Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Nowa Chadecja

Jesteśmy demokratami i chrześcijanami, a katolicka nauka społeczna to fundament, na którym budujemy swoją polityczną tożsamość. Chadecję definiujemy szeroko. Bez chrześcijańskiej kultury nie będzie bowiem chrześcijańskiego społeczeństwa. Te potrzebne jest natomiast do uprawiania chrześcijańskiej polityki.

Video

Kardynał Wyszyński, Sławomir Nitras i dwa katolicyzmy. Czy kondycja Kościoła zależy od udzielonych mu przywilejów? [VIDEO]

Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, w najnowszym KluboTygodniku o przyszłości katolicyzmu w Polsce  11 września 2021
Katolicy w Polsce już są mniejszością. Ludzi rzeczywiście praktykujących swoją wiarę jest mniej niż połowa. Nie można jednak z tego powodu stawiać tezy, że wkrótce Kościół się skończy. Historia kard. Wyszyńskiego dowodzi, że każdy trend można odwrócić.
Długi tekst

Forma polska. Program Gombrowicza i Wyszyńskiego

Z okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia przypominamy tekst Jana Maciejewskiego z 34. teki ,,Pressji”  11 września 2021
Wyszyński i Gombrowicz to symbole dwóch przeciwstawnych koncepcji polskości. Niesłusznie. Jan Maciejewski pisze o tym, jak gombrowiczowski postulat stwarzania dynamicznej, zawsze młodej formy dla narodu został zrealizowany przez pyrmasa w postaci Wielkiej Nowenny.
Długi tekst

Róża Czacka i jej wizja radykalnego, a zarazem nowoczesnego chrześcijaństwa

Z okazji beatyfikacji matki Elżbiety (Róży Czackiej) przypominamy tekst Marcina Suskiewicza z 34. teki ,,Pressji”  10 września 2021
Co łączy Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Zofię Nałkowską, Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Andrzejewskiego ze Stefanem Wyszyńskim? Wszyscy oni na pewnym etapie życia zetknęli się z ośrodkiem w Laskach, dziełem matki Elżbiety – Róży Czackiej.
Media

Kędzierski: Polscy biskupi usłyszą od papieża Franciszka to, co od Nitrasa

Marcin Kędzierski dla „Dziennika Polskiego” o postępującej laicyzacji.  10 września 2021
Liczba osób uczęszczających na lekcje religii spada. Nie da się wytłumaczyć tego fenomenu samą laicyzacją w wielkich miastach. W Polsce istnieje przepaść w religijności ludzi po 40 r.ż. i przed. Trzeba powiedzieć wprost, że katolicy mający żywą wiarę już są...
Opinia

Katolicki skauting lekiem na uzależnienie od smartfonów i nadopiekuńcze matki

Wiktor Mikosza pisze o Skautach Europy, którzy wychowują w wierze przedstawicieli pokolenia Z  8 września 2021
Podczas gdy wielu bezskutecznie zastanawia się, jak utrzymać młodych w Kościele, Skauci Europy (nie mylić ze zwykłym harcerstwem) zaprawiają do trudów dorosłego życia. Używają metod, które odpowiadają na największe problemy przedstawicieli pokolenia Z.
Podcast

Jezus > Frodo > Spiderman. Sojusz katolików z mitologią i popkulturą? [PODCAST]

W tym odcinku ,,Kultury Poświęconej” rozmawiamy o współczesnych mitologiach  3 września 2021
Piotr Kaszczyszyn, Bartosz Brzyski i Konstanty Pilawa, z gościnnym udziałem Mateusza Tondery i Jana Maciejewskiego, rozpoczynają cykl odcinków, w którym w dziełach takich jak „Władca Pierścieni”, „Harry Potter” i „Opowieści z Narnii” będą tropić wątki...