Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Tomasz Modrzejewski

Student prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów zaangażowany w prace studenckich teatrów, wydziałowych kół naukowych, wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego „Prawo, społeczeństwo, kultura”. Zwycięzca XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomowczego im. mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej. Absolwent stypendium naukowego z zakresu studiów regionalnych oraz bezpieczeństwa międzynarodowego  na Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie oraz student fellow Alexander Hamilton Society. Obecnie zwiazany zawodowo z Ministerstwem Finansów. W Klubie Jagiellońskim we Wrocławiu odpowiedzialny za dyskusje dotyczące najnowszych numerów naszego czasopisma Pressje oraz koordynację projektów Klubu związanych z zagadnieniami prawniczymi.