Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Kamil Sikora  21 października 2015

#1 Sprawdzamy jedynki: PSL

Kamil Sikora  21 października 2015
przeczytanie zajmie 21 min
#1 Sprawdzamy jedynki: PSL flickr.com

Zielona pajęczyna. Taką metaforą można opisać osoby startujące w wyborach do Sejmu z pierwszych miejsc Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Analiza poszczególnych „jedynek” wskazuje na wiele cech wspólnych poszczególnych kandydatów ludowców. Pierwsze co rzuca się w oko, to sieć powiązań w ramach samej partii. Co do zasady: jeśli jesteś lojalny, to możesz spokojnie piąć się w strukturach tak partyjnych, jak i tych związanymi z administracją publiczną i spółkami państwowymi. Jeśli powinie ci się noga, nic złego się nie dzieje – partia zatroszczy się o Ciebie i da ci drugą szansę.

Kolejny element wspólny to przymiotnik rolniczy, który pada praktycznie przy każdym kandydacie. Niemal wszystkie „jedynki” w jakiś sposób są związane bądź to z uczelnią rolniczą, bądź to z spółką o charakterze rolnym właśnie. Wszystko co w jakiś sposób można powiązać z sadownictwem, uprawą, hodowlą, etc. było albo nadal jest silnie sprzężone z Polskim Stronnictwem Ludowym. Taktyka znana nam wszystkim od lat.

To wszystko prowadzi do tak nielubianego słowa wśród polityków, czyli nepotyzmu. Pierwszy przykład z brzegu: młoda 24-letnia dziewczyna, po zaledwie miesiącu pracy, zostaje awansowana na wiceprezesa danej spółki. Z pewnością czystym przypadkiem jest, że ta dziewczyna jest żoną prominentnego działacza, a w radzie nadzorczej danej spółki zasiadają osoby związane z PSL-em.

Szokujące jest to, że partia nie pozbywa się tych, którzy albo ślubowali albo mają zamiar ślubować rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Jak inaczej rozumieć start w tych wyborach z Podkarpacia Jana Burego, czy skazanego za oszustwo Mirosława Maliszewskiego? Granicy pewnie nie ma: ostatecznie ministrem pracy i polityki społecznej swego czasu była Jolanta Fedak, która podczas swojej kariery politycznej, ani razu nie zdobyła żadnego mandatu, czy to w wyborach samorządowych czy krajowych. Okazuje się, że dyplom magistra politologii wystarcza, aby objąć tekę ministerialną.

Sondaże pokazują, że PSL pewnikiem przekroczy 5% próg poparcia. To tylko umocni ludowców w przekonaniu, że ich strategia polityczna działa. A to, że wicepremier Piechociński powiedział, że jeśli afera taśmowa z czerwca 2013 r. nie zostanie rozwiązania do 20 sierpnia tego samego roku, to będzie chciał zwołać przedwczesne wybory? Nieistotne. Ludowcy mają się dobrze. Mogą nie brylować w sondażach, ale koniec końców, tych kilkanaście mandatów zdobędą. To w końcu jedna wielka rodzina, która generuje tych kilkaset tysięcy głosów zapewniających im kolejne reelekcje.

Statystyki:

– 6 kobiet – średnia wieku: 50.5

– 35 mężczyzn – średnia wieku: 52.5

– Średnia wieku dla wszystkich jedynek: 52.2

 

– 6 doktorów

– 35 magistrów

– 3 ministrów

– 1 wicepremier

– 11 osób w randze podsekretarza lub sekretarza stanu

 

– 40 członków partii Polskie Stronnictwo Ludowe

– 1 niezrzeszony

Ilona Antoniszyn-Klik, okręg nr 1, woj. dolnośląskie. Urodzona w 1975 r. we Wrocławiu. Członek PSL-u od 2010 r.; posiada 300 udziałów o łącznej wartości 5000 zł w „OWN HOLDING” Sp. z.o.o. oraz jest członkiem organu nadzorczego w Fundacji Polska Miedź. Z wykształcenie ekonomistka – ukończyła studia na Europejskim Uniwersytecie Viadarina we Frankfurcie. W latach 2000-2004 pracownik naukowy Frankfurckiego Instytut Transformacji. Od 2008 r. pracowała w Departamencie Rozjowu Regiolanego w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim, później jako wicedyrektor w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Miejskich. W 2010 r. została wicewojewodą dolnośląskim. Od listopada 2011 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Z ramienia PSL-u kandydowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. oraz w 2010 r. na urząd prezydenta Wrocławia. Córka Emila Antoniszyna – członka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Miss Studentek w 1997 r.

Stanisław Longawa, okręg nr 2, woj. dolnośląskie. Urodzony w 1975 r. w Kłodzku. Członek PSL-u od 2002 r., a od 2008 wiceprezes zarządu wojewódzkiego PSL na Dolnym Śląsku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wicewójt gminy Kłodzko w latach 2002-2006. W tym też roku uzyskał mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. Od 2009 r. wiceprzewodniczący Sejmiku. Zasiadał w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (podobnie jak Ilona Antoniszyn-Klik), Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Współpracy Zagranicznej. Od 2010 r. wój gminy Kłodzko. Ponownie wybrany w 2014 r. kandydat na Sejm w latach 2007, 2011. Prowadzi gospodarstwo rolne. Zatrudnił swoją żonę w urzędzie gminy, za co był krytykowany podczas kampanii samorządowej w 2014 r.

Ewa Mańkowska, okręg nr 3, woj. dolnośląskie. Urodzona w 1947 r. w Kielcach. Nie jest członkiem partii politycznej. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Posiada tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie argonomii. Studia podyplomowe odbywała we Wrocławiu i Warszawie. Przez 20 lat pracowała w Kombinacie Rolnym w Strzelinie, a od 1991 r. była dyrektorem w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Do 2012 r. pełniła funkcję prezesa i wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Była członkiem Partii Ludowo – Demokratycznej, z ramienia której w 2001 r, startowała w wyborach do parlamentu. Od 2002 r. radna sejmiku dolnośląskiego (wybrana z listy SLD); wybrana ponownie w 2006 z list PiS-u. W 2010 r. bezskutecznie ubiegała się o reelekcję z list PSL-u. W 2011 r. kandydowała w wyborach parlamentarnych z ramienia ludowców, a w 2014 r. w wyborach do PE. Od 2012 do 2014 r. wicewojewoda dolnośląski. W 2014 r. wybrana na wicemarszałka zarządu województwa.

Eugeniusz Kłopotek, okręg nr 4, woj. kujawsko-pomorskie. Urodzony w 1953 r. w Chojnicach. Brat Andrzeja Kłopotka – posła na Sejm V kadencji (również z PSL-u). Związany z ruchem ludowym od 1968 r. Od 1977 r. członek ZSL-u, a od 1990 r. w PSL-u. W 1998 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej. Poseł na Sejm w 1997, 2001, 2007 i 2011 r.; w 2004 r. poseł Parlamentu Europejskiego. Z wykształcenia zootechnik – pracował w Kombinacie PGR Wojnowo. W latach 1988-90 zastępca dyrektora rolnictwa z Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wojewoda bydgoski w latach 94-97. Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, a od 2011 r. członek Kapituły Fundacji tego instytutu. Zwerbowany przez SB w 1975 r. – wykreślony dwa lata później (pseudonim Dawid). Oskarżany o nepotyzm – jego brat, Andrzej Kłopotek – pracuje w „Elewarze”.

Zbigniew Sosnowski, okręg nr 5, woj. kujawsko-pomorskie. Urodzony w 1963 r. w Rypinie. Członek PSL-u od 1990 r. Poseł IV, V i VII kadencji. Ukończył historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1982-1990 pracował jako nauczyciel, a od 2001 r. piastował stanowisko dyrektora w szkole podsawowej w Zasadach. Podsekretarz stanu w MSWiA w latach 2008-2011. Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Brodnicy. Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Toruniu. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jan Łopata, okręg nr 6, woj. lubelskie. Urodzony w 1954 r. w Motyczu. Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji. Od 1984 r. członek ZSL-u, a później PSL-u. Członek organu nadzoru Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi oraz Złota Odznaka Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej. Abslowet lubelskiej Akademii Rolniczej. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Prezes Zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych w latach 1981-1998. Starostwa powiatu lubelskiego w latach 1999-2001, a później do 2003 wicewojewoda lubelski. W okresie od 2004 do 2005 kierował pracami biura poselskiego Mariana Wesołowskiego (członek PSL-u).

Genowefa Tokarska, okręg nr 7, woj. lubelskie. Urodzona w 1949 r. w Biszczy. Poseł od 2011 r. Czlonek PSL-u, wcześniej w ZSL. Ukończyła studia w Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończyła także Studium Pedagogiczne IKN oraz Studium Ekonomiki Rolnictwa na SGH. Nauczycielka w Różańcu w latach 1972-1978. Później pracowała w bankach spółdzielczych w Biłgoraju i Księżopolu. Przez pięć kadencji – do 2007 – pełniła funkcję wójta gminy Biszcza. Od 2007 na stanowisku wojewody lubelskiego. Jej mąż – Marian Tokarski – jest starostą powiatu biłgorajskiego. Poseł Tokarska zgłosiła poprawkę do ustawy dot. budowy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej, dzięki której na ten cel przeznaczono kolejnych 16 mln zł.

Jolanta Fedak, okręg nr 8, woj. lubelskie. Urodzona w 1960 r. w Żarach. W PSL-u od lat 90.; do 2012 r. w Naczelnym Komitecie Wykonawczym partii. Ukończyła politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1998 r. wicemarszałek województwa lubuskiego, a od 2001 r. wojewoda lubuski. Bezskutecznie kandydowała w wyborach w 2001, 2005, 2007 oraz w samorządowych w 2006 r. Od 2007 r. minister pracy i polityki społecznej w rządzie Donalda Tuska – funkcję pełniła do 2011 r. Nie uzyskała mandatu w wyborach w 2011 r., w 2013 r. zatrudniona w ZUS-ie jako radca prezesa. Członek organu nadzoru Fundacji Rozwoju. Ani razu nie zdobyła mandatu, a mimo to została ministrem.

Marek Działoszyński, okręg nr 9, woj. łódzkie. Urodzony w 1962 r. w Trzebiatowie. Nie należy do parti politycznej. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1985 r. pracował w policji, w Międzyrzeczu w wydziale operacyjno-dochodzeniowym. Od 1991 r. dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji; od 2012 do 2015 r. Główny Komendant Policji. W 2014 r. mianowany przez prezydenta Komorowskiego na stopień generalnego inspektora Policji.  Nigdy nie startował w wyborach. W 2015 r. podał się do dymisji. Oficjalnym powodem były „ważne sprawy osobiste”, niemniej w kuluarach mówiło się o konflikcie z minister Piotrowską oraz o przestępczych inklinacjach jego syna oraz znajomego – więcej można przeczytać tutajtutaj.

Dariusz Klimczak, okręg 10, woj. łódzkie. Urodzony w 1980 r. w Rawie Mazowieckiej. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2002 r. Ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim. Również od 2002 r. działa w młodzieżówce politycznej PSL Forum Młodych Ludowców. Sekretarz Naczelny Komitetu Wykowawczego PSL. Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego od 2010 r., wybrany ponownie cztery lata później. Od grudnia 2014 r. wicemarszałek województwa łódzkiego. Jego żona, 24-letnia Marta Giermasińska, po miesiącu pracy w Energetyce Cieplnej w Skierniewicach, została wiceprezesem spółki. Zrzekła się swojej funkcji po licznych oskarżeniach o nepotyzm (prezesem spółki jest Jan Woźniak, również związany z PSL-em).

Paweł Bejda, okręg nr 11, woj. łódzkie. Urodzony w 1962 r. w Łowiczu. Ukończył mechanikę na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 1988 r. pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łowiczu. Później wiceprezes Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Usługowej „Łowiczanka”. Dyrektor Biura Handlowego Tarbej Sp. z.o.o.; do 2002 r. w zarządzie spółki „Promyk”. Wiceburmistrz Łowicza w latach 2002-2006 (radny powiatu w do 2014 r.). Od 2007 r. dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierwniewicach. Od 2012 r. wojewoda łódzki. W wyborach w 2014 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Wojewódzktwa Łódzkiego. Przewodniczący rady nadzorczej Elektrowni Ciepłowej w Skierniewicach (związek z Dariuszem Klimczkiem).

Józef Kała, okręg nr 12, woj. małopolskie. Urodzony w 1959 r. w Osieku. Członek PSL-u. Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wój gminy Polana Wielka w latach 1992-2002. Od 1998 r. w radzie powiatu oświęcimskiego; w okresie od 2002 do 2010 r. starosta powiatu. Bezskutecznie kandydował w wyborach parlamentarnych w 2005 i 2007 r. oraz w 2009 i 2014 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uzyskał mandat radnego powiatu w 2010 r. Od 2011 r. wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Na Luzie”, członek organu nadzoru w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Współpracy Pomiędzy Kantonem St. Gallen-Szwajcaria a Gminami i Powiatami Polski Południowej.

Wojeciech Kozak, okręg nr 13, woj. małopolskie. Urodzony w 1958 r. w Krakowie. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Dyrektor ds. handlu w firmie „ARPIS”. Prezes zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Brzesku oraz Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wieliczce. Od 2002 r. wicedyrektor w Małopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Radny powiatu wielickiego wybierany w 2002 i 2006 r.; w latach 2006-2010 członek zarządu województwa. Od 2010 r. wicemarszałek województwa – wybrany ponownie w 2014 r. Działa w Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Ochrony Zdrowia, Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Bezskutecznie kandydował do Sejmu w latach: 2007, 2011 i 2015 oraz do Parlamentu Europejskiego w 2009 i 2014 r.

Bronisław Dutka, okręg nr 14, woj. małopolskie. Urodzony w 1957 r. w Pisarzowej. Poseł na Sejm w I, IV, V i VI kadencji. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie. Po studiach pracował w Nowosądeckim Ośrodku Postępu Rolniczego. Od 1989 r. w samorządzie Limanowej (naczelnik, później burmistrz). W latach 1992-2001 wójt gminy Limanowa. Od 2011 r. dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karnowicach. Członek PSL-u (kandydat na swojej stronie pisze, że był członkiem PSL-u od 1987 r., co jest manipulacją, ponieważ PSL jako dzisiejsza partia wywodzi się bezpośrednio od ZSL-u, który przemianowany na PSL został w 1990 r.). Członek OSP od 1992 r. i PZŁ od 1996. Prezes stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

Władysław Kosiniak-Kamysz, okręg nr 15, woj. małopolskie. Urodzony w 1981 r. w Krakowie. Syn Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowickiego (bracia Andrzeja Kosiniaka-Kamysza: Zenon i Kazimierz również byli związani z PSL-em). Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Collegium Medicum). Doktor nauk medycznych. Członek PSL-u. W latach 2008-2012 sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Radny Krakowa od 2010 r., w 2011 r. został ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie Donalda Tuska a obecnie Ewy Kopacz. Od 2012 r. wiceprezes partii. Nie uzyskał mandatu w wyborach do PE w 2014 r. Związany z Mazowieckiem i Krajowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych.

Piotr Zgorzelski, okręg nr 16, woj. mazowieckie. Urodzony w 1963 r. w Płocku. Ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim; studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, studia na Uniwersytecie Warszawskim, studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1983 r. nauczyciel, a później dyrektor szkoły podstawowej. Wicewójt gminy Bielsk (1998-2002), a później w władzach powiatowych. Od 2003 r. był dyrektorem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (placówka w Płocku). Poseł VII kadencji. Członek PSL-u. Związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Leszczynie Szlacheckim i Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”. W latach 2010-2011 starosta płocki. W 2011 r. uzyskał mandat posła. Kandydował na urząd prezydenta Płocka w 2014 r.

Mirosław Maliszewski, okręg nr 17, woj. mazowieckie. Urodzony w 1968 r. w Warszawie. Poseł V, VI i VII kadencji. Studiował ekonomikę rolnictwa na SGGW. Działa w Związku Sadowników RP od 1999 r., a od 2002 r. jest jest prezesem. Członek PSL-u. Związany z lokalną grupą działania „Wspólna Sprawa”, „Kraina Kwitnących Sadów”, fundacja „Okolica”, fundacja programów pomocy dla rolnictwa „FAPA”. W latach 2002-2004 przewodniczący rady powiatu grójeckiego, a od 2005 r. starosta. W 2013 r. zrzekł się immunitetu – prokuratura Rejonowa Radom-Wschód przedstawiła mu zarzut podrobienia podpisu żony przy składaniu wniosku (dopłata z UE). Skazany wyrokiem sądu w 2014 r. na karę szcześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Apelcja w 2015 r. zmieniła karę więzienia na karę grzywny w wysokości 20 tys. zł.

Marek Sawicki, okręg nr 18, woj. mazowieckie. Urodzony w 1958 r. w Sawicach-Dworze. Ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach oraz studia podyplomowe w PAN. Doktoryzował się na Akademii Podlaskiej. Pracował na uczelni, później jako inspektor w cukrowni (1987-88). Do 1990 r. nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Sokołowie Podlaskim. Następnie przez 6 lat był wójtem gminy Repki. Sekretarz stanu w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza w Ministerstwie Łączności. Członek ZSL-u (od 1988 r.), a obecnie PSL-u. Od 1985 r. związany z Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. W naczelnych strukturach partii od 1997 r. Poseł na Sejm od 1993 r. Minister rolnictwa i rozwoju wsi od 2007 r. w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska. W związku z aferą z lipca 2012 r. – gdzie był oskarżany o nepotyzm i niegospodarność w spółkach Skarbu Państwa razem z Władysłem Łukasikiem i Władysławem Serafinem – złożył dymisję 16 lipca tegoż roku. Żadnych zarzutów ostatecznie nie postawiono i ponownie, w 2014 r., objął urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Obecnie tekę tę sprawuje w rządzie Ewy Kopacz.

Tomasz Jędrzejczak, okręg 19, woj. mazowieckie. Członek PSL-u. Urodzony w 1981 r. w Rawie Mazowieckiej. Studiował socjologię na SGGW w Warszawie; studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego i Akademii Rozwoju Regionalego oraz Akademii Ewaluacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Był szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki.  Wcześniej pracował w Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Od 2013 do 2014 r. sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Później podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Startował w wyborach samorządowych w 2014 r. – bezskutecznie.

Janusz Piechociński, okręg nr 20, woj. mazowieckie. Urodzony w 1960 r. w Studziankach. Poseł: I, II, IV, VI i VII kadencji Sejmu. Od 1987 r. w ZSL-u, później w PSL-u (od 2012 r. pełni funkcję prezesa partii – w wyborach pokonał Waldemara Pawlaka). Studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W 2002 r. kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy. W 2004 r. przegrał wybory na prezesa partii z Januszem Wojciechowskim. W latach 2005-2008 wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Od 2006 r. radny Sejmiku Województwa. Od 2012 r. w rządzie Donalda Tuska (obecnie Ewy Kopacz) w randze wicepremiera i ministra gospodarki. W 2012 r. powołany przez prezydetna Komorowskiego w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W związku z aferą taśmową groził zerwaniem koalicji i dorowadzeniem do wcześniejszych wyborów (obietnicy nie spełnił). Jego nazwisko przewijało się również podczas afery związanej z Janem Burym czy Krzysztofem Kwiatkowskim – chodziło o ustawianie konkursów w NIK-u. Żadnych zarzutów Januszowi Piechocińskiemu nie postawiono. Ordery i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy.

Stanisław Rakoczy, okręg nr 21, woj. opolskie. Urodzony w 1958 r. w Biadaczu. Członek ZSL-u (od 1982 do 1989 kierownik wydziału komitetu wojewódzkiego), obecnie w PSL-u. Ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe. Na początku lat 90. uczył w szkole podstawowej w Biadaczu. W latach 1994-1998 przewodniczący rady miejskiej w Kluczborku, a w okresie od 1999 do 2006 r. starostwa powiatu kluczborskiego. Później wicemarszałek województwa opolskiego. Poseł od 2007 r. Wybrany ponownie w 2011 r. – został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Bezkustecznie kandydował w wyborach do PE w 2009 i 2014 r. W tym samym roku uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Opolskiego. Związany z Kluczborskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Samarytanin” oraz z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną.

Mieczysław Kasprzak, okręg nr 22, woj. podkarpackie. Urodzony w 1953 r. w Ostrowie. Studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie oraz na SGGW w Warszawie i w PAN. W 1979 r. wstąpił do ZSL-u, obecnie jest członkiem PSL-u. Od lat 80. związany z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Poseł Sejmu w latach 1993, 2001 i 2005 r. Od 1998 do 2001 r. starosta powiatu jarosławskiego. Bezskutecznie ubiegał się o mandat europosła w wyborach w 2009 i 2014 r. Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki (odwołany w 2013 r.). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Związany z Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Ziemi Jarosławskiej.

Jan Bury, okręg nr 23, woj. podkarpackie. Urodzony w 1963 r. w Przeworsku. Poseł na Sejm I, II, IV, V, VI i VII kadencji. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1981 r. należał do Związku Młodzieży Wiejskiej. Dwa lata później wstąpił do ZSL-u, obecnie jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1998-2001 był radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Był członkiem komisji śledczej ds. prywatyzacji PZU. W 2007 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (rezygnację złożył w 2012 r.). Od 2011 r. przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL. Założyciel Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Obszarów Wiejskich. Członek Kapituły Podkarpackiego Funduszu Stypendialnego im. gen. Władysława Sikorskiego. Oskarżany o nepotyzm na Podkarpaciu – więcej tutaj. Jego żona pracuje w oddziale Agencji Rynku Rolnego. Zamieszany w „aferę podkarpacką”.

Mieczysław Baszko, okręg nr 24, woj. podlaskie. Urodzony w 1961 r. w Boratyńszczyźnie. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – filia w Białej Podlaskiej. W latach 1985-2008 pracował jako nauczyciel. Od 1994 do 2002 r. radny miasta Sokółka, a poźniej radny powiatu. Czlonek PSL-u od 1996 r. W 2007 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego. W 2010 r. wybrany ponownie – został wicemarszałkiem. Od 2014 r. marszałek województwa podlaskiego. Rok później stanął na czele struktur partyjnych w województwie.

Związany z:

– Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe województwa podlaskiego

– Członek Zarządu Polskiego Związku Motorowego i Narciarstwa Wodnego

– Przewodniczący Komisji Krajowej Narciarstwa Wodnego

– Członek Prezydium Ochotniczej Straży Pożarnej  RP województwa podlaskiego

– Członek Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu „Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński”

– Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Sokółce

– Stowarzyszeniu Pomocy Polakom na Wschodzie „RUBIEŻ”

Józef Sarnowski, okręg nr 25, woj. pomorskie. Urodzony w 1950 r. w Raciniewie. Ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie oraz studia podyplomowe również na tej uczelni. Członek PSL-u. Pracował w Kombinacie Rolniczym „Powiśle”, w PGR w Konecwałdzie, w PPGR w Słupach, w PPH „Wrzos”, w Krajeńskiech Zakładach Zbożowych, w Komers International w Straszynie, w Agro-Pool Prima Przedsiębiorstwo rolne Kmiecin; jako doradca burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Do 2010 był prezesem zarządu „Polan”. Do 2012 r. jako dyrektor Pomorskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Obecnie jest prezesem Bio Żuławy Nowy Dwór Gdański. W radzie miasta i powiatu w latach 1998-2014.

Hubert Lewna, okręg nr 26, woj. pomorskie. Urodzony w 1951 r. w Łączyńskiej Hucie. Rolnik. Radny gminy do 1989 r. Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego od 2010 r. Członek PSL-u.

Mirosław Szemla, okręg nr 27, woj. śląskie. Urodzony w 1962 r. w Bielsku-Białej. Ukończył WSP w Krakowie oraz studia podyplomowe. Był dyrektorem w Zespołe Szkół Energetycznych w Bielsku-Białej oraz wicedyrektorem Ośrodka Politechnicznego w Bielsku-Białej. W samorządzie był radnym w Szczyrku i Buczkowicach oraz wicestarostą bielskim i członkiem zarządu powiatu. Pełnił funkcję wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL na Śląsku. Powiązany: z Beskidzkim Konsorcjum Kapitalowym (prezes zarządu) – posiada 15 udziałów o łącznej wartości 1.500,00 zł., z Obywatelskim Forum Samorządowym (członek komitetu założycielskiego) oraz z Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rozwoju Regionów w Polsce Południowej (zastępca prezesa).

Stanisław Gmitruk, okręg nr 28, woj. śląskie. Urodzony w 1955 r. w Częstochowie. Członek ZSL-u od 1988 r., a obecnie w PSL-u. Absolwent SGGW w Warszawie. Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, prezes Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego wiceprzewodniczący Oddziału Regionu Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”. Członek zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) w Częstochowie. Od 2014 r. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Radny Częstochowy w latach 1998-2002 oraz 2006-2010 r. Związany z: Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Regionu i Utworzenia Województwa Częstochowskiego; Towarzystwem Przyjaciół Częstochowy, Częstochowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Małej Przedsiębiorczości.

Andrzej Pilot, okręg nr 29, woj. śląskie. Urodzony w 1960 r. w Tarnowskich Górach. Członek PSL-u. Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2008-2010 wiceprezes Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2010 r. został wicestarostą powiatu tarnogórskiego. Od 2013 r. wicewojewoda śląski. Od 2014 r. radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Od grudnia 2014 r. prezes FOŚiGW w Katowicach. Jego żona jest członkiem rady nadzoru Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

Bronisław Karasek, okręg nr 30, woj. śląskie. Urodzony w 1959 r. w Gołkowicach. Członek PSL-u. Studiował na Politechnice Śląskiej. Od 1991 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Współzałożyciel Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim. Członek rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. W latach 1998-2002 radny Godowa. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji. Związany z MK Maryla oraz Stowarzyszeniem Promocji Aktywnego Wypoczynku „Spaw”.

Jerzy Ziętek, okręg nr 31, woj. śląskie. Urodzony w 1956 r. w Katowicach. Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie niezrzeszony. W 2006 r. z list PO wybrany na radnego sejmiku śląskiego, rok poźniej został posłem. W 2011 r. wybrany ponownie, także z list PO. Odszedł z Platformy Obywatelskiej w 2014 r. z racji ubiegania się o fotel prezydenta Katowic z własnego komitetu wyborczego. Związany z Stowarzyszeniem Na Rzecz Zdrowia Kobiet Śląskich „Ovarius”. Zasiada w Radach Programowych: Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Filharmonii Śląskiej. Związany z Śląskim Szpitalem Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym im. Jerzego Ziętka.

Stanisław Dąbrowa, okręg nr 32, woj. śląskie. Urodzony w 1960 r. w Żarnowcu. Studiował w Krakowie na Akademii Rolniczej. W latach 2002-2004 pracował w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie, a od 2005 r. zatrudniony w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W samorządzie od 1990 r. – jako radny i członek zarządu gminy Pilica. Później w radzie powiatu zawierciańskiego – wybrany ponownie w 2006 r. Od 2012 r. w Naczelnym Komitecie Wykonawczym PSL. W 2007 r. powołany na stanowisko wicewojewody śląskiego. W 2013 r. wybrany na członka zarządu województwa śląskiego. Po wyborach w 2014 r. został nominowany wicemarszałkiem.

Kazimierz Kotowski, okręg nr 33, woj. świętokrzyskie. Urodzony w 1951 r. w Opatowie. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Członek PSL-u. Przez trzy kadencje był radnym powiatowym; od 1999 do 2010 r. starosta powiatu opatowskiego. Prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowie. W 2010 r. został radnym sejmiku wojewódzkiego, gdzie pracuje w Departamencie Polityki Regionalnej i Departamentem Funduszy Strukturalnych.

Piotr Żuchowski, okręg nr 34, woj. warmińsko-mazurskie. Urodzony w 1964 r. w Iławie. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Później pracował jako nauczyciel w Szymbarku i Iławie. Członek PSL-u. Od 1998 r. radny powiatu iławskiego. W 2003 r. został wicemarszałkiem województwa. Od 2007 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 r. został sekretarzem stanu w tym ministerstwie. Od 2010 r. Generalny Konserwator Zabytków. W 2010 i 2014 r. ponownie wybrany do rady powiatu iławskiego i sejmiku województwa.

Urszula Pasławska, okręg 35, woj. warmińsko-mazurskie. Urodzona w 1977 r. w Biskupcu. Poseł na Sejm VII kadencji. Prawnuczka Bogumiła Labusza – prezesa i współzałożyciela Mazurskiej Partii Ludowej. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim i studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2001 r. pracowała w Departamencie Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Od 2006 r. dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu. W latach 2004-2006 w radzie nadzorczej Zakładu Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. oraz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. Członek PSL-u. Mandat radnej sejmiku uzyskała w 2006 i 2010 r. (została wicemarszałkiem). Od 2012 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skrabu Państwa – odwołana w 2015. W związku z przejęciem mandatu poselskiego po Zbigniewie Włodkowskim w styczniu 2015 r., złożyła rezygnację z mandatu radnej sejmiku województwa. Związana z fundacją „Szkoła Liderów” oraz z Biskupskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast.

Andżelika Możdżanowska, okręg nr 36, woj. wielkopolskie. Urodzona w 1975 r. w Kępnie. Studiowała na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Studia podyplomowe odbywała w Instytucie Biznesu w Kaliszu. Wykładała w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Prezes Stowarzyszenia „Po prostu pomagam”. Senator VII kadencji – wygrała jako bezpartyjna kandydatka z list PSL-u. Obecnie jest członkiem partii. Od stycznia 2015 r. w Kancelarii Premiera jako sekretarz stanu.

Eugeniusz Grzeszczak, okręg nr 37, woj. wielkopolskie. Urodzony w 1954 r. w Kowalewie-Opactwie. Studiował na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Studia podyplomowe odbywał na UAM w Poznaniu oraz w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Związany z ZSL, obecnie w PSL-u. Załozyciel i prezes Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Stowarzyszenia ds. Walki z Nowotworami i z Chorobami Układu Oddechowego im. Romana Grzeszczaka . Od 1999 r. w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Senator w latach 1991-1997. Przez dwie kadencje był starostą powiatu słupeckiego. W latach 2001-2002 wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Poseł na Sejm wybrany w: 2005, 2007 i 2011 r. wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL.  W 2007 r. nominowany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Premiera. W obecnej kadencji Sejmu jest wicemarszałkiem.

Krzysztof Paszyk, okręg nr 38, woj. wielkopolskie. Urodzony w 1979 r. w Poznaniu. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działacz i członek PSL-u. Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile. W 2006 r. wybrany na radnego powiatu obornickiego. Od 2014 r. radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – powierzono mu stanowisko przewodniczącego.

Wojciech Jankowiak, okręg nr 39, woj. wielkopolskie. Urodzony w 1956 r. w Wolsztynie. Studiował prawo na UAM w Poznaniu; studia podyplomowe w SGPiS. W 2013 r. został prezesem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiceprezydent Poznania w latach 1989-1990. Później pracował w Urzędzie Rejonowym i Urzędzie Rady Ministrów. Wicewojewoda poznański do 1998 r. Z powodzeniem startował w wyborach samorządowych w 2010 i 2014 r.

Cezary Szeliga, okręg nr 40, woj. zachodniopomorskie. Urodzony w 1973 r. w Wałczu. Ukończył Akademię Rolniczą w Szczecinie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim. Członek PSL-u. Pracował w Biurze Powiatu Polickiego, w Biurze Kontroli na Miejscu, Oddziale Regionalnym ARiMR; jako dyrektor Dyrektor Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2014. Od 2013 r. zastępca prezesa ARiMR.

Jarosław Rzepa, okręg nr 41, woj. zachodniopomorskie. Urodzony w 1972 r. w Szamotułach. Studiował na Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz na UAM w Poznaniu. Przez 11 lat pracował w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian. W Polskim Stronnictwie Ludowym od 2002 r. Doktorat obronił w 2007 r., rok później zaczął pracę w zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim jako dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a później Wydziału Rolnictwa i Rybactwa. Od 2013 r. w zarządzie województwa zachodniopomorskiego. Związany z Zachodniopomorskim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych.