Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Łukasz Wieszczeczyński

Członek Klubu Jagiellońskiego oraz Rady Klubu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM. Odbył roczne studia z zakresu niemieckiego prawa cywilnego i handlowego na Uniwersytecie w Bielefeld (Niemcy). Jego praca magisterska pt. „Cywilnoprawne aspekty naruszenia patentu”, została nagrodzona w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa własności przemysłowej organizowanym przez Urząd Patentowy RP (2008r.). Był również słuchaczem I edycji Szkoły Praw Własności Intelektualnej (2009/2010 r.) w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. W latach 2010-2012 odbył aplikacje adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Od wielu lat współpracuje z organizacjami trzeciego sektora prowadząc wykłady, seminaria oraz warsztaty dla beneficjentów programów realizowanych m.in. przez Fundację Kawalerów Maltańskich oraz Fundację Królowej Polski św. Jadwigi.

Teksty tego autora