Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Zuzanna Rakowicz

Absolwentka prawa i historii. Zakochana w Europie Środkowej i Wschodniej. Harcerka ZHR i działaczka  innych organizacji. Interesuje się doktrynami polityczno-prawnymi, prawami mniejszości narodowych, regulacjami prawnymi dotyczącymi cudzoziemców. Kiedyś zamieszka w Wilnie.