Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

O problemach i wyzwaniach polskiej służby zdrowia [GŁÓD]

przeczytanie zajmie 2 min

W maju 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący systemu ochrony zdrowia w Polsce. Na podstawie 70 przeprowadzonych kontroli, sformułowane zostały wnioski dotyczące bieżącej sytuacji, oraz proponowane zmiany. Jak przedstawia się obecnie obraz polskiej służby zdrowia? Jakie wyzwania stoją dziś przed służbą zdrowia? Jakie są główne problemy? Jak wpływa to na jakość świadczonych usług?

 

„System nie jest przyjazny dla pacjenta, nie zapewnia efektywnego wykorzystania środków publicznych oraz stwarza problemy kierującym placówkami medycznymi i zatrudnionemu w nich personelowi”.  To tylko jeden z wniosków, jaki pojawia się w raporcie. Czy rzeczywiście jest tak źle? Czy funkcjonowanie polskiej służby zdrowia wymaga gruntownych zmian?

Naszym gościem będzie dr hab. Grzegorz Głód – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autor oraz współautor wielu publikacji dotyczących zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia, m.in: w kierunku integracji systemów zarządzania jakością i ryzykiem w publicznych jednostkach ochrony zdrowia oraz nowatorskich rozwiązań w obszarze ZZL.

Weź udział w wydarzeniu na Facebooku! 

Spotkanie odbędzie się 28 listopada w siedzibie Klubu Jagiellońskiego w Katowicach przy ulicy Sienkiewicza 36/16.