Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Mikołaj Kwiatkowski

Absolwent historii i filozofii na UW. Interesuje się historią dwudziestolecia międzywojennego, katastrofizmem i filozofią religii.

Teksty tego autora

Media

Obywatel Polski, wróg Moskwy, republikański romantyk. O Maurycym Mochnackim

Mikołaj Kwiatkowski kreśli sylwetkę Maurycego Mochnackiego, festiwalowego patrona Czerwcówki Klubu Jagiellońskiego  27 kwietnia 2023
Maurycy Mochnacki to jeden z niewielu realistycznych romantyków. Marzył o oryginalnej, polskiej kulturze, która czerpałaby z mitologii słowiańskiej i nordyckiej. Miała być dostępna dla wszystkich, nie tak jak elitarna kultura starożytna. Dzisiaj jego idee nadal mają...
Opinia

Czy rosyjska kultura nienawidzi Polaków?

Mikołaj Kwiatkowski wertuje największe rosyjskie dzieła i odkrywa w nich tylko negatywny obraz Polaka  14 kwietnia 2023
Antyrosyjskość, ohyda, obcość, hipokryzja, żałosność, śmieszność i podległość okazują się podstawowymi cechami Polaków w dziełach rosyjskich literatów. Ze świecą szukać w rosyjskiej literaturze jakiegokolwiek pozytywnego obrazu naszych krajan.
Opinia

Rosja: geopolityczna obsesja przestrzeni, strach przed Zachodem i mitologia antyfaszyzmu

Mikołaj Kwiatkowski omawia książkę Piotra Skwiecińskiego poświęconą korzeniom rosyjskiego imperializmu  22 marca 2023
Rosja jest inna, charakteryzuje się specyficzną mentalnością odmienną od zachodnioeuropejskiej. To kultura bardzo skoncentrowana na sobie. Przestrzeń jest dla niej kluczowym pojęciem, stanowi źródło jej dumy. W końcu Rosja to największy kraj na świecie.
Krótko

Prawicowi, wierzący, z wielkich miast. To oni mają pozytywny stosunek do uchodźców z Ukrainy

#krótko o badaniach CBOS o spadku pozytywnego stosunku społeczeństwa polskiego wobec uchodźców  7 lutego 2023
Dużo lepsze zdanie o uchodźcach posiadają osoby o poglądach prawicowych – 72% deklaruje pozytywny stosunek do uchodźców, zaś 7% negatywny. Wyborcy centrowi w 58% mają dobre opinie o uchodźcach, zaś w 12% – negatywne. Lewicowcy w 61% są dobrego zdania o...
Opinia

Kiedyś podziwiał je Marks, dziś robi to Zełeński. Ideowa historia powstania styczniowego

Mikołaj Kwiatkowski kreśli panoramę drugiego największego niepodległościowego zrywu czasów zaborów  28 stycznia 2023
Do mitu powstania styczniowego odwołują się nie tylko Polacy i Ukraińcy, ale także demokratyczna opozycja na Białorusi. W kontekście trwającej wojny i niedawno obchodzonej 160. rocznicy powstania warto przypomnieć skomplikowaną historię tego niepodległościowego...
Opinia

Dla Brodskiego i Nawalnego Ukrainiec zawsze był małorosjaninem

Mikołaj Kwiatkowski na konkretnych przykładach pokazuje, jak rosyjska kultura utrwala pogardę wobec Ukraińców  3 stycznia 2023
Kultura Rosjan nie jest w stanie pojąć i nie chce niepodległości Ukrainy. Pragnie powtórzyć czyn Tarasa, wymierzyć karę swojemu Andrijowi. I to mimo tego, że Moskwa jest młodsza od matki wszystkich miast – Kijowa. Prawda nie jest tu istotna.
Krótko

Ukraińcy uznają Polaków za atrakcyjny kulturalnie i najbliższy im naród

#Krótko na temat badań opinii publicznej o polskiej kulturze na Ukrainie  23 grudnia 2022
Badania opinii publicznej pokazują, że sympatia względem Polaków wśród Ukraińców nie tyczy się jedynie polityki. Po 24 lutego 2022 r. wielu Ukraińców zaczęło się interesować kulturą polską.
Opinia

Krew i oktagon, czyli lekarstwo na nudę współczesności

Mikołaj Kwiatkowski pisze w 61. tece „Pressji” o coraz większej popularności brutalnego, nielegalnego boksu  3 grudnia 2022
Stylistykę „Fight Clubu” przejęły wydarzenia spod znaku profesjonalnych i krwawych walk na gołe pięści oraz tzw. freak fighty – pojedynki, w trakcie których po twarzach i goleniach okładają się celebryci.
Opinia

Czy jesteś europejska, Ukraino? Jurij Andruchowycz o tożsamości swojego narodu

Mikołaj Kwiatkowski analizuje twórczość Jurija Andruchowycza, pisarza nawołującego Ukrainę do rozliczenia z własną historią  3 listopada 2022
Związki ukraińskiej tożsamości z Rosją są znacznie słabsze, niż może się to wydawać. W parze z bliskością językową idzie odmienność cywilizacyjna, a za nimi zupełnie inne priorytety i ambicje. Rejestruje to wszystko twórczość Jurija Andruchowycza.
Krótko

„Na Ukrainie”? Samym Ukraińcom to nie przeszkadza. Ważna jest braterska pomoc z Polski

#Krótko o badaniach opinii publicznej na Ukrainie w kontekście relacji polsko-ukraińskich po 24 lutym 2022  13 września 2022
Po pół roku wojny przeprowadzono na Ukrainie badanie opinii publicznej o Polsce i Polakach. Zbadano w nim nie tylko aktualny stosunek do Polaków, ale też kwestie historycznej Rzezi Wołyńskiej. Okazało się, że ponad 80% Ukraińców słyszało o niej tylko trochę.
Opinia

Historia zatoczy koło? O rozpadzie Rosji i federacji polsko-ukraińskiej myślał już Piłsudski

Mikołaj Kwiatkowski pisze o historii polskiego prometeizmu i jego odradzaniu się  9 września 2022
Polscy prometeiści pragnęli stworzyć w II RP obywatelski model społeczeństwa gotowego do integracji mniejszości narodowych z większością polską. Dziś idea prometejska budzi się na nowo.
Opinia

Ukraińscy sprawiedliwi. Uhonorujmy Ukraińców, którzy ratowali Polaków z rąk UPA

Mikołaj Kwiatkowski przytacza historie Ukraińców, którzy zdecydowali przeciwstawić się banderowcom mimo ryzyka własnej śmierci  3 sierpnia 2022
W zamyśle OUN-UPA niepodległa Ukraina miała być państwem jednolitym etnicznie i obejmującym terytoria zamieszkane w okresie międzywojennym przez Polaków. Jednak ta wizja przyszłości nie była jedyną.
Opinia

Książka i wódka. Kultura rosyjska jako genetyczne źródło putinowskiego państwa

Mikołaj Kwiatkowski pisze o tym, jak literatura kształtuje świadomość Rosjan w zgodzie ze złymi, dehumanizującymi ideami  4 lipca 2022
Destrukcyjne i groźne tendencje istnieją w każdej kulturze narodowej. Jednakże większość intelektualistów podchodzi do nich krytycznie, dzięki czemu nie oddziałują one na społeczeństwo. Inaczej jest w Rosji, gdzie te najbardziej demoniczne aspekty są przez władze...
Opinia

Od post-radzieckiego Dzikiego Wschodu do podmiotowego państwa. Ukraina w książkach Serhija Żadana

Mikołaj Kwiatkowski analizuje meandry narodowej tożsamości i ambicji Ukraińców przez pryzmat twórczości jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy ukraińskich  1 czerwca 2022
Proza Żadana kapitalnie rejestruje ukraińskie doświadczenia. Od jego pierwszych utworów, które portretowały rzeczywistość Ukrainy z lat 90., po ostatnie dzieła, w których rezonuje doświadczenie wojny z Rosją. Żadan opowiada historię aspiracji Ukraińców.
Opinia

Przemoc i imperializm Rosji wynikają z jej tożsamości kulturowej. Rosyjski pisarz o duszy rosyjskiej

Mikołaj Kwiatkowski przedstawia twórczość Siergieja Lebiediewa, który opisuje swoją ojczyznę jako ziemie wiecznej zmarzliny wraz z nigdy niepochowanymi zwłokami  10 kwietnia 2022
Każda osoba choć trochę z zaznajomiona z kulturą rosyjską ma świadomość imperialnych marzeń jej przedstawicieli. Tak było z genialnym Dostojewskim i wielkim Sołżenicynem. Dziś w taki sposób swój diabelski talent wykorzystuje Zachar Prilepin.
Krótko

Ścieki przyczyną kolejnego konfliktu Polski z Komisją Europejską. Tym razem winne samorządy

#Krótko o polskich rażących brakach w infrastrukturze oczyszczalni ścieków komunalnych  21 lutego 2022
Przyczyną działań Komisji są poważne zaniedbania w sferze zbierania ścieków komunalnych oraz brak szybkiej rozbudowy systemu kanalizacyjnego w miastach i gminach wiejskich.
Opinia

Twórca nowej nauki o stosunku człowieka do przyrody i inicjator powstania polskich parków narodowych. Sylwetka Adama Wodziczki

Mikołaj Kwiatkowski przedstawia ideową sylwetkę jednego z propagatorów ochrony przyrody w Polsce  8 września 2021
W potocznym rozumieniu ochrony przyrody i chrześcijaństwo się wykluczają. Nakaz Boga z Księgi Rodzaju, by ludzie czynili sobie ziemię poddaną, jak się wydaje, potwierdza tę intuicję. A jednak byłoby to odczytanie powierzchowne, czego dowodem jest życie myśl A....
Krótko

Koniec z betonozą w miastach. Są nowe wytyczne Generalnej Konserwator Zabytków – będzie więcej drzew i zieleni

#Krótko o zaleceniach prof. Magdaleny Gawin w sprawie wyniszczania roślinności na historycznych rynkach miejskich  12 sierpnia 2021
Wiele wskazuje na to, że urzędnicy państwowi w Polsce w końcu zrozumieli problem z betonem i asfaltem na rynkach miejskich oraz wyniszczaniem zielonej tkanki miejskiej. Generalna Konserwator Zabytków wydała kilka dni temu rewolucyjne zalecenia dla wojewódzkich...
Krótko

Tysiące ton maseczek, rękawiczek i torebek foliowych. Przez pandemię znacząco wzrosło zużycie plastiku

#Krótko o negatywnych konsekwencjach COVID-19 dla środowiska naturalnego  14 lipca 2021
W okresie pandemicznym znacznie wzrosło zużycie plastiku i innych trudno utylizowalnych materiałów. Nieprzygotowana na pandemię Europa musiała się ratować masowym importem produktów z Chin, co przyczyniło się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Opinia

Przeciwnik państwowych interwencji i patriota krajobrazu. Zielony konserwatyzm Józefa Mackiewicza

Mikołaj Kwiatkowski  20 czerwca 2021
Twórczość Józefa Mackiewicza została sprowadzona do jednego cytatu: „jedynie prawda jest ciekawa”. Czasami pamięta się o jego zaciekłym antytotalitaryzmie. Zupełnie jednak zapomina się o tym, że Mackiewicz był patriotą zachowania lokalnego krajobrazu i lokalnych...
Opinia

Państwo musi chronić harmonię między człowiekiem a przyrodą. Sylwetka Władysława Szafera

Mikołaj Kwiatkowski przedstawia sylwetkę polskiego przyrodnika i inicjatora parków narodowych  10 marca 2021
Naukowiec, społecznik, polityk, a przede wszystkim budowniczy parków narodowych. Władysław Szafer wierzył, że nauka i działalność społeczna są nierozłączne, dlatego nieustannie szukał praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy botanicznej.
Długi tekst

Zielony konserwatysta z Galicji. O Janie Gwalbercie Pawlikowskim

Mikołaj Kwiatkowski w eseju z numeru „Pressji”, pt. „Zielony ascetyzm” o jednym z pionierów ochrony przyrody w Polsce  15 grudnia 2020
Postać Jana Gwalberta Pawlikowskiego przykrył już kurz historii. Niesłusznie. Ten polski ekonomista swoją myślą i działalnością stowarzyszeniową pokazywał, że rozwój społeczeństwa nie musi dokonywać się kosztem przyrody. Przyroda to także dziedzictwo, które...
Długi tekst

Zużywać siebie, stwarzać świat. O pracy według Stanisława Brzozowskiego

Mikołaj Kwiatkowski w artykule z nowego numeru „Pressji” pt. „Praca ludzka”   24 października 2020
Praca dla Brzozowskiego jest przedsięwzięciem metafizycznym, narzędziem biologiczno-psychicznej kreacji, która stoi u podstaw świata ludzi. Przezwyciężenie dziedzictwa I RP i docenienie ludzi pracy. Zdaniem Brzozowskiego to najważniejsza praca ideowa stojąca przed...
Opinia

Heidegger, Jűnger i zielony konserwatyzm

Mikołaj Kwiatkowski w eseju z numeru „Pressji” pt. „Konserwatysta w odczarowanym świecie”   30 stycznia 2020
Technika – dziecko postępu naukowego XIX w. – dawała olbrzymie możliwości, z których jednak nie każdy był zadowolony. Wśród nich znaleźli się m.in. niemieccy konserwatyści, którzy z niepokojem patrzą na kroczącą nowoczesność.