Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w służbie społeczeństwu

AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w służbie społeczeństwu
Potrzebujemy regulacji algorytmów, nowych rozwiązań w kwestii zarządzania danymi oraz powszechnej edukacji. Bez tego wszystkiego Polska nigdy nie dokona technologicznego skoku.

Coraz częściej delegujemy decyzje na posługujące się algorytmami, w tym sztuczną inteligencją, komputery. To z jednej strony ogromna szansa na zwiększenie sprawności działania firm i administracji, z drugiej jednak niesie ze sobą konkretne zagrożenia. Chcąc zbudować społeczne zaufanie do technologii, musimy zachować rozsądek i dbałość o interes społeczny w jej wdrażaniu. 

Gospodarczo-technologiczny skok Polski nie dokona się bez wytworzenia popytu na wdrażanie najnowszych technologii w kraju. Obserwujemy skupienie debaty oraz polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce wokół prac badawczo-rozwojowych oraz wykorzystywania jej do tworzenia eksportowych produktów gospodarczych. Prowadzi to do stworzenia strategii podażowej, w której Polska jest krajem dostarczającym opartych o sztuczną inteligencję rozwiązań stosowanych następnie w innych miejscach na świecie. Stworzenie strategii popytowej jest niezbędne, jeśli rewolucja technologiczna ma przynieść korzyść polskiemu społeczeństwu.

W Polsce wdrażanych jest mniej systemów ADM niż w innych państwach europejskich i rozwiniętych gospodarkach. Ta renta zapóźnienia może zapewnić nam zrównoważony rozwój technologii w Polsce. Aby to osiągnąć, musimy wyciągnąć wnioski i uczyć się na błędach popełnianych w innych państwach, które dokonały pionierskich – i często wadliwych – wdrożeń. Rozsądne, określone jasnymi zasadami dbałości o interes publiczny wprowadzanie systemów ADM może przynieść korzyści polskiej gospodarce, społeczeństwu i administracji publicznej.

W raporcie „AlgoPolska” autorzy z Fundacji Centrum Cyfrowe oraz Klubu Jagiellońskiego wskazują, że aby Polska dokonała technologicznego skoku, potrzebujemy realnej debaty, modelu regulacji algorytmów, audytów i wyjaśnialności takich systemów, nowych rozwiązań w kwestii zarządzania danymi oraz powszechnej edukacji.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Ten utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o zachowanie informacji o finansowaniu artykułu oraz podanie linku do naszej strony.