Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Spięcie

Niełatwo przychodzi nam w Polsce rozmawianie. Rozmawianie o Polsce – jeszcze trudniej. Nie jest to problem nowy, choć w ostatnich latach jeszcze się zaostrzył. Klub Jagielloński, Magazyn Kontakt, Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna i Nowa Konfederacja podejmują to wyzwanie. Co kilka tygodni wybieramy nowy temat do dyskusji, a pięć powstałych w jej ramach tekstów jest publikowane na naszych portalach.

Spięcie

Pan płaci, pani płaci, a kolega „bierze na fakturkę” [KRYTYKA POLITYCZNA]

Agnieszka Wiśniewska i Piotr Wójcik piszą o redystrybucji i reformie podatków w ramach projektu „Spięcie”   24 listopada 2021
Podatki powinny być progresywne, budżet zasilać powinny w większej mierze podatki dochodowe, a nie podatki od konsumpcji. No i przestańmy udawać, że playstation to wydatek na firmę.
Spięcie

Polskie patologie podatkowe [KONTAKT]

Hubert Walczyński o redystrybucji i reformie podatków w ramach projektu „Spięcie”   24 listopada 2021
Podatki nie są po prostu niskie lub wysokie. Są wysokie dla jednych, a niskie dla drugich. W dzisiejszej Polsce najwyższe są dla ubogich, niskie dla bogatych, a globalne korporacje nie płacą ich wcale.
Spięcie

Czy możemy mieć sprawiedliwe podatki? [KULTURA LIBERALNA]

Tomasz Sawczuk w ramach projektu „Spięcie” o tym, że system podatkowy powinien zmierzać do likwidacji biedy  24 listopada 2021
System podatkowy ma do spełnienia dwa zadania. Po pierwsze, musi zmierzać do likwidacji biedy. Po drugie, musi utrudniać lub uniemożliwiać gromadzenie władzy pozwalającej na życie w taki sposób, który nie musi liczyć się z wolnością oraz prawami innych osób.
Spięcie

Podatki nie powinny być ani regresywne, ani progresywne [NOWA KONFEDERACJA]

Stefan Sękowski pisze w ramach projektu „Spięcie” o najbardziej sprawiedliwym i efektywnym miksie podatkowym  24 listopada 2021
Dążenie do tego, by ciężar finansowania państwa nie spoczywał na barkach mniej zarabiających, nie musi oznaczać rozwoju fiskalizmu.
Spięcie

Chcesz redystrybucji podatków? Zrezygnuj z antyliberalnej narracji i poprzyj uproszczenie systemu [KLUB JAGIELLOŃSKI]

Paweł Musiałek o redystrybucji i reformie podatków w ramach projektu „Spięcie”  24 listopada 2021
Polski system podatkowy bez wątpienia wymaga istotnych systemowych zmian. Trzeba dokonać redystrybucyjnej korekty, ale nie może się to odbyć bez dostrzeżenia postulatów, które od lat zgłaszają przedsiębiorcy.
Spięcie

Nierówności w męskim świecie [MAGAZYN KONTAKT]

Szymon Rębowski w cyklu tekstów w ramach projektu „Spięcie” wokół nierówności mężczyzn  8 października 2021
Rzeczywiście mężczyźni doświadczają nierówności, są to jednak przede wszystkim nierówności wewnątrz męskiego świata. Po 30 latach patriarchalnego nadwiślańskiego kapitalizmu obserwujemy jego coraz wyraźniejszy podział na zwycięzców i przegranych.