Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2022

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2022
Średnia ocena polityk publicznych – 3,07 – wskazuje, że 2022 był kolejnym rokiem na „tróję”, a więc zbliżonym do poprzednich lat. Konieczność zarządzania kryzysowego wyraźnie odbiła się na aktywności programowej rządu.

W kolejnej edycji flagowej publikacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego „Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2022” eksperci ocenili realizację polityk publicznych w ubiegłym roku. Wojna na Ukrainie i jej wszelakie konsekwencje, w tym kryzys migracyjny i energetyczny, sprawiły, że rząd stanął przed ogromnymi wyzwaniami, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Ponadto konieczność zarządzania kryzysowego wyraźnie odbiła się na aktywności programowej rządu. Średnia ocena 3,07 wskazuje, że 2022 był kolejnym rokiem na „tróję”.

Rok 2022 obfitował w epokowe wydarzenia. Koncentrując się na wieloaspektowym wsparciu Ukrainy, wzmacnianiu sankcji wobec Rosji, zarządzaniu ponad milionem uchodźców w Polsce, konstrukcją tarcz chroniących przed nadmiernym wzrostem cen energii oraz dyskusji z Komisją Europejską o środkach z Krajowego Planu Odbudowy, rząd ograniczył zapędy reformatorskie. Nałożyły się na to spory w obozie Zjednoczonej Prawicy.

Cel publikacji jest niezmienny od pierwszego wydania: chcemy reformy państwa i jego instytucji umieścić w centrum, a nie na obrzeżach debaty publicznej. W medialnym prime time we wszelkich podsumowaniach dominuje bowiem rywalizacja polityczna, losy poszczególnych polityków oraz notowania partii. „RpL” ma ambicję dania zmianom w politykach publicznych medialnych „pięciu minut” i odsłonięcia przed czytelnikami treści szybko spadających z czołówek portali pod wpływem ciśnienia politycznej bieżączki bądź wręcz zupełnie nieobecnych. Kompleksowość raportu odzwierciedla 21 składających się nań syntez. Poza oceną działań realizowanych w ramach standardowych dziedzin polityki publicznej tegoroczna edycja „RpL” zawiera także dodatkową syntezę poświęconą zarządzaniu kryzysem uchodźczym.

Tegoroczny „Rząd pod Lupą” to coroczne opracowanie, w którym eksperci współpracujący z Centrum Analiz KJ podsumowują aktywność rządu w poszczególnych dziedzinach polityki publicznej w ubiegłym roku, a także poddają podejmowane interwencje publiczne ocenie. Usiłując objąć jak najwięcej obszarów państwa, staraliśmy się ukazać najważniejsze działania w sposób przystępny dla czytelników niebędących ekspertami, ograniczając się do kluczowych konsekwencji podejmowanych reform. Raport nie jest publikacją naukową, a wystawione oceny poszczególnych polityk nie są wolne od arbitralności (skala ocen: od 2 do 5). Niemniej zespół CAKJ za pomocą przyjętych zasad stara się, aby miały one maksymalnie zobiektywizowany charakter.

Raport składa się z poniższych tekstów:

Paweł Musiałek, „Słowo wstępne”;

Dr Mateusz Kolaszyński, „Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego”;

Dr Jerzy Lackowski, „Polityka edukacyjna”;

Paweł Musiałek, „Polityka energetyczna”;

Dr Bartłomiej Biga, „Polityka gospodarcza i budżetowa”;

Wojciech Przybylski, „Polityka innowacyjna”;

Daria Chibner, „Polityka kulturalna”;

Marta Wenclawska, „Polityka legislacyjna”;

Maciej Sobieraj, „Polityka obronna”;

Jakub Kucharczuk, „Polityka planowania przestrzennego, budownictwa i mieszkalnictwa”;

Łukasz Kempa, „Polityka podatkowa”;

Dr Konrad Prandecki, „Polityka rolna”;

Dr Jeremiasz Salamon, „Polityka rozwoju regionalnego”;

Dr Rafał Bakalarczyk, Andrzej Ciepły, „Polityka społeczna”;

Dr Łukasz Kierznowski, „Polityka szkolnictwa wyższego i nauki”;

Jakub Pawłowski, „Polityka środowiskowa”;

Bartosz Jakubowski, Daniel Radomski, „Polityka transportowa”;

Katarzyna Sadło, „Polityka wobec społeczeństwa obywatelskiego”;

Dr Jacek Sokołowski, „Polityka wymiaru sprawiedliwości”;

Paweł Musiałek, „Polityka zagraniczna”;

Dr Stanisław Maksymowicz, „Polityka zdrowotna”;

Dr Marcin Kędzierski, „Zarządzanie kryzysem uchodźczym”.

Mateusz Kolaszyński

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. bezpieczeństwa wewnętrznego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jerzy Lackowski

Absolwent fizyki UJ, doktor nauk humanistycznych, dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1990 – 2002 wojewódzki kurator oświaty w Krakowie.

Paweł Musiałek

Prezes Klubu Jagiellońskiego. W Klubie Jagiellońskim działa aktywnie od 2009 r. Od 2017 r. pełnił funkcję dyrektora think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, gdzie koordynował projekty badawcze, zarządzał zespołem ekspertów CAKJ, a także komentował w mediach wydarzenia w Polsce i na świecie. Regularnie publikuje swoje analizy na portalu klubjagiellonski.pl, a nieregularnie także w innych...

Bartłomiej Biga

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. ekonomicznej analizy prawa, doktor nauk ekonomicznych, absolwent kierunków prawo oraz administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W maju 2014 roku obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie rozprawę „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. W 2015...

Wojciech Przybylski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, członek Klubu Jagiellońskiego. Posiada 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Były prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie...

Daria Chibner

Członkini redakcji tygodnika „Plus Minus” oraz czasopisma idei „Pressje”. Doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Klubu Jagiellońskiego.

Marta Wenclewska

Ekspertka ds. procesu legislacyjnego. Konsultant w Hill+Knowlton Strategies. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz prawa na Uczelni Łazarskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w Fundacji FOR oraz w związku pracodawców, gdzie zajmowała się śledzeniem procesu legislacyjnego.

Maciej Sobieraj

Szef redakcji działowej „Polska na mapie”. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. obronności.

Jakub Kucharczuk

Ekspert ds. polityki miejskiej i samorządowej. Współgospodarz podcastu Międzymiastowo.

Konrad Prandecki

Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym, Przewodniczący Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2019-2022, w latach 2008-2011 dziekan Wydziału Ekonomicznego Akademii Finansów w Warszawie. W latach 2014-2018 redaktor naczelny czasopisma „Przyszłość. Świat-Europa-Polska”.

Jeremiasz Salamon

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współautor dokumentów strategiczno-programowych opracowywanych na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

Rafał Bakalarczyk

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. polityki społecznej. Doktor nauk o polityce publicznej, współredaktor naczelny pisma „Polityka senioralna”, działacz społeczny, publicysta.

Andrzej Ciepły

Politolog. Redaktor portalu opinii Klubu Jagiellońskiego i członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Koordynator krakowskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego. Wolontariusz w fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Przygotowuje doktorat poświęcony systemom rozwiązywania problemu bezdomności w Europie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łukasz Kierznowski

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Uniwersytecie w Białymstoku. Były członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jakub Pawłowski

Dziennikarz i publicysta współpracujący m.in. z Dziennikiem Gazetą Prawną i Przeglądem Komunalnym. Autor opracowań eksperckich i analiz branżowych poświęconych sytuacji na rynku odpadowym, trendom w energetyce, gospodarce obiegu zamkniętego i zielonej transformacji. Laureat ogólnopolskich konkursów "Eko dziennikarz" i "Dziennikarze dla Klimatu", wyróżniony w konkursie "Pióro odpowiedzialności". W...

Bartosz Jakubowski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu, absolwent informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Rozpoczynał od pracy w sektorze samorządowym. Obecnie analityk rynku transportu zbiorowego, praktyk badań marketingowych oraz twórca rozwiązań taryfowych i rozkładowych w publicznym transporcie pasażerskim. Współautor analiz z dziedziny transportu kolejowego,...

Daniel Radomski

Ekspert ds. budownictwa i energetyki. Absolwent Budownictwa w specjalności drogowej oraz Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej. Projektant drogowy.

Katarzyna Sadło

Trenerka i konsultantka związana z sektorem pozarządowym od 25 lat. Była prezeska Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, członkini zarządu Fundacji dla Polski i członkini komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Jacek Sokołowski

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. wymiaru sprawiedliwości oraz członek Klubu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda.

Stanisław Maksymowicz

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, adiunkt w Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor socjologii, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, badacz jakości życia i funkcjonowania chorych na choroby neurodegeneracyjne, zachowań zdrowotnych i komunikacji.

Marcin Kędzierski

Współzałożyciel i ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Stały autor portalu opinii Klubu Jagiellońskiego oraz stały współpracownik czasopisma idei „Pressje”. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Polskiej Sieci Ekonomii. Były prezes Klubu Jagielońskiego oraz były dyrektor Centrum Analiz Klubu...

Łukasz Kempa

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. podatków. Doradca podatkowy, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat III Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Podatkowego Tax Battle. Od 2015 r. wspiera zespół Grant Thornton - jednej z czołowych polskich firm doradczych. Specjalizuje się w zwolnieniach i ulgach w podatkach dochodowych, w szczególności decyzji o wsparciu...