Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Pandemia COVID-19 pokazała, że musimy dokonać transformacji naszej pracy zawodowej [VIDEO]

„Pojawienie się pandemii COVID-19 i wynikającego z niej lockdownu przyspieszyło tylko już wcześniej występujące trendy, wskazujące na nadchodzącą w Polsce rewolucję w myśleniu o pracy, sposobie jej wykonywania, relacjach na linii pracownik-pracodawca, państwowym ustawodawstwie pracy.” – w nowym odcinku „KluboTygodnika” Piotr Trudnowski rysuje szeroką panoramę zmian na rynku pracy w Polsce i na Zachodzie.

„Konieczność wprowadzenia pracy zdalnej była dla polskiej gospodarki testem. Okazało się, że nasz rodzimy rynek pracy charakteryzuje się mocnym rozwarstwieniem. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że w obliczu lockdownu praca zdalna stanie się doświadczeniem wręcz pokoleniowym, tymczasem dane z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że tylko 20-25% miejsc pracy w naszym kraju umożliwia pracę zdalną (w krajach OECD ten odsetek wynosi 40%). W przypadku pozostałych pandemia oznaczała albo ich zawieszenie/likwidacji albo konieczność przychodzenia do biura i fabryki pomimo ryzyka zarażenia się wirusem.” – zwraca uwagę prezes KJ.

„Na jesieni tego roku wypuściliśmy numer naszego czasopisma idei »Pressje« poświęcony pracy. Na jego łamach analizowaliśmy ludzką pracę z perspektywy katolickiej nauki społecznej. Pokazywaliśmy, że nauczanie Magisterium Kościoła katolickiego i papieskie encykliki poświęcone »kwestii robotniczej« nie straciły na aktualności i wciąż da się z nich wyciągać wartościowe wnioski w rzeczywistości pandemicznej. W naszych tekstach udowadniamy, że integralne podejście do pracy, gdzie kluczową rolę odgrywa podmiotowość, i sprawczość pracownika oraz ludzka godność wciąż pozostają w mocy.” – mówi Trudnowski.

„W publikacji pt. Pracować po republikańsku. Marzenie o państwie jako dobrym pracodawcy wydanej przez Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Krzysztof Chmieliński zwraca uwagę, że skoro rewolucja w podejściu do pracy już majaczy na horyzoncie i skoro zależy nam na wyjściu z kondycji kraju półperyferyjnego, to miejscem, w którym powinny rozpocząć się zmiany na lepsze powinna być administracja publiczna. To państwo powinno stanąć na czele rewolucji, pokazując, że upodmiotowienie pracowników to kierunek, którym należy podążać” – podkreśla prezes KJ.