Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Grzegorz Płatek  16 grudnia 2014

Mistrzowie rankingów

Grzegorz Płatek  16 grudnia 2014
przeczytanie zajmie 2 min

Od kilku lat Polska systematycznie poprawia pozycję w raportach Doing Business. Ten prestiżowy ranking, publikowany od 2003 roku przez Bank Światowy, ocenia łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w 189 krajach.W tym celu co roku dokonywany jest pomiar ilości i długości procedur związanych z zakładaniem firmy, jej prowadzeniem, uzyskiwaniem pozwolenia na budowę czy płatnością podatków.

Poza walorem prestiżowym ranking ma znaczenie praktyczne, gdyż stanowi bardzo istotny sygnał dla wielkiego biznesu szukającego miejsca do prowadzeniadziałalności. Pozycja w zestawieniu wpływa także na wycenę długu publicznego, jest zatem o co walczyć.

Tegoroczny awans Polski (z pozycji 45. na 32.) nie jest bezpośrednio związany z wprowadzonymi ułatwieniami dla przedsiębiorców, lecz stanowi wynik zmiany metodologii. Aby lepiej oddać porównanie poszczególnych krajów, przyjęto za podstawę klasyfikacji dystans do najlepszego wyniku. Niezależnie jednak od metodologicznych zawiłości badań (m.in. rokrocznego przeszacowywania poprzednich wyników), warto przyjrzeć się przeprowadzonym w ostatnich latach w Polsce reformom, które złożyły się na systematyczną poprawę pozycji naszego kraju.

Według opublikowanego w 2012 roku raportu Doing Business 2013 (zestawienia ogłaszane są na rok kolejny) Polska awansowała na 55. miejsce, czyli aż o 7 pozycji. Uczyniło to nasz kraj liderem w poprawie warunków działania przedsiębiorców. Największy awans, bo aż o 54 pozycje, zanotowaliśmy wówczas w obszarze restrukturyzacji. Było to związane z pracami nad zmianą prawa upadłościowego i naprawczego, a także z dostrzeżeniem przez Bank Światowy niektórych z funkcjonujących już rozwiązań, np. układowej ścieżki upadłości.

Drugi istotny awans dokonał się w obszarze dochodzenia należności. Było to związane przede wszystkim z systematycznymi pracami nad warszawskim Centrum Sądownictwa Gospodarczego, które umożliwia przedsiębiorcom załatwienie wszystkich spraw rejestrowych, upadłościowych i procesowych w jednym miejscu. Jego otwarcie miało miejsce 29 września 2014 r. Na awans w tej kategorii miały też wpływ działania na rzecz zwiększania liczby komorników.

Największą poprawę w rankingu ogłoszonym w 2013 r. dostrzeżono w wydawaniu pozwoleń na budowę, co było wynikiem rozpoczęcia przez rząd działań na rzecz zmiany ustawy Prawo budowlane. Projekt, który obecnie jest przedmiotem prac Sejmu, wprowadza ułatwienia w uzyskiwaniu pozwoleń, w tym dla domów jednorodzinnych. Pozytywne zmiany dostrzeżono także w obszarze rozpoczynania działalności gospodarczej. Mowa o kolejnych, składających się na tzw. „jedno okienko” projektach, które stopniowo korygowały i upraszczały obowiązki nowych przedsiębiorców, m.in. przez automatyzację postępowania czy usprawnienie nadawania numerów NIP i REGON.

Centrum Dobrej Legislacji Instytutu Druckiego-Lubeckiego realizuje, we współpracy z Akademią Dobrego Prawa Klubu Jagiellońskiego, projekt poświęcony pozycji Polski w rankingu Doing Business. Obszerniejszy artykuł dotyczący niniejszej tematyki ukaże się w akademickiej gazecie „Koncept” (nr 30).

PS Tymczasem wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rankingiem Doing Business zapraszamy na spotkanie w siedzibie Klubu Jagiellońskiego, w najbliższą środę o godz. 18:30, w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 28.