Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Skąd się wzięła Konstytucja z 1997 roku? [WARSZAWA]

przeczytanie zajmie 2 min
Skąd się wzięła Konstytucja z 1997 roku? [WARSZAWA] Depositphotos.com

Ostatnie trzy lata były czasem bardzo burzliwych dyskusji w fundamentalnych kwestiach dotyczących ustroju państwa. Z jednej strony przyczyniły się one do upowszechnienia instytucji konstytucji w skali dotąd niespotykanej we współczesnej Polsce, z drugiej zaś każą jednak ponownie zadać pytanie o jej podstawowe założenia i rozwiązania, atak ze o źródła, z których wpływają. Często słychać w debacie publicznej, iż obecnie obowiązująca konstytucja uchwalona przeszło 20 lat temu nie jest dostosowana do wymogów współczesnego państwa, a jej aksjologia jest obca społeczeństwu. Czy tak jest istotnie? A może przeciwnie – jej rozwiązania są głęboko zakorzenione w polskiej tradycji ustrojowej i parlamentarnej, świetnie współgrając z nasza mentalnością i kulturą polityczną?

Zapraszamy serdecznie na dyskusję o źródłach Konstytucji RP z 1997 roku zainspirowana ukazaniem się publikacji Zbigniewa Bujaka pt.: „Konstytucja starsza niż myślisz, czyli o tym, co z historycznego dorobku państwa polskiego znajdziemy w naszej konstytucji”.

Naszymi gośćmi będą:

Prof. Antoni Dudek – politolog i historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nauk humanistycznych, obecnie wykładowca UKSW. W latach 2006-2010 doradca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki, w latach 2010-2016 pozostawał członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski, zwłaszcza zaś kwestiami stosunków państwo-kościół oraz transformacją ustrojową lat 80. i 90. XX wieku. Autor wielu książek z tego zakresu. Komentator polityczny, publicysta.

Zbigniew Bujak – polityk i politolog, jeden z czołowych działaczy „Solidarności” w PRL, poseł w latach 1989-1993. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu, współzałożyciel „Agory S.A”. Brał udział w zakładaniu Ruchu Odbudowy Akcji Demokratycznej u boku Tadeusza Mazowieckiego, następnie zaś Unii Pracy. Członek Unii Wolności i partii demokratycznej. W 2014 roku współtwórca Komitetu Obywatelskiej Solidarności z Ukrainą.

Spotkanie poprowadzi Tadeusz Mroziuk.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Spotkanie odbędzie się 27 listopada o godzinie 18.00 w siedzibie Klubu Jagiellońskiego – Warszawa przy ul. Andersa 35.