Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Zielony konserwatyzm. Wyzwania i rekomendacje w 10 kluczowych obszarach

Zielony konserwatyzm. Wyzwania i rekomendacje w 10 kluczowych obszarach
Formułując własne postulaty, prawica nie musi, a nawet nie powinna oglądać się na lewicę. Powinniśmy bazować na własnych fundamentach aksjologicznych i samodzielnie przepracować temat, proponując autorski wkład do globalnej dyskusji o sposobie zarządzania naszymi zasobami.

Niniejszy raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ma ambicję stanowić ważny głos w polskiej debacie, szczególnie tej toczonej w prawicowych środowiskach. Opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, jest więc próbą (p)obudzenia polskiej prawicy w ważnym dla współczesnego świata temacie. Publikacja wskazuje zarówno fundamenty i diagnozy problemów, jak i propozycje rozwiązań w poszczególnych politykach publicznych. Nie siląc się na streszczanie poszczególnych tekstów, należy podkreślić, że wszystkie łączy chrześcijańska perspektywa.

Bogactwo refleksji ekologicznej ruchów konserwatywnych skłania do pytania nie o to, czy współczesna, odkrywająca ekologię prawica ma do czego się odwołać, ale raczej jak to się stało, że to ogromne bogactwo zostało zapomniane przez wszystkich, z prawicą włącznie. Jednak od kilku lat nurt zielonego konserwatyzmu staje się na prawicy coraz popularniejszy, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Świadczą o tym badania opinii publicznej, coraz liczniejsze publikacje (warto wymienić „Globalne ocieplenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy” Jakuba Wiecha), a także obecność tematyki ekologicznej w agendzie politycznej części obozu Zjednoczonej Prawicy.

Formułując własne postulaty, prawica nie musi, a nawet nie powinna oglądać się na lewicę. Powinniśmy bazować na własnych fundamentach aksjologicznych i samodzielnie przepracować temat, proponując autorski wkład do globalnej dyskusji o sposobie zarządzania naszymi zasobami. Opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, wskazuje zarówno fundamenty i diagnozy problemów, jak i propozycje rozwiązań. 10 autorów

Wszystkie teksty dostępne są również jako osobne publikacje na naszym portalu:

Konstanty Pilawa Chrześcijańska ekologia jest racjonalna, spójna i niezbędna w walce o dobrostan środowiska naturalnego 

Piotr Trudnowski Przełamać „ekologizm”. W poszukiwaniu trwałych fundamentów narracyjnych zielonego konserwatyzmu

Bartosz Brzyski Woda to zasób strategiczny. Najwyższa pora, aby naprawić wieloletnie zaniedbania

Paweł Musiałek Nierentowny węgiel pogrąży nas w kosztach – transformacja energetyczna musi przyspieszyć

Marta Bondyra Bez modernizacji rolnictwa nie zrealizujemy unijnych celów klimatycznych

Bartosz Jakubowski Zielony transport kluczem do zrównoważonej gospodarki

Karolina Olejak Edukacja ekologiczna to suma wiedzy, postaw i umiejętności

Bartosz Paszcza Zielone innowacje – misja na kolejne trzy dekady

Jakub Kucharczuk Polacy chcą czystego powietrza. Czas dostosować działania do ich oczekiwań

Michał Wojtyło Wodór zamiast paliw kopalnych? Tego chce cała Europa

Niemal wszyscy autorzy tekstów są związani ze środowiskiem Klubu Jagiellońskiego, co czyni raport pracą silnie środowiskową. Finalny kształt tekstów został poprzedzony intensywną pracą nie tylko indywidualną, ale i seminaryjną, aby przedstawione tezy zostały gruntownie przedyskutowane i możliwie szeroko skonsultowane. Dlatego podziękowania należą się także ponad 100 osobom, które wzięły udział w 10 seminariach, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami.

Projekt nie byłby możliwy bez Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych i Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska Naturalnego – partnerów projektu, którzy wspierali go finansowo i merytorycznie. Mamy nadzieję, że zaprezentowany efekt będzie dla czytelników ważną inspiracją do refleksji, jak jako wspólnota polityczna powinniśmy odpowiedzieć na jedno z najważniejszych wyzwań trzeciej dekady XXI wieku.

Publikacja powstała we współpracy i ze środków Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych w ramach projektu Zielony konserwatyzm. Partnerem projektu jest Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska Naturalnego. 

Tym dziełem dzielimy się otwarcie. Utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o podanie linku do naszej strony oraz przedrukowanie niniejszej informacji.

Paweł Musiałek

Od 2009 r. aktywnie działa w Klubie Jagiellońskim, od 2015 r. zasiada w jego zarządzie. Od 2017 r. pełni równocześnie funkcję dyrektora think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, gdzie koordynuje projekty badawcze, zarządza zespołem ekspertów CAKJ, a także komentuje w mediach wydarzenia w Polsce i na świecie. Regularnie publikuje swoje analizy na portalu klubjagiellonski.pl, a nieregularnie...

Konstanty Pilawa

Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny czasopisma idei „Pressje”. Redaktor, wydawca i szef działu„Nowa chadecja” na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Współtwórca podcastu „Kultura poświęcona”. Przygotowuje doktorat z filozofii politycznej oświeconego sarmatyzmu w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie.

Karolina Olejak

Ekspertka ds. edukacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Wcześniej pracowała w Instytucie Badawczym NASK, gdzie zajmowała się m.in. projektami związanymi z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

Jakub Kucharczuk

Redaktor i szef działu „Międzymiastowo” na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Członek zespołu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Współgospodarz podcastu Międzymiastowo.

Marta Bondyra

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, aplikantka radcowska, zajmuje się prawem rolnym.

Bartosz Paszcza

Szef działu "Techno-republikanizm" na naszym portalu. Prowadzi podcast „ScepTech”. Magister studiów nad internetem na Uniwersytecie w Southampton. Współzałożyciel Fundacji Polonium - organizacji łączącej polskich naukowców za granicą.

Michał Wojtyło

Redaktor i wydawca portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Członek zespołu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Absolwent elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Student gospodarki i administracji publicznej na UEK.

Bartosz Brzyski

Rzecznik Klubu Jagiellońskiego i szef działu „Architektura społeczna” na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Współprowadzi podcast „Kultura poświęcona”. Publikował m.in. na łamach tygodnika „Plus Minus”, „Tygodnika PolsatNews.pl” i „Wszystko co Najważniejsze”. Z wykształcenia politolog.

Bartosz Jakubowski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu, absolwent informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Rozpoczynał od pracy w sektorze samorządowym. Obecnie analityk rynku transportu zbiorowego, praktyk badań marketingowych oraz twórca rozwiązań taryfowych i rozkładowych w publicznym transporcie pasażerskim. Współautor analiz z dziedziny transportu kolejowego,...

Piotr Trudnowski

Prezes Klubu Jagiellońskiego. Redaktor i szef działu „Podmiotowy obywatel” na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Ekspert ds. społeczeństwa obywatelskiego Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i stały współpracownik czasopisma idei „Pressje”. Działając w organizacjach pozarządowych, współinicjował kilka obywatelskich akcji w zakresie stanowienia prawa m.in. dotyczących ustawy o zbiórkach...