Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Polska młodzież nie ćwiczy i tyje najszybciej w Europie

Polska młodzież nie ćwiczy i tyje najszybciej w Europie Autor grafiki: Julia Tworogowska

Polska młodzież cechuje się największym przyrostem wagi i otyłości w okresie dojrzewania na tle całej Europy. Z badań Eurobarometru wynika, że 65% Polaków nie dba o aktywność fizyczną. Nic więc dziwnego, że prawie 30% uczniów stroni od uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w szkole, posługując się zwolnieniami lekarskimi.

W roku 2021 na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, polskie akademie wychowania fizycznego wdrożyły program „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. Głównym celem tej inicjatywy była poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych, zawieszonych na czas pandemii COVID-19.

Niemniej, równie ważną misją był wymiar badawczy programu. W związku z tym, w obrębie polskich akademii wychowania fizycznego powstało 9000 ,,Sport Klubów’’ w formie zajęć pozalekcyjnych. Z uwagi na rosnące zainteresowanie i sukces projektu, w kolejnym roku rozszerzono rozwój programu na teren całej Polski.

Popyt na dodatkową formę aktywności był wysoki. Od uruchomienia programu zarejestrowało się 115 tys. chętnych uczniów. Byli to głównie reprezentanci szkól podstawowych i ponadpodstawowych.

Po rocznym monitoringu kondycji fizycznej małoletnich Polaków wykazano wzrost wskaźnika masy ciała (BMI) z 2 do 5% w porównaniu z wynikami badań populacyjnych przeprowadzonych w 2010 roku. Udokumentowano również obniżenie wydolności krążeniowo-oddechowej wśród uczestników badania.

Te dane są szczególnie alarmujące. Eksperyment ujawnił, że kwestia nadwagi i niebezpiecznej otyłości dotyczyła wówczas 15% badanych, przede wszystkim najmłodszych dzieci szkół podstawowych.

Najprawdopodobniej w skali całego kraju problem z nadwagą i obniżoną sprawnością fizyczną dzieci i młodzieży jest dużo większy, ponieważ członkami utworzonych ,,Sport Klubów” byli głownie uczniowie, którzy systematycznie korzystają z zajęć wychowania fizycznego w szkole (93%) i generalnie cenią ruch (95%).

Co warte podkreślenia, autorzy raportu podsumowującego dotychczasowe wyniki realizowanego programu „WF z AWF” wskazują, że źródłem niedostatecznej kondycji fizycznej wśród dzieci i młodzieży nie są jedynie lockdowny, zastosowane jako narzędzie walki z COVID-19 podczas pandemii, ale przede wszystkim rozwój cywilizacji i technologii oraz styl życia, które znacząco przyczyniają się do ograniczania poziomu aktywności fizycznej. Zidentyfikowany trend naukowcy obserwują już od lat 90. XX wieku.

Komisja Europejska również uzyskała mało optymistyczne dane dla naszego kraju. W  2022 roku opublikowano badanie Eurobaromentru na temat sportu i aktywności fizycznej, z którego wynika, że aż 65% Polaków (>15 r.ż.) nie podejmuje regularnej aktywności fizycznej i nie uprawia sportu. Dla szerszego porównania, w Unii Europejskiej ten odsetek wynosi 45%. Tym samym jesteśmy obok populacji Grecji (68%) i Portugalii (73%) jednym z najbardziej rozleniwionych i zasiedzianych społeczeństw w UE.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.