Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Tylko wyborcy Konfederacji krytycznie o stanie wojennym? Elektoraty PiS i KO podzielone w ocenie decyzji Jaruzelskiego i spółki

Tylko wyborcy Konfederacji krytycznie o stanie wojennym? Elektoraty PiS i KO podzielone w ocenie decyzji Jaruzelskiego i spółki Stan wojenny w Polsce/wikimedia commons

CBOS przeprowadził okolicznościowy sondaż na okazję obchodzonej wczoraj 40. rocznicy stanu wojennego. Wynika z niego, że wraz z upływem czasu Polacy coraz bardziej krytycznie oceniają decyzje komunistycznych władz. Zaskakiwać mogą jednak wyniki z podziałem na preferencje partyjne. Okazuje się, że jedynym elektoratem, w którym dominują negatywne oceny słuszności ustanowienia Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego jest elektorat Konfederacji.

Według danych CBOS osoby krytyczne wobec decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego przeważają nad tymi, które próbują ją usprawiedliwiać. 37% ankietowanych ocenia decyzję z 1981 r. jako niesłuszną, zaś 33% – jako słuszną. To pierwszy raz w historii badań, gdy krytycy przeważają nad zwolennikami. Jeszcze w 2016 roku mieliśmy 41% odpowiedzi „słuszna” wobec 35% – niesłuszna. Warto zwrócić uwagę, że rośnie grupa niezdecydowanych – dziś odpowiedź „trudno powiedzieć” wybiera 30% ankietowanych.

W grupie najmłodszych ankietowanych, tj. od 18 do 24 lat, aż 50% nie potrafi ustosunkować się do tego tragicznego wydarzenia z najnowszej historii Polski. Najmłodsi najrzadziej potrafią również wskazać pełną jego datę. Wśród wszystkich badanych prawidłowej odpowiedzi w pytaniu o datę udzieliło 47% ankietowanych, zaś wśród najmłodszych – mniej niż 1/3 pytanych. W grupie 18-24 lata odpowiednią datę wskazało 24% pytanych, zaś w grupie 25-34 lata – 27%.

Ciekawych danych dostarczają wyniki w elektoratach partyjnych. Okazuje się, że elektoraty największych formacji podzielone są podobnie do ogółu społeczeństwa. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej aż 40% ocenia wprowadzenie stanu wojennego jako słuszne, 41% – jako niesłuszne. W elektoracie PiS mamy kolejno 36% („słuszna”) i 48% („niesłuszna”). Próbujący uzasadnić decyzję komunistów przeważają zaś wśród wyborców Lewicy (42%:27%), Polskiego Stronnictwa Ludowego (34%:28%), niezdecydowanych (35%:29%) oraz niegłosujących (31%:28%).

Zdecydowanie najwięcej krytycyzmu deklarują wyborcy Konfederacji. Jako słuszną postrzega ją jedynie 11% z nich, a aż 54% – jako niesłuszną.