Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

dr Joanna Szalacha-Jarmużek

Ekspert ds. patriotyzmu ekonomicznego, socjolog ekonomii i organizacji, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w Katedrze Nauk Społecznych, prezes zarządu Fundacji Kazimierza Wielkiego, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK w Toruniu (studia magisterskie z socjologii  2003 r. i stosunków międzynarodowych 2004 r.) oraz studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UMK Toruń (2008 r.), Stypendystka The Bednarowski Trust Fellowship na University of Aberdeen (2010); kierownik grantów badawczych finansowanych ze środków MNiSW („Interlocking directorates” w Polsce – socjologiczna próba zdiagnozowania fenomenu) oraz EFS POKL („Patriotyzm konsumencki w oczach konsumentów i producentów)”, stały współpracownik czasopisma „Nowy Obywatel”

Zainteresowania eksperckie:

  • Zjawisko i teoria patriotyzmu ekonomicznego (w tym patriotyzmu gospodarczego i konsumenckiego)
  • Zjawisko interlocking directorates (krzyżowanie się rad i zarządów) i jego wpływ na ład korporacyjny oraz wyższe kadry korporacyjne
  • Teoria Społecznej Gry Zespołowej
  • Władza strukturalna oraz przejawy podmiotowości organizacyjnej w procesach globalizacyjnych

Teksty tego autora