Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Zielony konserwatyzm. Wyzwania i rekomendacje w 10 kluczowych obszarach

Zielony konserwatyzm. Wyzwania i rekomendacje w 10 kluczowych obszarach
Formułując własne postulaty, prawica nie musi, a nawet nie powinna oglądać się na lewicę. Powinniśmy bazować na własnych fundamentach aksjologicznych i samodzielnie przepracować temat, proponując autorski wkład do globalnej dyskusji o sposobie zarządzania naszymi zasobami.

Niniejszy raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ma ambicję stanowić ważny głos w polskiej debacie, szczególnie tej toczonej w prawicowych środowiskach. Opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, jest więc próbą (p)obudzenia polskiej prawicy w ważnym dla współczesnego świata temacie. Publikacja wskazuje zarówno fundamenty i diagnozy problemów, jak i propozycje rozwiązań w poszczególnych politykach publicznych. Nie siląc się na streszczanie poszczególnych tekstów, należy podkreślić, że wszystkie łączy chrześcijańska perspektywa.

Bogactwo refleksji ekologicznej ruchów konserwatywnych skłania do pytania nie o to, czy współczesna, odkrywająca ekologię prawica ma do czego się odwołać, ale raczej jak to się stało, że to ogromne bogactwo zostało zapomniane przez wszystkich, z prawicą włącznie. Jednak od kilku lat nurt zielonego konserwatyzmu staje się na prawicy coraz popularniejszy, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Świadczą o tym badania opinii publicznej, coraz liczniejsze publikacje (warto wymienić „Globalne ocieplenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy” Jakuba Wiecha), a także obecność tematyki ekologicznej w agendzie politycznej części obozu Zjednoczonej Prawicy.

Formułując własne postulaty, prawica nie musi, a nawet nie powinna oglądać się na lewicę. Powinniśmy bazować na własnych fundamentach aksjologicznych i samodzielnie przepracować temat, proponując autorski wkład do globalnej dyskusji o sposobie zarządzania naszymi zasobami. Opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, wskazuje zarówno fundamenty i diagnozy problemów, jak i propozycje rozwiązań. 10 autorów

Wszystkie teksty dostępne są również jako osobne publikacje na naszym portalu:

Konstanty Pilawa Chrześcijańska ekologia jest racjonalna, spójna i niezbędna w walce o dobrostan środowiska naturalnego 

Piotr Trudnowski Przełamać „ekologizm”. W poszukiwaniu trwałych fundamentów narracyjnych zielonego konserwatyzmu

Bartosz Brzyski Woda to zasób strategiczny. Najwyższa pora, aby naprawić wieloletnie zaniedbania

Paweł Musiałek Nierentowny węgiel pogrąży nas w kosztach – transformacja energetyczna musi przyspieszyć

Marta Bondyra Bez modernizacji rolnictwa nie zrealizujemy unijnych celów klimatycznych

Bartosz Jakubowski Zielony transport kluczem do zrównoważonej gospodarki

Karolina Olejak Edukacja ekologiczna to suma wiedzy, postaw i umiejętności

Bartosz Paszcza Zielone innowacje – misja na kolejne trzy dekady

Jakub Kucharczuk Polacy chcą czystego powietrza. Czas dostosować działania do ich oczekiwań

Michał Wojtyło Wodór zamiast paliw kopalnych? Tego chce cała Europa

Niemal wszyscy autorzy tekstów są związani ze środowiskiem Klubu Jagiellońskiego, co czyni raport pracą silnie środowiskową. Końcowy kształt tekstów został poprzedzony intensywną pracą nie tylko indywidualną, ale i seminaryjną, aby przedstawione tezy zostały gruntownie przedyskutowane i możliwie szeroko skonsultowane. Dlatego podziękowania należą się także ponad 100 osobom, które wzięły udział w 10 seminariach, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami.

Projekt nie byłby możliwy bez Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych i Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska Naturalnego – partnerów projektu, którzy wspierali go finansowo i merytorycznie. Mamy nadzieję, że zaprezentowany efekt będzie dla czytelników ważną inspiracją do refleksji, jak jako wspólnota polityczna powinniśmy odpowiedzieć na jedno z najważniejszych wyzwań trzeciej dekady XXI wieku.

Publikacja powstała we współpracy i ze środków Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych w ramach projektu Zielony konserwatyzm. Partnerem projektu jest Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska Naturalnego. 

Tym dziełem dzielimy się otwarcie. Utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o podanie linku do naszej strony oraz przedrukowanie niniejszej informacji.

Paweł Musiałek

Prezes Klubu Jagiellońskiego. W Klubie Jagiellońskim działa aktywnie od 2009 r. Od 2017 r. pełnił funkcję dyrektora think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, gdzie koordynował projekty badawcze, zarządzał zespołem ekspertów CAKJ, a także komentował w mediach wydarzenia w Polsce i na świecie. Regularnie publikuje swoje analizy na portalu klubjagiellonski.pl, a nieregularnie także w innych...

Jakub Kucharczuk

Ekspert ds. polityki miejskiej i samorządowej. Współgospodarz podcastu Międzymiastowo.

Michał Wojtyło

Wicedyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Szef pionu analitycznego portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Absolwent elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, stosunków międzynarodowych oraz gospodarki i administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor analiz głównie z zakresu polityki energetycznej i międzynarodowej.

Karolina Olejak

Ekspertka ds. edukacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Wcześniej pracowała w Instytucie Badawczym NASK, gdzie zajmowała się m.in. projektami związanymi z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

Konstanty Pilawa

Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Współtwórca podcastu „Kultura poświęcona”. Przygotowuje doktorat z filozofii politycznej oświeconego sarmatyzmu w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie.

Marta Bondyra

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, aplikantka radcowska, zajmuje się prawem rolnym.

Bartosz Paszcza

Na co dzień pracuje z danymi i algorytmami. Prowadzi podcast i substacka „Paszczą o technologiach". Badał internet w Instytucie Studiów nad Siecią na Uniwersytecie w Southampton. Współzałożyciel Fundacji Polonium, organizacji łączącej polskich naukowców za granicą.

Bartosz Brzyski

Koordynator redakcji politycznej Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Współprowadzi podcast „Kultura poświęcona”. Publikował m.in. na łamach tygodnika „Plus Minus”, „Stacji7”, „wDrodze”. Publicysta, fundraiser, szkoleniowiec. Z wykształcenia politolog.

Bartosz Jakubowski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu, absolwent informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Rozpoczynał od pracy w sektorze samorządowym. Obecnie analityk rynku transportu zbiorowego, praktyk badań marketingowych oraz twórca rozwiązań taryfowych i rozkładowych w publicznym transporcie pasażerskim. Współautor analiz z dziedziny transportu kolejowego,...

Piotr Trudnowski

Prezes Klubu Jagiellońskiego w latach 2018– 2023. Ekspert ds. społeczeństwa obywatelskiego Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i stały współpracownik czasopisma idei „Pressje”. Działając w organizacjach pozarządowych, współinicjował kilka obywatelskich akcji w zakresie stanowienia prawa m.in. dotyczących ustawy o zbiórkach publicznych, tzw. ustawy o książce czy ustawy o Rzeczniku Małych i...