Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2020

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2020
Reakcja rządu na wybuch epidemii była szybka i zdecydowana, a do tego ciesząca się dużym zaufaniem społecznym. Niestety, późniejsze działania, a przede wszystkim przygotowania do II fali pandemii, obnażyły wszystkie słabości polskiego państwa.

We flagowej publikacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego „Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2020” eksperci ocenili realizację polityk publicznych w 2020 roku. Ocena państwa działającego w „trybie awaryjnym” jest niejednoznaczna. Z jednej strony rząd wykazał się zdolnością do szybkich i skutecznych akcji wykraczających poza administracyjną rutynę, z drugiej zaś obnażone zostały wady systemu zarządzania państwem wprowadzonego przez obóz rządzący, w tym przede wszystkim rażąco niska kultura zarządzania publicznego.

Eksperci ocenili w raporcie realizację 23 polityk publicznych. W minionym roku na pierwszym planie były działania legislacyjne. To prawne niechlujstwo miało wpływ na obniżenie zaufania do państwa. O ile sama walka z pandemią pozostawiała wiele do życzenia, to na pochwałę zasługuje przygotowanie do jej gospodarczych konsekwencji. Eksperci oraz współpracujący z nami autorzy nie zdecydowali się wystawić żadnej „piątki” – najwyżej oceniona została polityka gospodarcza, polityka innowacyjna oraz polityka społeczna. Doceniona została też m.in. polityka środowiskowa – głównie za programy związane z ochroną powietrza i inwestycjami w OZE.

Co znamienne, najgorzej ocenione zostały polityki, które w minionym roku były priorytetowe – polityka zdrowotna, legislacyjna oraz zarządzania restrykcjami (która w naszym rankingu pojawia się po raz pierwszy). Eksperci zauważają, że spóźnione wdrażanie restrykcji oraz nieprzygotowanie kluczowych „frontowych” instytucji spowodowały okresowe załamanie systemu ochrony zdrowia.

„Rząd pod lupą” jest coroczną publikacją Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, w której autorzy opisują najważniejsze działania w poszczególnych politykach publicznych oraz wystawiają im oceny. Publikacja składa się z wielu tekstów pisanych przez różnych autorów, ale mających podobną strukturę. Każdy tekst stanowi syntezę najważniejszych reform dokonanych w danej dziedzinie polityki publicznej, będąc tym samym kompendium wiedzy w obszarze polityki publicznej dla czytelników. Raport nie jest publikacją naukową, a wystawione oceny poszczególnych polityk nie są wolne od arbitralności. Niemniej zespół CAKJ za pomocą przyjętych zasad stara się, aby miały one maksymalnie zobiektywizowany charakter.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Artykuły z raportu (z wyłączeniem grafik) są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o zachowanie informacji o ich finansowaniu oraz podanie linku do naszej strony.

Paweł Musiałek

Od 2009 r. aktywnie działa w Klubie Jagiellońskim, od 2015 r. zasiada w jego zarządzie. Od 2017 r. pełni równocześnie funkcję dyrektora think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, gdzie koordynuje projekty badawcze, zarządza zespołem ekspertów CAKJ, a także komentuje w mediach wydarzenia w Polsce i na świecie. Regularnie publikuje swoje analizy na portalu klubjagiellonski.pl, a nieregularnie...

Maria Libura

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ignacy Morawski

Ekonomista, założyciel serwisu SpotData, który od czerwca 2017 r. Analizuje zjawiska makroekonomiczne zachodzące w strefie euro i innych krajach Unii Europejskiej. Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomii Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie.

Karolina Olejak

Wydawca i szef działu „Architektura społeczna” na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Koordynator warszawskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego. Ekspert ds. edukacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Wcześniej pracowała w Instytucie Badawczym NASK, gdzie zajmowała się m.in. projektami związanymi z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

dr Marcin Kędzierski

Główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Stały autor portalu opinii Klubu Jagiellońskiego oraz stały współpracownik czasopisma idei „Pressje”. Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Były prezes Klubu Jagielońskiego oraz były dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Prywatnie mąż i ojciec piątki dzieci, radny sołecki i działacz...

Marta Wenclewska

Współpracowniczka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, absolwentka prawa na Uczelni Łazarskiego i politologii UKSW.

dr Jacek Sokołowski

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. wymiaru sprawiedliwości oraz członek Klubu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda.

Andrzej Kohut

Ekspert ds. międzynarodowych Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Amerykanista. Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie. Autor podcastu „Po amerykańsku” i współprowadzący „Klubotygodnik” na YouTube.

Bartosz Jakubowski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu, absolwent informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Rozpoczynał od pracy w sektorze samorządowym. Obecnie analityk rynku transportu zbiorowego, praktyk badań marketingowych oraz twórca rozwiązań taryfowych i rozkładowych w publicznym transporcie pasażerskim. Współautor analiz z dziedziny transportu kolejowego,...

Bartosz Brzyski

Rzecznik Klubu Jagiellońskiego i szef działu „Zielony konserwatyzm” na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Publikował m.in. na łamach tygodnika „Plus Minus”, „Tygodnika PolsatNews.pl” i „Wszystko co Najważniejsze”. Z wykształcenia politolog.

dr Jacek Lewicki

Politolog, adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Interesuje się problematyką polityk publicznych w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki, kształceniem na poziomie doktorskim oraz uczeniem się przez całe życie.

Jakub Kucharczuk

Redaktor i szef działu „Międzymiastowo” na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Członek zespołu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Współgospodarz podcastu Międzymiastowo.

dr Rafał Bakalarczyk

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. polityki społecznej. Doktor nauk o polityce publicznej, współredaktor naczelny pisma „Polityka senioralna”, działacz społeczny, publicysta.

dr Michał Dulak

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. samorządowych i europejskich, doktor nauk politycznych, asystent w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. europejskich i samorządowych.

Karol Wałachowski

Koordynator zespołu miejskiego w krakowskim oddziale Klubu Jagiellońskiego. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. polityki miejskiej i samorządów. Stały autor portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Członek Rady Klubu Jagiellońskiego. Asystent w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

dr Łukasz Kryszak

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Asystent w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  

Łukasz Kempa

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. podatków. Doradca podatkowy, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat III Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Podatkowego Tax Battle. Od 2015 r. wspiera zespół Grant Thornton - jednej z czołowych polskich firm doradczych. Specjalizuje się w zwolnieniach i ulgach w podatkach dochodowych, w szczególności decyzji o wsparciu...

dr inż. Michał Domińczak

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarki przestrzennej, architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (1997) oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki...

Jakub Palowski

Zastępca redaktora naczelnego Defence24.pl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Piotr Kaszczyszyn

Redaktor naczelny portalu opinii Klubu Jagiellońskiego i członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Współtwórca podcastu Klubu Jagiellońskiego „Kultura poświęcona”.  

Konstanty Pilawa

Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny czasopisma idei „Pressje”. Redaktor, wydawca i szef działu„Nowa chadecja” na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Współtwórca podcastu „Kultura poświęcona”. Przygotowuje doktorat z filozofii politycznej oświeconego sarmatyzmu w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie.

Wojciech Przybylski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, członek Klubu Jagiellońskiego. Posiada 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też...

Paweł Deyk

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Członek Klubu Jagiellońskiego i koordynator oddziału w Gdańsku.

Bartosz Paszcza

Szef działu "Techno-republikanizm" na naszym portalu. Prowadzi podcast „ScepTech”. Magister studiów nad internetem na Uniwersytecie w Southampton. Współzałożyciel Fundacji Polonium - organizacji łączącej polskich naukowców za granicą.

dr Mateusz Kolaszyński

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. bezpieczeństwa wewnętrznego. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.