Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Michał Rzeczycki

Starszy specjalista w Zespole Komunikacji w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Doktorant w Zakładzie Filozofii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego.

Teksty tego autora

Opinia

Dlaczego podatek Sasina wzbudza tyle emocji? Bo niemoralnie decyduje o własności prywatnej

Michał Rzeczycki wskazuje chadecki punkt widzenia na prawo własności i uzasadnia podatek od zysków nadzwyczajnych  9 października 2022
Ekonomia nie jest moralnie niewinna, a przyjęty przez nas sposób rozumienia prawa własności już na wstępie wyznacza ramy dalszej dyskusji nad każdą nową regulacją w dziedzinie gospodarki. Nie inaczej jest w wypadku sporu o windfall tax.
Opinia

Zatroszczmy się o liturgię – wspólnie. Spór o ryt Mszy rok po „Traditionis custodes”

Cezary Boryszewski i Michał Rzeczycki zabierają głos w sporze o formę rytu rzymskiego  3 lipca 2022
Główny problem z opublikowanym przez papieża Franciszka motu proprio Traditionis Custodes polega na tym, że u podstaw tej decyzji legła najprawdopodobniej logika odpowiedzialności zbiorowej. W konsekwencji wierni przywiązani do mszy trydenckiej zostali ukarani za cudze...
Długi tekst

Czy to merytokracja stworzyła antyszczepionkowców? Historia o tym jak COVID-19 przechytrzył liberalną demokrację

Michał Rzeczycki o genezie protestów przeciwko obostrzeniom covidowym  18 grudnia 2021
Widzimy konflikt między państwem, które chce realizować swoje zadania a opinią publiczną, która ma wrażenie, że czegoś się ją pozbawia. Winowajcą jest liberalna demokracja, tradycyjnie bezradna wobec stanu wyjątkowego, którym tym razem jest pandemia COVID-19.
Opinia

Wojna kulturowa to mit, a polityka tożsamości jest jedną z podstawowych chorób współczesnego życia politycznego

Michał Rzeczycki analizuje pułapki i ograniczenia dominującego dziś języka debaty publicznej  11 grudnia 2021
O ile jednak pewien zakres nieszczerości i manipulowania audytorium był zawsze częścią polityki, o tyle dziś mamy do czynienia z zupełnie nową jakością. Głównym zagrożeniem dla debaty publicznej jest polityka tożsamości i właściwy jej język.
Długi tekst

Miłośnicy modernizacji z kserokopiarki. Dla Polski nic dobrego z tego nie wyniknie

Michał Rzeczycki w nowym numerze „Pressji” pt. „Pobożny antyklerykalizm” wskazuje na fundamentalne słabości prac Michała Bobrzyńskiego i Jana Sowy  19 sierpnia 2021
Michał Bobrzyński, czołowa postać krakowskiej szkoły historycznej pisał "Dzieje Polski w zarysie" na potężnym dziejowym kacu. Podobną drogą poszedł Jan Sowa, który chwalił zaborców za to, że przynieśli do Polski nowoczesność. Na szczęście obie prace można...
Opinia

Trudna sztuka budowania domu – recenzja filmu „Nomadland”

Michał Rzeczycki komentuje film „Nomadland”  2 lipca 2021
Z pozoru „Nomadland” w reżyserii Chloé Zhao to świetny materiał na historię o ekonomicznym wyzysku. Jednak film znacznie wykracza poza materialistyczne postrzeganie świata. Podróż głównej bohaterki jest opowieścią o odzyskaniu zdolności do budowania duchowych...
Opinia

Jakub Żulczyk i hashtag #Dudajestdebilem. Co zrobić z przepisem o znieważaniu głowy państwa?

Michał Rzeczycki o tym, że szacunek dla prezydenta RP nie powinien być normowany Kodeksem karnym  25 marca 2021
Internet zamienia się w ściek pełen prostackiego chamstwa. Jednak gdy do prób prawnego unormowania dołączy się bieżący kontekst polityczny, wówczas całość zaczyna śmierdzieć polityczną arbitralnością. Tak jest w wypadku stosowania art. o publicznym znieważeniu...
Opinia

Chcesz być dobrym i odpowiedzialnym państwowcem, ale PiS i tak wystrychnie cię na dudka. Krytycznie wokół wyboru nowego RPO [POLEMIKA]

Michał Rzeczycki polemizuje z Piotrem Trudnowskim w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich  19 marca 2021
Spór o obsadę urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich trwa od kilku miesięcy. PiS chce go rozstrzygnąć wysunięciem kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego lub wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. To kolejna próba politycznego spacyfikowania konstytucyjnego organu.
Opinia

Uczucia religijne do wyrzucenia z Kodeksu karnego. Wokół wyroku w sprawie „tęczowych Maryjek”

Michał Rzeczycki  3 marca 2021
Przepis o „obrazie uczuć religijnych” z art. 196 kodeksu karnego trzeba znieść. O ile zrozumiała jest obrona przedmiotów i miejsc kultu przed zwykłym wandalizmem, o tyle uczynienie pewnej grupy uczuć przedmiotem ochrony za pomocą prawa karnego jest daleko idącym...
Długi tekst

Świat bez narodów i granic jest pomysłem św. Augustyna. Wokół „Metamorfoz Państwa Bożego” Étienne’a Gilsona

Michał Rzeczycki o chrześcijańskich źródłach idei powszechnego społeczeństwa ludzkiego  19 lutego 2021
Metamorfozy Państwa Bożego Étienne’a Gilsona są zapisem wykładów autora wygłoszonych w Louvain w maju 1952 roku. Opowiadają o ideale uniwersalnej społeczności ludzkiej i jej kolejnych postaciach. Jak się okazuje, świat bez narodów i granic jest pomysłem...
English

How globalisation stood us up, and how the liberal cult of meritocracy hid it. Analysis of Michael Sandel’s “The Tyranny of Merit”

Michał Rzeczycki  10 grudnia 2020
In “The Tyranny of Merit”, Sandel overthrows the concept that a just society is based on mobility, merits and talents, and argues that the predomination of meritocracy and its rules on the distribution of social prestige are responsible for the rise of populists.
Opinia

Jak globalizacja wystawiła nas do wiatru, a liberalny kult merytokracji skrzętnie to ukrył. Omówienie „Tyranii merytokracji” Michaela Sandela

Michał Rzeczycki  5 grudnia 2020
Nierówności wynikłe z globalizacji doprowadziły do efektu św. Mateusza – zubożenia biednych i wzbogacenia się bogatych. Ci ostatni uznali (zgodnie z wtłaczanym im merytokratycznym przekonaniem), że ich pozycja jest konsekwencją osobistych talentów i cnót.
Opinia

Argument „z Magisterium” nie wystarczy. Polemika z nauczaniem KK w sprawie ochrony życia [WYROK TK]

Michał Rzeczycki, Piotr Wilkin  29 października 2020
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku jest błędem moralnym i politycznym. Obowiązujący przez 27 lat kompromis w sprawie aborcji miał tę zaletę, że dozwalał na przerwanie ciąży w wypadkach, w których asymetria dóbr nie była oczywista.
Długi tekst

Integralne pojęcie ludzkiej pracy

Michał Rzeczycki w eseju otwierającym nowy numer „Pressji” pt. „Praca ludzka” przedstawia katolicką wizję pracy  23 września 2020
Praca ludzka rozumiana integralnie składa się z trzech wymiarów: materialnego, duchowego i relacyjnego. A bez zmiany pojęcia pracy trudno będzie nadać kapitalizmowi bardziej ludzką twarz.
Spięcie

„Solidarność” to rewolucja republikańska, nie klasowa [KLUB JAGIELLOŃSKI]

Michał Rzeczycki interpretuje tożsamość ideową pierwszej „Solidarności”  31 sierpnia 2020
„Solidarność” nie miała spójnej ideologii. Na pewno jednak wskazano jasny kierunek zmian, którego nie dało się pogodzić z neoliberalizmem. Tragizm tej opowieści polega na zredukowaniu całego ruchu społecznego do kilku postaci, które następnie weszły ze sobą w...
Długi tekst

Lewicowa emancypacja to filozoficzna wydmuszka

Michał Rzeczycki w najnowszym numerze „Pressji” o intelektualnych źródłach lewicowego światopoglądu  25 lipca 2020
Oświecenie ogłosiło wejście człowieka w dorosłość. Oznaczało to podważenie zasady wszelkiego autorytetu poza jednostkowym rozumem. Natomiast dla Hegla wolność jako zasada świata nowoczesnego staje się ideałem ciągłej rewolucji, której nigdy nie można...
Opinia

Patriotyzm rewolucyjny. Antyinstytucjonalna filozofia PiS bliżej Schmitta niż Platona

Michał Rzeczycki  6 maja 2020
W walce o zyskanie pozycji rzeczywistego suwerena padają ofiarą kolejne instytucje. Na horyzoncie majaczy widmo, że wojna polsko-polska stanie się wojną wszystkich ze wszystkimi.
Długi tekst

Myśl polityczna decentralizacji

Michał Rzeczycki w eseju z rocznika KJ pt. „Oświecony sarmatyzm”  13 stycznia 2020
Decentralizacja połączona z deglomeracją tworzą łącznie system, który ma szansę wypaść znacznie korzystniej aniżeli ten, w którym żyjemy obecnie. Daje nam bowiem szanse na poprawę stabilności, lepszą koordynacja zasobów i większy udział w dobry wspólnym.
Opinia

Tusk, Hołownia i inni. Chadecja nie może udać się z definicji

Michał Rzeczycki  18 grudnia 2019
W swoich początkach chadecja była przede wszystkim ruchem społecznym. Impuls do jego powstania wyszedł od Stolicy Apostolskiej. Dziś jednak chadecja na Zachodzie nie wyróżnia się już niczym na politycznej mapie. Jej porażka nie może dziwić - była wpisana w jej...
Opinia

Transformacja ustrojowa była mieszanką radykalizmu i ostrożności. Recenzja książki Antoniego Dudka „Od Mazowieckiego do Suchockiej”

Michał Rzeczycki  12 grudnia 2019
Książka Antoniego Dudka Od Mazowieckiego do Suchockiej stanowi naprawdę dobre i obszerne kompendium tamtych lat. Dzięki przyjętej metodzie prowadzenia narracji można świetnie wczuć się w proces decyzyjny i zobaczyć, jak trudne wybory politycy musieli podejmować.
Długi tekst

Gdzie leży źródło europejskiego kryzysu? Recenzja „Festung Europa” Moniki Bartoszewicz

Michał Rzeczycki  19 października 2019
Współczesny kryzys to coś więcej niż prowadzenie przez establishment technokratycznej polityki ponad głowami obywateli. To polityka, która lekceważy tożsamościowe potrzeby społeczeństwa, mimo złożonej przez, że to ono współstanowi na równi z elitami o biegu...
English

Post-communist transformation of Serbia without happy end

dr Gazela Pudar Draško, Michał Rzeczycki  30 września 2019
Conservatism in Serbia is more an attitude than a political doctrine for many. Serbian political system has never been deprived of socialist values.
Długi tekst

Liberalny język uprawnień jest do wyrzucenia

Michał Rzeczycki w eseju z najnowszego numeru „Pressji” pt. „Nowa Pruderia”  14 września 2019
Język praw podmiotowych używany współcześnie jako dominujący sposób artykułowania postulatów politycznych prowadzi do przekształcenia sfery publicznej w przestrzeń wykluczających się interesów i roszczeń, gdzie jedno „prawo do abc” można skontrować tylko...
Rozmowa

Postkomunistyczna transformacja Serbii bez szczęśliwego zakończenia

Z dr Gazelą Pudar Draško rozmawia Michał Rzeczyczki  26 sierpnia 2019
Serbski system polityczny nigdy nie został pozbawiony wartości socjalistycznych, a wojna na Bałkanach nie pozwoliła na przeprowadzenie transformacji znanej z innych postkomunistycznych krajów.
Opinia

Zamiast rozmowy „podpierdolki”, mesjanizm i list do narodowców. Recenzja książki Piotra Stankiewicza „My fajnopolacy”

Michał Rzeczycki  16 sierpnia 2019
Do krytyki wad narodowych należy podchodzić ostrożnie. Bardzo łatwo wpaść w koleiny bezzasadnych uogólnień, narzucania na obraz zbiorowości prywatnej niechęci lub wmawiania ludziom, że posiadają jakieś cechy, których w gruncie rzeczy nie mają.
Długi tekst

Konserwatywne argumenty za odrzuceniem instytucjonalizacji związków homoseksualnych

Michał Rzeczycki  25 lipca 2019
Nie trzeba sięgać po moralno-antropologiczny język Kościoła, aby odrzucić postulaty prawnej instytucjonalizacji związków homoseksualnych. Wystarczy argumentacja z prawa naturalnego i kategorii dobra wspólnego.
Długi tekst

Kościół musi być polityczny

Michał Rzeczycki w eseju otwierającym nowy numer „Pressji” pt. „Polityka Boża”  17 czerwca 2019
Dzisiaj polska hierarchia kościelna, skupiając się na takich tematach, takich jak aborcja, gender i in vitro, proponuje nam swoistą katolicką biopolitykę. Tymczasem skarbnica katolickiej polityczności jest znacznie bogatsza: od gospodarki, przez ekologię, po sprawy...
Długi tekst

Nie czas na głośny apel, czas na ustrojową zmianę. Recenzja „Państwa teoretycznego” Bartłomieja Sienkiewicza

Michał Rzeczycki  1 kwietnia 2019
W książce Bartłomieja Sienkiewicza „Państwo teoretyczne” czytelnik nie znajdzie ani nowej wizji państwa, ani solidnej analizy jego obecnych mankamentów. Być może polskie państwo jest teoretyczne. Niestety, teoretyczna jest również analiza dokonana przez...
Opinia

Jak umysł może zrozumieć wojnę?

Michał Rzeczycki  5 grudnia 2018
Spośród wielu perspektyw patrzenia na historię myśli ludzkiej jedna wydaje mi się w kontekście wojny szczególnie przydatna – dzieje zmagań intelektualnych to opowieść o tym, w jaki sposób rozum człowieka próbuje zapanować nad tym, co wydaje się mu niezrozumiałe.
Długi tekst

Wyjście z wojny polsko-polskiej prowadzi przez reformę Senatu

Michał Rzeczycki  2 września 2018
Walka idzie o zyskanie wyłącznej legitymizacji politycznej. Strona, która przegrywa, traktuje czas spędzony w opozycji jak czas pod wrogą okupacją. Naruszenie jakiejś reguły przez jedną stronę konfliktu daje drugiej stronie światło do nadużyć jeszcze...
Długi tekst

Równowaga, nie trójpodział. Co tak naprawdę pisał Monteskiusz?

Michał Rzeczycki  29 lipca 2018
Na demokrację liberalną Monteskiusz spojrzałby krytycznie. Wolność jednostki nie jest właściwą zasadą dla rządu demokratycznego. Liberalizm dostrzegał istnienie ludzkich namiętności, ale jedynym środkiem, jaki znalazł na poradzenie sobie z nimi, okazał się silny...