Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Koniec ze słodkimi zdjęciami „bąbelków” na Instagramie?

Koniec ze słodkimi zdjęciami „bąbelków” na Instagramie? Alexander Dummer/unsplash.com

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę dotyczącą ograniczeń w korzystaniu z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia. Izba przegłosowała także regulacje w sprawie udostępniania wizerunku dzieci przez rodziców. W parlamencie trwają również prace nad prawem przeciwdziałającym nadmiernej ekspozycji dzieci na ekrany urządzeń elektronicznych.

Przyjęte przez francuskich parlamentarzystów przepisy zakładają, że założenie konta w mediach społecznościowych przez osobę poniżej 15. roku życia będzie wymagało zgody rodziców. Takie pozwolenie nie będzie mogło jednak być wydane małoletnim poniżej 13. roku życia z wyjątkiem pewnych wybranych portali.

Zarządzający platformami społecznościowymi będą zobowiązani do wdrożenia narzędzi technicznych zgodnych z warunkami opracowanymi przez odpowiedni urząd zajmujący się komunikacją audiowizualną i cyfrową pozwalających na weryfikację wieku użytkowników, a także uprawnień rodziców.

Za niedostosowanie się do tego obowiązku przewidziano możliwość nałożenia grzywny do wysokości 1% rocznego światowego obrotu dostawcy danej usługi społecznościowej. Wnioskodawcy przedstawiając swój projekt, wskazują m.in. na fakt, że choć portale społecznościowe teoretycznie określają minimalny wiek niezbędny do założenia konta, to jednak znaczna część młodszych nieletnich posiada swoje profile na tych platformach pomimo formalnych ograniczeń.

Zgromadzenie Narodowe przegłosowało również prawo mające być odpowiedzią na zjawisko tzw. sharentingu, czyli udostępniania przez rodziców zdjęć ich dzieci w mediach społecznościowych. Regulacja zakłada, że rodzice wykonują prawo dziecka do wizerunku z poszanowaniem jego prawa do prywatności, a także, że włączają oni dziecko w ten proces stosownie do jego wieku i stopnia dojrzałości. W przypadku kiedy działania rodziców związane z wizerunkiem małoletniego będą naruszały godność dziecka przewidziano możliwość odebrania im prawa do wizerunku dziecka.

Więcej o szkodliwych konsekwencjach zjawiska sharentingu pisała na naszych łamach Karolina Pilawa: „Życie Wiktorii znamy prawie od momentu poczęcia, bo zdjęcia ciążowego brzucha i urodzonego już maleństwa też się pojawiają na profilu. Tylko teraz kasy jakby trochę więcej. Cóż, wizerunek dziecka zdecydowanie dobrze się sprzedaje.”

Oprócz tego przedmiotem prac parlamentu jest regulacja mająca przeciwdziałać nadmiernej ekspozycji dzieci na ekrany urządzeń, takich jak telefony komórkowe, komputery czy tablety.  Rozwiązania zakładają między innymi obowiązek umieszczania na opakowaniach wymienionych produktów informacji o zagrożeniach wynikających z nadmiernego z nich korzystania przez małe dzieci. Przewidziano także inne metody podnoszenia świadomości z tym związanej. Ustawa zakłada również, że wewnętrzne zasady placówek opieki nad dziećmi określą reguły korzystania z urządzeń cyfrowych przez opiekunów w obecności podopiecznych.

Oprócz powyższych regulacji we Francji obowiązują już także przepisy obligujące producentów urządzeń mających połączenie z Internetem do wyposażania ich w system kontroli rodzicielskiej. Wszystkie te działania są częścią szerszej tendencji na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w Internecie, która jest jednym z eksponowanych  elementów polityki prezydenta Francji Emmanuela Macrona.