Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Spięcie

Spięcie

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Trzy modele wsparcia pracy kobiet [KLUB JAGIELLOŃSKI]

Karolina Olejak  29 sierpnia 2019
Narzucanie jednego tylko powszechnie obowiązującego modelu aktywności na rynku pracy jest największą dyskryminacją, z którą spotykają się kobiety.
Spięcie

Mężczyźni do roboty (w domu)! [Krytyka Polityczna]

Kamil Fajfer  29 sierpnia 2019
Większej równości na rynku pracy nie osiągniemy bez większego zaangażowania mężczyzn w prace domowe i opiekę nad potomstwem. Żeby do tego doszło potrzebne są jednak mądre rozwiązania, które nie będą utrudniały – co czyni obecny system – mężczyznom opieki...
Spięcie

Nie ma równości bez równej odpowiedzialności [Magazyn Kontakt]

Anna Dobrowolska  29 sierpnia 2019
Wprowadzenie obowiązkowego podziału urlopów rodzicielskich między partnerów, a także mechanizmy elastycznych powrotów do pracy, powinny zostać wykorzystane przez państwo w celu reformy rynku pracy.
Spięcie

Nie musimy być supermankami [Kultura Liberalna]

Joanna Derlikiewicz  29 sierpnia 2019
Kobiety muszą być świadome, że nie muszą pełnić rolę supermatki i stanowczo domagać się równego podziału obowiązków. A co może zrobić w tej sytuacji państwo?
Spięcie

Kobiety nie potrzebują przywilejów. Wystarczą równe szanse [NOWA KONFEDERACJA]

Natalia Kołodyńska-Magdziarz  29 sierpnia 2019
Sytuacja kobiet na rynku pracy się poprawia. Są coraz lepiej wykształcone, coraz częściej zajmują wyższe stanowiska, a różnica w pensjach pomiędzy kobietami a mężczyznami jest jedną z najniższych w Europie. Co nie znaczy, że nie ma w tym zakresie już nic do...
Spięcie

Jakość, dostępność i ewaluacja – to droga do lepszej ochrony zdrowia [KLUB JAGIELLOŃSKI]

Stanisław Maksymowicz  27 czerwca 2019
To nie podział na prywatną i publiczną, ale na jakościową i mierną ochronę zdrowia ma znaczenie.