydów mówiła po polsku, a polscy i żydowscy rówieśnicy nigdy jeszcze nie byli kulturowo tak sobie bliscy.