Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Grosse: Trybunał Sprawiedliwości UE sukcesywnie rozszerza swoje kompetencje

„Spór z Polską jest wykorzystywany przez Trybunał Sprawiedliwości do tego, aby wejść na obszar do tej pory zastrzeżony dla państw członkowskich” – stwierdził na antenie Polskiego Radia24 Tomasz Grosse, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

„Trybunał Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że nie wszystkie przepisy, które były kością niezgody pomiędzy stronami, zostały zmienione i chciał przedstawić taki wyrok, który w sposób komplementarny będzie odnosił się do tego sporu, by ewentualnie polskie władze mogły doprecyzować zapisy prawne […] Trybunał troszkę się rozpycha. Cała sprawa dotycząca polskiej reformy sądownictwa jest precedensowa” – argumentował Grosse.

„Zgodnie z traktatem wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji wyłącznych państw członkowskich. Jest ich domeną. Właśnie dlatego jest to precedens, że instytucje europejskie i Trybunał Sprawiedliwości wychodzą regularnie poza swoje pole. Instytucje europejskie, w tym TS, wykorzystują spór z polskim rządem do tego, by na trwałe usadowić się w tym obszarze, i także wobec innych państw członkowskich móc w tym zakresie wydawać orzeczenia” […] Jeżeli Trybunał wchodzi na poziom zastrzeżony dla państw członkowskich, oznacza to, że sam staje się kreatorem unijnego prawa” – podkreśla.

„Jak powinien wyglądać model funkcjonowania TS? Na samym początku, u progu procesu integracji, państwa członkowskie raczej traktowały tę władzę sądowniczą jako rodzaj trybunału arbitrażowego. Bardzo szybko, bo pod koniec lat 50-tych, a w pełni w latach 60-tych ubiegłego wieku, Trybunał obsadził sam siebie w nowej roli – roli kreatora ustroju europejskiego […] Do tej pory trybunał sprawiedliwości bardzo często był orędownikiem liberalnego rynku wewnętrznego, swobody usług, przepływu osób itd. Natomiast w momencie kryzysu w strefie Euro, kiedy zaczęły dobiegać głosy o zaostrzeniu pewnej kontroli, m.in. to my staliśmy się tego ofiarą. Nagle okazało się, że Trybunał, niemalże z roku na rok, zaczął wprowadzać w tej sprawie zupełnie inne rozwiązania” – konkludował swoją wypowiedź prof. Tomasz Grosse.