Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

NGO pod lupą. Przewodnik po przepisach, badania, postulaty zmian

NGO pod lupą. Przewodnik po przepisach, badania, postulaty zmian
Największym wyzwaniem dla NGO są finanse. Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji narzekają na system grantowy oraz problemy związane z rachunkowością. Podsumowujemy stan prawny i jego nowelizacje w ostatnich latach, prezentujemy wyniki badań oraz formułujemy postulaty zmian!

[PRZECZYTAJ RAPORT CENTRUM ANALIZ KJ PT. „NGO POD LUPĄ. PRZEWODNIK PO PRZEPISACH, BADANIA, POSTULATY ZMIAN”]

Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego NGO pod lupą jest efektem projektu „Nawigator legislacyjny dla NGO” realizowanego od 2022 roku. Przez ponad dwa lata monitorowaliśmy zmiany w prawie dotyczące III sektora. Przeprowadziliśmy również badanie otoczenia prawno-administracyjnego organizacji pozarządowych w Polsce. Na tej podstawie opracowaliśmy raport, który prezentuje zgromadzoną wiedzę i rekomendacje zmian mających poprawić kondycję organizacji pozarządowych i zwiększyć dobroczynność Polaków.

W pierwszym rozdziale raportu przedstawiamy ramy prawno-administracyjne działalności organizacji pozarządowych w Polsce. To swoisty poradnik dla osób zaczynających działalność w trzecim sektorze oraz dla mniejszych organizacji, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zasad funkcjonowania sektora i obowiązków, którym podlegają m.in. stowarzyszenia, fundacje i koła gospodyń wiejskich.

W drugim rozdziale omawiamy najistotniejsze zmiany prawne ostatnich lat, które wpływały na działalność pozarządową.

W trzecim rozdziale prezentujemy wyniki badań 200 organizacji pozarządowych przeprowadzonych wraz ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor. Pytaliśmy o ocenę reguł prawnych, administracyjnych i finansowych funkcjonowania III sektora.

W czwartym rozdziale proponujemy kierunki zmian prawnych i organizacyjnych dotyczących stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich. Wskazujemy na potrzebę kontynuacji części dotychczasowych inicjatyw legislacyjnych, omawiamy najważniejsze postulaty innych środowisk pozarządowych i eksperckich oraz proponujemy własne rozwiązania.

Zachęcamy do lektury i pobrania raportu!


Zadanie publiczne pt. „Nawigator Legislacyjny dla NGO” jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 w kwocie 265 610,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 265 610,00 zł.