Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Mikołaj Kwiatkowski

Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, absolwent filozofii na UW. Interesuje się historią dwudziestolecia międzywojennego, katastrofizmem i filozofią religii.

Teksty tego autora

Opinia

Twórca nowej nauki o stosunku człowieka do przyrody i inicjator powstania polskich parków narodowych. Sylwetka Adama Wodziczki

Mikołaj Kwiatkowski przedstawia ideową sylwetkę jednego z propagatorów ochrony przyrody w Polsce  8 września 2021
W potocznym rozumieniu ochrony przyrody i chrześcijaństwo się wykluczają. Nakaz Boga z Księgi Rodzaju, by ludzie czynili sobie ziemię poddaną, jak się wydaje, potwierdza tę intuicję. A jednak byłoby to odczytanie powierzchowne, czego dowodem jest życie myśl A....
Opinia

Przeciwnik państwowych interwencji i patriota krajobrazu. Zielony konserwatyzm Józefa Mackiewicza

Mikołaj Kwiatkowski  20 czerwca 2021
Twórczość Józefa Mackiewicza została sprowadzona do jednego cytatu: „jedynie prawda jest ciekawa”. Czasami pamięta się o jego zaciekłym antytotalitaryzmie. Zupełnie jednak zapomina się o tym, że Mackiewicz był patriotą zachowania lokalnego krajobrazu i lokalnych...
Opinia

Państwo musi chronić harmonię między człowiekiem a przyrodą. Sylwetka Władysława Szafera

Mikołaj Kwiatkowski przedstawia sylwetkę polskiego przyrodnika i inicjatora parków narodowych  10 marca 2021
Naukowiec, społecznik, polityk, a przede wszystkim budowniczy parków narodowych. Władysław Szafer wierzył, że nauka i działalność społeczna są nierozłączne, dlatego nieustannie szukał praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy botanicznej.
Długi tekst

Zielony konserwatysta z Galicji. O Janie Gwalbercie Pawlikowskim

Mikołaj Kwiatkowski w eseju z numeru „Pressji”, pt. „Zielony ascetyzm” o jednym z pionierów ochrony przyrody w Polsce  15 grudnia 2020
Postać Jana Gwalberta Pawlikowskiego przykrył już kurz historii. Niesłusznie. Ten polski ekonomista swoją myślą i działalnością stowarzyszeniową pokazywał, że rozwój społeczeństwa nie musi dokonywać się kosztem przyrody. Przyroda to także dziedzictwo, które...
Długi tekst

Zużywać siebie, stwarzać świat. O pracy według Stanisława Brzozowskiego

Mikołaj Kwiatkowski w artykule z nowego numeru „Pressji” pt. „Praca ludzka”   24 października 2020
Praca dla Brzozowskiego jest przedsięwzięciem metafizycznym, narzędziem biologiczno-psychicznej kreacji, która stoi u podstaw świata ludzi. Przezwyciężenie dziedzictwa I RP i docenienie ludzi pracy. Zdaniem Brzozowskiego to najważniejsza praca ideowa stojąca przed...
Opinia

Heidegger, Jűnger i zielony konserwatyzm

Mikołaj Kwiatkowski w eseju z numeru „Pressji” pt. „Konserwatysta w odczarowanym świecie”   30 stycznia 2020
Technika – dziecko postępu naukowego XIX w. – dawała olbrzymie możliwości, z których jednak nie każdy był zadowolony. Wśród nich znaleźli się m.in. niemieccy konserwatyści, którzy z niepokojem patrzą na kroczącą nowoczesność.