Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Adolf Bocheński

Przedwojenny publicysta konserwatywny, redaktor założonych przez Jerzego Giedroycia pism „Bunt Młodych” oraz „Polityka”. Za jego najważniejsze dzieło uznaje się pracę „Między Niemcami a Rosją”. Zginął w czasie II wojny światowej jako podporucznik Pułku Ułanów Karpackich rozbrajając minę.

Teksty tego autora

Długi tekst

Bez złudzeń ukrainofilów. Dlaczego ukraińska niepodległość jest w geopolitycznym interesie Polski?

Specjalnie wybrane fragmenty klasycznej pracy „Między Niemcami a Rosją” Adolfa Bocheńskiego  14 marca 2022
Pewnie rzeczy w polityce między państwami są niezmienne, gdyż wyznacza je mapa. Już w 1937 r. Adolf Bocheński pisał, że istnienie niepodległego państwa ukraińskiego jest niezbędne z punktu widzenia polskiej racji stanu. Obecna wojna tylko to potwierdza.
Opinia

„Rusyfikacja Polski współczesnej” Adolfa Bocheńskiego

Przypominamy esej Adolfa Bocheńskiego o sanacji z 1934 r.  23 kwietnia 2020
W chwili powstania państwa polskiego ugodowy polityczny kierunek w stosunku do Rosji, kierunek rusofilstwa zewnętrznego przestał być tak groźny. Natomiast z całą grozą wysunął się naprzód rusofilizm wewnętrzny.
Długi tekst

Monteskiusz i pułkownik Sławek. Bocheński o podziale władzy po zamachu majowym

Adolf Bocheński  28 lipca 2018
Realizacja Monteskiuszowego podziału władz w Polsce doprowadziła do stanu ciągłego konfliktu rządu z sejmem. W konsekwencji – do stworzenia stronnictwa bezwzględnie oddanego władzy wykonawczej. To doprowadziło jedynie do przedłużania się ad finitum stanu kryzysu...
Archiwum

Zły, lecz chwilowy koszmar? „O decentralizację kulturalną” Adolfa Bocheńskiego

Adolf Bocheński  13 stycznia 2018
Przyszły historyk naszej epoki, zastanawiając się nad zasadniczymi procesami pierwszego dziesięciolecia niepodległości, zatrzyma się prawdopodobnie nad centralizacją polityczną i centralizacją kulturalną.