Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Informacja w związku ze startem Krzysztofa Mazura w wyborach parlamentarnych

przeczytanie zajmie 2 min

Klub Jagielloński prowadząc działalność polityczną rozumianą jako roztropna troska o dobro wspólne pozostaje jednocześnie środowiskiem niepartyjnym i niezależnym od czynnych polityków. Członkowie i byli członkowie Klubu Jagiellońskiego – w tym również byli prezesi i członkowie zarządów stowarzyszenia – podejmują różne formy zaangażowanie publicznego w różnych konfiguracjach politycznych i partyjnych. Wierzymy, że Krzysztof w swojej dalszej działalności publicznej będzie wiernie realizował ideały naszego środowiska. Życzymy mu powodzenia we wszelkich inicjatywach podejmowanych na rzecz bliskich nam wartości i celów.

W związku z decyzją o starcie Krzysztofa Mazura, członka Klubu Jagiellońskiego i byłego prezesa naszego stowarzyszenia, w wyborach do Senatu RP informujemy, że:

1. Zgodnie z polityką Stowarzyszenia potwierdzoną decyzją Walnego Zgromadzenia z 2015 roku osoby pełniące stanowiska polityczne, a także osoby ubiegające się o nie, nie pełnią funkcji zarządczych, kierowniczych ani komentatorskich w naszym stowarzyszeniu.

2. W związku z powyższym realizowany w Klubie Jagiellońskim od jesieni 2018 roku projekt video Krzysztofa kontynuowany będzie poza stowarzyszeniem. Na początku lipca 2019 roku Krzysztof we współpracy z Klubem uruchomił autorski kanał na Youtube, a między stowarzyszeniem i Krzysztofem podpisana została umowa pozwalająca w przyszłości zarówno na jego prowadzenie w ramach Klubu, jak i ewentualną cesję oraz kontynuowanie go poza stowarzyszeniem. Wobec decyzji o możliwym starcie w wyborach cesja kanału na wskazaną przez Krzysztofa osobę prawną dokonana została 1 sierpnia 2019 r. Z końcem lipca zakończyła się też zbiórka środków na rozwój tego kanału na platformie YouTube. Zebrane środki, zgodnie z zapowiedziami, zostały przeznaczone na dotychczasowe realizacje oraz rozwój kanału.

3. Funkcję prezesa Klubu Jagiellońskiego Krzysztof pełnił łącznie blisko 10 lat. W ogromnym stopniu jemu zawdzięczamy dzisiejszy kształt naszego środowiska. Decyzję o rychłym zakończeniu pełnienia funkcji prezesa organizacji Krzysztof podjął w styczniu 2018 r. Nowy zarząd organizacji wybrany został 1 grudnia 2018 r. Od tego czasu zaangażowanie Krzysztofa w codzienną politykę i działalność stowarzyszenia ograniczało się głównie do realizacji projektów video #KluboTygodnik i #KrajObrazMazura oraz autorskiej działalności publicystycznej i komentatorskiej.

4. Fundamentem tożsamości naszego stowarzyszenia, a także elementem przysięgi składanej przez członków Klubu Jagiellońskiego, jest zaangażowanie w życie publiczne w duchu służby oraz działalność dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej. Wierzymy, że Krzysztof w swojej dalszej aktywności publicznej będzie wiernie realizował ideały naszego środowiska. Życzymy mu powodzenia we wszelkich inicjatywach podejmowanych na rzecz bliskich nam wartości i celów.

5. Jednocześnie przypominamy, że Klub Jagielloński prowadząc działalność polityczną rozumianą jako roztropna troska o dobro wspólne pozostaje środowiskiem niepartyjnym i niezależnym od czynnych polityków. Członkowie i byli członkowie Klubu Jagiellońskiego – w tym również inni byli prezesi i członkowie zarządów stowarzyszenia – podejmują różne formy zaangażowanie publicznego w różnych konfiguracjach politycznych i partyjnych. Wszelkie decyzje członków Klubu i osób wywodzących się z naszego środowiska o zaangażowaniu państwowym, wyborczym lub partyjnym przyjmujemy z nadzieją na ich istotny wkład w pozytywną zmianę rzeczywistości politycznej.

w imieniu Zarządu Klubu Jagiellońskiego
Piotr Trudnowski
prezes stowarzyszenia