Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Czas na integrację. Wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce

Czas na integrację. Wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce
Zbyt rzadko w spolaryzowanej debacie publicznej i emocjonalnych przemówieniach polityków podnosi się kwestie różnorodności polskiej wsi i wielowymiarowości strukturalnych wyzwań, które stoją przed obszarami wiejskimi, a w szczególności przed rolnikami.

Kryzys „zbożowy”, związany z importem zboża z Ukrainy, w ostatnich miesiącach stał się jednym z głównych tematów krajowej debaty politycznej. Zbyt rzadko jednak w spolaryzowanej debacie publicznej i emocjonalnych przemówieniach polityków podnosi się kwestie różnorodności polskiej wsi i wielowymiarowości strukturalnych wyzwań, które stoją przed obszarami wiejskimi, a w szczególności przed rolnikami, których udział w strukturze społecznej na wsi jest coraz mniejszy. Niniejszy raport ma ambicję przedstawić szerszej grupie czytelników wyzwania i szanse, które stoją przed rolnictwem i obszarami wiejskimi w Polsce.

[PRZECZYTAJ RAPORT CENTRUM ANALIZ KJ PT. „CZAS NA INTEGRACJĘ. WYZWANIA I SZANSĘ DLA WSI I ROLNICTWA W POLSCE”]

Rozdrobnione i przeciętnie ekoefektywne rolnictwo, starzenie się wsi peryferyjnej, migracja do większych ośrodków i ich aglomeracji – to tylko część problemów, którym polska wieś będzie musiała stawić czoła w najbliższych latach. Co więcej, zawirowania zewnętrzne – takie jak pandemia COVID-19, europejski kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie – wywarły dodatkową presję na dobrobyt rolników i postawiły pytanie o przyszłość obszarów wiejskich i zapewnienie ich zrównoważonego rozwoju odpornego na kryzysy zewnętrzne.

Ponadto Europejski Zielony Ład i nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej kładą mocniej niż kiedykolwiek w sektorze rolniczym nacisk na spełnienie ambitnych celów klimatycznych, które, chociaż są niezwykle ważne i potrzebne w obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, nie zawsze odpowiadają możliwościom naszego kraju i zbyt często ignorują pytania o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych i osiągnięcie przystępnych cen dla odbiorców.

Każdy rozdział publikacji zawiera rekomendacje dla Polski, jak z powyższymi trendami się zmierzyć oraz zapewnić dobrostan i rozwój na obszarach wiejskich, w tym ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. W publikacji przyglądamy się także polskiemu eksportowi rolno-spożywczemu, potencjalnej nowej roli Krajowej Grupy Spożywczej i zjawisku ubóstwa energetycznego na obszarach wiejskich, które dotyka także rolników.

Publikacja raportu została poprzedzona 10 seminariami eksperckimi, w których uczestniczyło bez mała 70 ekspertów, którym dziękujemy za poświęcony czas. Ponadto bardzo dziękujemy za współpracę partnerom projektu, Fundacji Polska z Natury, należącej do sieci Our Common Home, bez której wydanie niniejszego raportu nie byłoby możliwe.

Raport składa się z poniższych tekstów:

Ruta Śpiewak, „Wieś coraz mniej rolnicza. O rolnictwie, które nie tylko nas karmi”;

Bartłomiej Kupiec i Aleksander Szpor, „Bariery przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu na polskiej wsi. O społecznościach energetycznych jako nowym elemencie wsparcia”;

Jakub Staniszewski, „Jaka jest optymalna struktura produkcyjna polskiego rolnictwa? O potrzebie koncentracji, specjalizacji i profesjonalizacji”;

Łukasz Kryszak, „Europejski Zielony Ład jako inspiracja do przemyślenia wsparcia w rolnictwie. O konsekwencjach unijnych celów dla polskiego rolnictwa”;

Michał Borychowski, „Trudne początki przekreślą ambitne unijne cele? O przyszłości rolnictwa ekologicznego w Polsce”;

Andrzej Przepióra, „Zarządzanie ryzykiem, inwestycje, poprawa dobrostanu zwierząt. O efektywnym wykorzystaniu nowej WPR„;

Roman Gurbiel, „Jakie jest znaczenie ukraińskiego rolnictwa dla Polski? O szansach i wyzwaniach współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze rolniczym”;

Bartosz Mielniczek, „Polski sektor spożywczy potrzebuje jakości, specjalizacji i soft-power. O kierunku rozwoju polskiego eksportu”;

Bartosz Mielniczek i Mateusz Perowicz, „Jeśli holding spożywczy, to większy i w pełni uspołeczniony. O potrzebie promowania spółdzielczości przez Krajową Grupę Spożywczą”;

Agnieszka Serlikowska, „Jak projektować doradztwo dla rolników? O usługach państwa na rzecz rolnictwa w Polsce”.

Publikacja powstała w ramach projektu „Wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce” realizowanego we współpracy z Fundacją Polska z Natury, która należy do sieci Our Common Home.

Tym utworem dzielimy się otwarcie. Utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania, prosimy jednak o podanie linku do naszej strony oraz przedrukowanie niniejszej informacji.

Ruta Śpiewak

Doktor nauk społecznych. Badaczka w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zajmująca się rozwojem obszarów wiejskich i skracaniem łańcuchów żywnościowych.

Bartłomiej Kupiec

Prawnik i analityk polityki klimatycznej.  Zdobywał doświadczenie w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, think-tankach oraz niemieckiej firmie konsultingowej. Ponadto zajmował stanowisko starszego specjalisty w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie opracowywał i analizował regulacje dla sektora odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych. Ukończył studia...

Aleksander Szpor

Lead consultant w Ecorys Polska. Pracował m.in. w Fundacji Instrat, Polskim Instytucie Ekonomicznym, Instytucie Badań Strukturalnych. Jest absolwentem politologii na UKSW oraz Kolegium Europejskiego. Przez ostatnie lata koordynował i realizował projekty we współpracy z polskimi ministerstwami oraz samorządami a także z ośrodkami badawczymi z całej Europy na zlecenie m.in. Komisji Europejskiej, Banku...

Jakub Staniszewski

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Łukasz Kryszak

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  

Michał Borychowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Organizator i uczestnik krótkoterminowych wyjazdów studyjnych do Parlamentu Europejskiego oraz instytucji Unii Europejskiej w Brukseli (w latach 2009-2018). Członek European Association of Agricultural Economists, członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, członek...

Andrzej Przepióra

Specjalista Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu, ekspert Komisji Europejskiej. Absolwent studiów magisterskich i doktorskich z zakresu ekonomiki rolnictwa i marketingu żywności na University of Newcastle upon Tyne (UK).

Roman Gurbiel

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarczych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej; tytuł doktora nauk ekonomicznych specjalności międzynarodowe stosunki gospodarcze uzyskał w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych i biznesowych. W swoim dorobku ma zrealizowane projekty zarówno dla organizacji rządowych...

Bartosz Mielniczek

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. rolnictwa. Prawnik, zawodowo zajmuje się doradztwem podatkowym dla spółek krajowych i zagranicznych. Prywatnie mąż i ojciec.

Mateusz Perowicz

Koordynator aplikacji „Pola. Zabierz ją na zakupy” i warszawskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. patriotyzmu gospodarczego. Mąż Anny, ojciec Filipa i Dawida.

Agnieszka Serlikowska

Radczyni prawna i mediatorka sądowa w sprawach rolnych. Zaangażowana w prowadzenie postępowań z zakresu prawa rolnego i żywnościowego zarówno po stronie organów kontroli, jak i przedsiębiorców.

Michał Wojtyło

Wicedyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Szef pionu analitycznego portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Absolwent elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, stosunków międzynarodowych oraz gospodarki i administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor analiz głównie z zakresu polityki energetycznej i międzynarodowej.