Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

dr hab. Błażej Skrzypulec

Członek redakcji czasopisma idei „Pressje” i stały autor portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Teksty tego autora

Analiza

Ciało Chrystusa? Cóż za dziwaczna doktryna! Filozoficzna analiza transsubstancjacji

Dr hab. Błażej Skrzypulec poszukuje nowego i bardziej zrozumiałego języka do wyrażenia katolickiego dogmatu  30 maja 2024
W niniejszym tekście pragnę się przyjrzeć problemowi transsubstancjacji z perspektywy filozoficznej. Przez podejście filozoficzne rozumiem takie, które lokalizuje niespójności w schemacie pojęciowym opisującym pewne zagadnienie, a następnie bada możliwe modyfikacje.
Długi tekst

Czy da się wyleczyć z PRL-u?

Błażej Skrzypulec na kanwie powieści „Plan Kiszczaka” Wojciecha Czabanowskiego pisze o idei państwa powszechnego  20 stycznia 2023
W uniwersum powieści Solidarność i Kościół są agenturami obcych mocarstw, podczas gdy prawdziwi Polscy patrioci, tacy jak Czesław Kiszczak, Wojciech Jaruzelski i Jerzy Urban, podejmują dramatyczne starania o uniezależnienie Polski od Związku Sowieckiego.
Długi tekst

Konserwatyści i katolicy też mają swoje gender. Ich wizja płci wykracza poza biologię

Błażej Skrzypulec w numerze „Pressji” pt. „Katolicki gender” wskazuje, że jednocześnie mogą istnieć tylko dwie płcie, a granice między nimi mogą być nieostre  25 maja 2022
Katolicki gender, choć po części oparty o rozstrzygnięcia biologiczne, tak naprawdę jest koncepcją normatywną, która stwierdza, że mężczyźni i kobiety mają do zrealizowania w życiu różne cele.
Opinia

Co łączy ateistów z chrześcijanami? Wokół książki „Siedem typów ateizmu” Johna Graya

Błażej Skrzypulec  5 marca 2021
Siedem typów ateizmu Johna Graya to książka, która nie może zadowolić nikogo. Ateiści nieuwikłani w religię i stanowiący mniejszość okazują się sceptykami niezdolnymi do politycznej mobilizacji. Z kolei ateiści zaangażowani w spór z religią według Graya nie...
Długi tekst

Polska bez Boga? Sekularyzacja w III RP

Błażej Skrzypulec pisze o tym, dlaczego wśród młodych Polaków najwyraźniej widzimy spadek religijności  30 grudnia 2020
Twarda sekularyzacja jest wyraźnie widoczna jedynie w najmłodszym pokoleniu. Sekularyzacja miękka obejmuje większość społeczeństwa, odznacza się akceptacją kulturowych elementów tradycji religijnej przy jednoczesnym spadku praktyk, zaufania do instytucji Kościoła.
Opinia

Nie ma racjonalnych powodów, żeby odmówić osobom transpłciowym prawa do autoidentyfikacji [POLEMIKA]

Błażej Skrzypulec polemizuje z tekstem Konstantego Pilawy „Dlaczego mogę mówić do Margot »Panie Michale«, nikogo nie obrażając”  18 sierpnia 2020
Płeć jest zakorzeniona zarówno biologicznie, jak i kulturowo, jednak odwołanie do któregokolwiek z tych perspektyw nie daje dobrych kryteriów do wskazania, kto jest mężczyzną, a kto kobietą. Nie ma racjonalnych powodów, żeby odmówić osobom transpłciowym prawa do...
Opinia

Czy zwierzętom można przyznać prawa obywatelskie?

Błażej Skrzypulec w najnowszym numerze czasopisma idei „Pressje” komentuje głośną książkę Sue Donaldson i Willa Kymlicki  8 sierpnia 2020
Donaldson i Kymlicka są zwolennikami nadania jednostkowych praw zwierzętom, które są zdolne odczuwać ból lub przyjemność. Osoby z poważną niepełnosprawnością intelektualną mają swoje polityczne interesy. Zdaniem autorów podobnie jest z niektórymi zwierzętami.
Opinia

Bez zmiany relacji z przyrodą czekają nas kolejne epidemie

Błażej Skrzypulec, członek redakcji czasopisma idei „Pressje”, postuluje alternatywny sposób ułożenia relacji człowiek-środowisko  16 czerwca 2020
Większość z najgroźniejszych chorób XX i XXI wieku ma pochodzenie odzwierzęce. Wymykanie się przyrody spod kontroli człowieka jest wynikiem jej dużej złożoności, która wykracza poza prostotę ludzkich produktów i odpadów
Opinia

Katolicyzm i świecka nauka. Spór w racjonalnej rodzinie

Błażej Skrzypulec w eseju z numeru „Pressji” pt. „Narcyz szuka Boga”   30 stycznia 2020
Wbrew pozorom katolickie rozumienie świata oraz świecką naukę zdecydowanie więcej łączy niż dzieli. Zapraszamy do lektury eseju z numeru „Pressji” pt. „Narcyz szuka Boga” .
Długi tekst

Sekularyzacja w wersji polskiej

Błażej Skrzypulec w eseju z nowego numeru „Pressji” pt. „Polityka Boża”  29 czerwca 2019
Coraz więcej danych wskazuje na to, że znaczna część polskiego społeczeństwa uległa już sekularyzacji. Istnieją także podstawy, aby przypuszczać, że proces ten będzie postępował. Co więcej, procesy sekularyzacyjne są najbardziej dynamiczne wśród młodych...
Opinia

Nie można łączyć pedofilii z homoseksualizmem

dr hab. Błażej Skrzypulec  9 czerwca 2019
Współczesna psychologia – oparta na wynikach empirycznych badań – odrzuciła łączenie pedofilii z homoseksualizmem.
Długi tekst

Przeprosiny mogą być skuteczne. Walka o kapitał moralny w polityce międzynarodowej

dr hab. Błażej Skrzypulec  10 lutego 2019
Nie lubimy przepraszać. Nasza polityka historyczna skupia się na przedstawianiu Polaków jako ofiar niezasłużonych cierpień lub tych, którzy podejmują heroiczną walkę ze złem. Tymczasem polityczne przeprosiny mogą okazać się skuteczne.
Długi tekst

Prawa zwierząt wynikają z konserwatyzmu

dr hab. Błażej Skrzypulec  27 stycznia 2019
Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszym świecie ludzie dopuszczają się łamania praw zwierząt na wielką skalę, na przykład w przypadku przemysłowych hodowli zwierząt, i jest to problem, który wciąż wydaje się umykać naszej moralnej świadomości.
Długi tekst

W Polsce polityka historyczna nie może się udać

dr hab. Błażej Skrzypulec  8 grudnia 2018
W Polsce samo prowadzenie polityki historycznej prowadzi do kłopotów, a różne sposoby jej prowadzenia po prostu zamieniają jedne problemy na inne. Sytuacja nie jest jednak beznadziejna, gdyż na szczęście istnieją sposoby na… nieprowadzenie państwowej polityki...
Archiwum

Transhumanizm to nowa forma wiary, gdzie nie ma miejsca na ludzką wolność [ROZMOWA]

dr hab. Błażej Skrzypulec, Marta Soniewicka  24 marca 2018
Ktoś kto pisze o „genie wierności” u myszy, nie wie, co pisze, tak samo jak ktoś, kto mówi o odkryciu „genu religijności” – to są nadużycia językowe, czysta sofistyka.
Archiwum

Eugenika dla konserwatystów?

dr hab. Błażej Skrzypulec  20 lutego 2018
Co z nową, liberalną eugeniką powinien zrobić współczesny konserwatysta?
Archiwum

Awangarda ze szczyptą tradycji

dr hab. Błażej Skrzypulec  3 grudnia 2016
Czy świecka nowoczesność musi iść na korepetycje do katolicyzmu?
Archiwum

Gdzie szukać przepisu na tożsamość współczesnego Polaka?

dr hab. Błażej Skrzypulec  24 sierpnia 2016
Lewica, w przeciwieństwie do prawicy, nie buduje swojej symboliki przez odpowiednie poszerzanie powszechnej narodowej konstrukcji symbolicznej.
Archiwum

Tożsamość narodowa – instrukcja obsługi

dr hab. Błażej Skrzypulec  6 grudnia 2015
Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku większość żmiąckich chłopów nie uważało się za Polaków.
Archiwum

Lewicy ucieczka przed bólem

dr hab. Błażej Skrzypulec  4 marca 2015
W największym stopniu postulat „mniej cierpienia”: byłoby natychmiastowym unicestwieniem wszystkich zdolnych do cierpienia istot.
Archiwum

W życiu nie chodzi tylko o brak cierpienia

dr hab. Błażej Skrzypulec  1 lutego 2015
Twierdzenie, że „mniej cierpienia” nie jest jedyną naczelną dyrektywą etyczną może budzić pewne obawy. Sugeruje, że czasami za dobre uznajemy sytuacje, w której ludzie cierpią bardziej.
Archiwum

Trochę trudniejsza nowoczesność

dr hab. Błażej Skrzypulec  4 stycznia 2015
W recenzji Jezusa ośmieszonego, Karol Kleczka przeprowadza krytykę nowoczesności. Pytanie tylko czy zasadną?
Archiwum

Skrzypulec: Jak chleb można nazwać ciałem?

dr hab. Błażej Skrzypulec  7 października 2013
Filozoficzne rozważania nad transsubstancjacją kojarzą się zazwyczaj ze scholastycznymi rozwiązaniami, odwołującymi się do pojęć...
Archiwum

Religia, a więc wiedza

dr hab. Błażej Skrzypulec  10 września 2013
Przekazywanie informacji na temat religii to nie tylko pamięciowa nauka formułek, jaką niektórzy pamiętają z przygotowania do pierwszej komunii.