Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Teka 36: Intronizacja: Ludowy postsekularyzm

Teka 36: Intronizacja: Ludowy postsekularyzm
Stajemy po stronie pogardzanych przez liberalny mainstream i marginalizowanych przez kościelną hierarchię zwolenników intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Spis treści

PRESSJA REDAKCJI

Paweł Rojek
Ludowy postsekularyzm

Stajemy po stronie pogardzanych przez liberalny mainstream i marginalizowanych przez kościelną hierarchię zwolenników intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Próbujemy zrozumieć, o co im chodzi, analizujemy teksty objawień, czytamy ich manifesty. Pokazujemy, że intronizacja jest oryginalnym polskim głosem w wielkich współczesnych debatach o teologii politycznej i postsekularyzmie. Trochę się boimy, że uznacie nas za wariatów.

INTRONIZACJA

Czesław Stanisław Bartnik
Prawda i kult Chrystusa Króla Polski

 Analiza teologiczna podstaw intronizacji przygotowana przez jednego z najwybitniejszych polskich posoborowych teologów, twórcę oryginalnej personalistycznej teologii narodu i postępowej chrześcijańskiej historiozofii, a ostatnio publicystę „Naszego Dziennika”.

Marcin Majewski
Sens intronizacji Jezusa Króla Polski

Przedstawienie krok po kroku tego, o co tak naprawdę chodzi w objawieniach Sł. B. Rozalii Celakówny. Kluczowym zagadnieniem jest stosunek Kościoła i państwa, a jeszcze głębiej – religii i nowoczesności.

Jan Maciejewski
Chrystus i lewiatan

Esej odkrywający egzystencjalne źródła nowoczesności. Cały ten Lewiatan został skonstruowany po to, by przezwyciężyć nasz strach przed śmiercią. Życie w świetle Zmartwychwstania pozwala na zrzucenie jego jarzma.

Błażej Skrzypulec
Powrót drugiego ciała króla

 Złożona argumentacja za dopuszczalnością intronizacji odwołująca się do Bruna Latoura (2011). Chrystus-Król to hybryda jakich wiele w naszym świecie. Może On pomóc nam w rozwiązaniu problemu wskazanego przez Jana Sowę (2011). Wszak jest On naszym brakującym Ciałem Króla!

Marek Kaplita
Intronizacja Chrystusa Króla i spór o teologię polityczną

Obszerny tekst przedstawiający spór między Carlem Schmittem a Erikiem Petersonem, wskazujący miejsce intronizacji Chrystusa Króla Polski w ich teoriach i formułujący oryginalną koncepcję dialektycznego teocentryzmu.

Piotr Popiołek
Radykalna intronizacja

Porównanie teologii intronizacji i idei Radykalnej Ortodoksji, wpływowego współczesnego anglosaskiego nurtu teologiczno-filozoficznego.

Marek Przychodzeń
Wspólnota polityczna Chrystusa Króla

 Ruchy intronizacyjne świadczą o wyczerpaniu się formuły politycznej nowożytności. Jak wyglądałaby wspólnota polityczna budowana na jej gruzach?

Dawid Gospodarek
Intronizacja i mesjanizm

Ważny element układanki: argumentacja za podobieństwem polskiego mesjanizmu do idei intronizacji w obu wersjach, Osoby i Serca.

Natalia Stencel
Św. Faustyna i dziady

 Dzienniczek św. Faustyny to poza wszystkim także intrygujące dzieło literackie. Natalia Stencel bada jego szeroki kontekst i tropi wpływy romantyczne na mistykę nadwiślańską.

Gra o tron
Przydatny kalendarzyk intronizacyjny Cała ta historia zmierzała, jak widać, do naszej teki „Pressji”.

EKSPRESSJE

 Rafał Gawin
Konklawe

 Krzysztof Szeremeta
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Daniel Madej
Per ignotum, [Interferencja], Łapanka, [Trzaski], [Widziałem]

Adrian Sinkowski
Mięta, Trufle, Symetria, Nie bujaj

 STAŁA PRESSJA
W tym dziale zamieszczamy teksty Jerzego Brauna i Zbigniewa Warpechowskiego. Tym razem tylko ten drugi, w kolejnej tece zmiana.

Zbigniew Warpechowski
Sztuka rozumu i „sztuka rozumu”

Sędziwy poeta i performer czyta swoje dwa manifesty sprzed kilkudziesięciu lat.

REPRESSJE
Dział sprowokowanych przez nas dyskusji, uzupełnień, komentarzy i polemik.

Marcin Suskiewicz
Znaki postsekularne

Kolejny głos w dyskusji „Pressji” z ks. Andrzejem Dragułą z „Więzi”, która zaczęła się od krytyki naszych okładek, a kończy się – o ile to ostatni tekst – wszechobejmującymi rozważaniami o naturze i łasce.

Artur Rosman
Niekonserwatywny sojusz ołtarza i tronu

List do mieszkańców Katolikostanu sprowokowany naszą dyskusją o dziedzictwie Jana Pawła II. Rosman też był uczestnikiem programu Tertio Millennio.

Łukasz Garbal
Wróbel Witolda

Protest literaturoznawcy-muzealnika przeciwko naszemu bezceremonialnemu obchodzeniu się z korpusem Witolda Gombrowicza.

Agata Tymczyszyn
Fetysze mowy

Złożony esej nawiązujący do Arystotelesa, Freuda, Szekspira, kanibalizmu i naszej liturgicznej teki „Pressji”.

Sebastian Duda, Michał Łuczewski, Paweł Rojek
Herezja mesjanizmu

Fragmenty dyskusji „Więzi” sprzed roku wywołanej przez Powrót mesjanizmu. Jej rezultatem są teteksty Sebastiana Dudy (2013) i Pawła Rojka (2013b).

KOMPRESSJE

 Kolejna powieść pokoleniowa, analiza rosyjskiego imperializmu, teologia i stoicyzm. Słowem, najgorętsze nowości sezonu. Nota bene Agnieszka Urbanowska, Piotr Stankiewicz i Profesor Andrzej Nowak to nasi autorzy.

Agnieszka Urbanowska, Paląc trawę na rykowisku (Adam Leszkiewicz)

Andrzej Nowak, Putin (Paweł Rojek)

Antonina Karpowicz-Zbińskowska, Teologia sztuki (Michał Koza)

Medytacje o 22 arkanach tarota (Piotr Popiołek)

Piotr Stankiewicz, Sztuka życia według stoików (Paweł Koza)

PERYSSKOP

Przeglądamy półkę z najgrubszymi czasopismami.

„Christianitas” 2013, Nr 52 (Marcin Suskiewicz)

„Christianitas” 2013, Nr 53–54 (Paweł Rojek)
W tym numerze ukazała się obszerna recenzja liturgicznych „Pressji” Tomasza Rowińskiego.

„Fronda” 2014, Nr 70 (Sebastian Gałecki)

„Ha!art” 2013, Nr 43 (Piotr Wójcik)

„Liberté!” 2014, Nr 16 (Tomasz Kurzydło)

„Teologia Polityczna co miesiąc” 2014, Nr 1 (SPEC.) (Jan Maciejewski)

„Rzeczy Wspólne” 2014, Nr 15 (Kamil Sikora)

Bibliografia

Biografia

Summary (Grzegorz Lewicki)