Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

PiS ma 2% poparcia! Młodzi za lewicą czy przeciw PiS? [VIDEO]

„Mamy do czynienia z nagłym wzrostem deklarowanych postaw lewicowych. Z niecałych 10% w 2015 roku, deklarowane poglądy lewicowe wzrosły do 30% w 2020 roku. Co również ważne, w tym samym czasie wzrosła również liczba osób deklarujących poglądy prawicowe. Z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że zmniejsza się liczba deklarujących się jako centrowe, a także zmniejsza się liczba osób niezdecydowanych. Występuje polaryzacja poglądów prawicowych i lewicowych, ale to naturalna reakcja w momencie zwiększonego zainteresowania polityką”– wskazuje Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, w najnowszym KluboTygodniku o przyczynach polaryzacji w Polsce na przykładzie najnowszego sondażu CBOS-u.

„Z trendem polaryzacyjnym i zwiększonym zainteresowaniem polityką mamy do czynienia nie tylko wśród młodych Polaków, ale w całym społeczeństwie. Od 2015 roku poglądy lewicowe w całym społeczeństwie wzrosły z 14% do 20%, a prawicowe z 31,5% do 36%. W tym samym czasie liczba niezdecydowanych spadła. Czy to oznacza, że czekają nas rządy lewicy wybranej przez młodych obywateli? Najnowsze badanie sympatii partyjnych Polaków jest uderzające– w grupie wiekowej 18-24  partia rządząca zyskuje tylko 2% poparcia!” – stwierdza Piotr Trudnowski.

„Gdyby tylko młodzi głosowali, Zjednoczona Prawica nie weszłaby do Sejmu. Jednak jeśli spojrzymy na pozostałe wyniki partyjne to okaże się, że tylko 16% ankietowanych oddałoby głos na lewicę, a wciąż 36% byłoby niezdecydowanych. Kiedy zauważymy, że 30% młodych ludzi deklaruje poglądy lewicowe i jednocześnie tylko połowa tych osób jest gotowa zagłosować na lewicę, to okaże się, że te wyniki nie są jednoznacznie prowadzące do sukcesu partii lewicowych.”– komentuje prezes Klubu Jagiellońskiego”.

„Nie jest jasne, czy młodzi ludzie deklarując poglądy lewicowe mają na myśli sprawy społeczne, gospodarcze, podatki i związki zawodowe, czy raczej prawa kobiet i mniejszości. Patrząc na wyniki kwartalne zauważmy, że szczyt (35%) deklarowanych poglądów lewicowych obserwowaliśmy w połowie 2020 roku, po czym nastąpił spadek i już pod koniec roku takie poglądy deklarowało tylko 30% ankietowanych. To pokazuje, że mieliśmy do czynienia z krótkotrwałym wzmożeniem światopoglądowym, co wcale nie musi przełożyć się na trwałą deklarację takich poglądów.”– zauważa Piotr Trudnowski.

„Co więcej, w połowie roku 2020 CBOS zmienił metodologię prowadzenia badań. Wcześniej prowadził badania prawie wyłącznie w oparciu o spotkania bezpośrednie ankietera z ankietowanych. Dzisiaj narzędziem do badań są również ankiety internetowe oraz badania telefoniczne. Być może zmiana metodologii wiąże się z precyzyjniejszymi badaniami, co jest również dokładniejszą odpowiedzią na tak nagły wzrost postaw lewicowych wśród młodych Polaków. Co do kierunku zmian nie ma wątpliwości– młodzi ludzie są dziś o wiele bardziej lewicowcowi, niż byli pięć lat temu”– podsumowuje prezes Klubu Jagiellońskiego.

Portal klubjagiellonski.pl istnieje dzięki wsparciu Darczyńców indywidualnych i Partnerów. Niniejszy tekst opublikowany został w ramach działu „Architektura społeczna”, którego rozwój wspiera Orange Polska.

Tym dziełem dzielimy się otwarcie. Utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o podanie linku do naszej strony oraz przedrukowanie niniejszej informacji.