Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

dr Andrzej Soczówka

Ekspert ds. transportu. W 2000 r. rozpoczął studia na kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując w 2006 r. tytuł magistra jako jeden z najlepszych absolwentów rocznika. W 2010 r. ukończył na tym samym wydziale studia doktoranckie z zakresu Nauk o Ziemi. Po tym okresie pracował krótko jako nauczyciel geografii w liceum oraz rachmistrz spisowy. W 2011 r. powrócił na Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego jako asystent w Katedrze Geografii Ekonomicznej, a od 2013 r. pracuje w tym samym miejscu na stanowisku adiunkta.

W 2012 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Zróżnicowanie struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej” – wieloaspektową analizę zróżnicowania stopnia rozwoju komunikacji miejskiej w tym regionie. Praca ta uzyskała nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie „Transport” w roku akademickim 2011/2012. Zainteresowania naukowe doktora Andrzeja Soczówka to transport publiczny i kartografia, a szczególne miejsce w badaniach zajmuje problematyka komunikacji miejskiej na obszarze województwa śląskiego. Dorobek naukowy liczy kilkadziesiąt pozycji, w tym: 3 monografie, 4 rozdziały w książkach i współautorstwo 2 atlasów tematycznych. Zna dwa języki obce – angielski i rosyjski. Aktywnie działa we władzach Polskiego Towarzystwa Geograficznego.