Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Podzielmy 800+,
pomnóżmy dobro!

Poprzyj pakiet trzech zmian zachęcających do dobroczynności:
1. Mechanizm solidarnościowy w 800+
2. 1,5% CIT dla organizacji pożytku publicznego
3. Wsparcie organizacji obywatelskich z tzw. podatku Belki
Statystyki
Zebrane podpisy: 93
Nasz cel: 500
0
18%

Adresaci:
Posłowie i Posłanki, członkowie sejmowej Komisji ds. Petycji
Senatorki i Senatorowie, członkowie senackiej Komisji ds. Petycji
Posłanki, Senatorki, Posłowie i Senatorowie, członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego

Panie Posłanki i Panowie Posłowie,
Panie Senatorki i Panowie Senatorowie,
Szanowni Państwo!

Mechanizm przekazywania 1,5% podatku PIT na organizacje pożytku publicznego (OPP) stał się ważnym elementem polskiej dobroczynności. Doświadczenia pokazują, że łatwiej zachęcić obywateli do wsparcia, a organizacje do aktywnego pozyskiwania środków, jeśli mechanizmy tegoż wsparcia są proste i zinstytucjonalizowane.

Badania, w tym te prowadzone przez Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Klon/Jawor w ramach projektu „NGO pod lupą”, pokazują, że pozyskiwanie funduszy jest głównym problemem wielu organizacji. Największe trudności sprawia przygotowywanie wniosków o dotacje i brak sukcesów w tych czasochłonnych procesach.

Proponujemy trzy rozwiązania, które bazując na doświadczeniach z 1,5% PIT, pozwolą zwiększyć ilość środków przekazywanych przez podatników na cele charytatywne i społeczne oraz wzmocnić kondycję sektora pozarządowego.

1. Mechanizm solidarnościowy w 800+

Proponujemy wprowadzenie mechanizmu solidarnościowego do programu Rodzina 800+. Badania pokazują, że coraz więcej Polaków chce zmian w tym świadczeniu. Wiele osób ma wątpliwości co do powszechności programu i jego dostępności dla najbogatszych. Sugerujemy, aby przy składaniu wniosku o świadczenie 800+ można było określić część kwoty, która będzie przekazywana potrzebującym na zasadach podobnych do tych, co 1,5% podatku PIT. Środki te trafią do osób wspieranych przez te organizacje pożytku publicznego, które umożliwiają przekazanie środków w ramach celu szczegółowego przy 1,5% podatku PIT.

2. 1,5% podatku CIT dla OPP

Popieramy wprowadzenie mechanizmu 1,5% do podatku CIT, co od dawna postulują organizacje pozarządowe. Wdrożenie go, pozwoliłoby firmom, na tych samych zasadach co obywatelom, przekazywać 1,5% swojego podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego. Opierając się na propozycjach Instytutu Spraw Obywatelskich, tezach #prosteNGO oraz analizach Jakuba Wygnańskiego i Ilony Pietrzak, postulujemy, aby w mechanizmie 1,5% CIT nie było możliwości wskazywania celu szczegółowego. Dzięki temu środki z podatku firm wspierałyby instytucjonalny rozwój sektora obywatelskiego, a nie konkretne cele charytatywne.

3. Instytucjonalne wsparcie organizacji obywatelskich z podatku Belki

W związku z zapowiadanymi przez rząd zmianami w tzw. podatku Belki proponujemy też dwie modyfikacje, które mogą wzmocnić sektor obywatelski: organizacje charytatywne, stowarzyszenia, fundacje i think tanki. Po pierwsze, proponujemy, aby możliwość wsparcia z 1,5% podatku Belki była ograniczona do celów instytucjonalnych i misyjnych organizacji pożytku publicznego, bez możliwości wskazywania celu szczegółowego.

Po drugie, w związku z zapowiedziami wprowadzeniem kwoty wolnej od podatku Belki, proponujemy, aby była ona dostępna tylko dla osób, które rozliczają odsetki do wysokości kwoty wolnej. W przypadku osób o wyższych zyskach kapitałowych, postulujemy, aby podatek od dochodów do wysokości kwoty wolnej mógł być przekierowany na budowę kapitału żelaznego przez organizacje pożytku publicznego. To wsparłoby organizacje w budowie kapitału żelaznego i pomogłoby w nawiązaniu relacji z kluczowymi partnerami, posiadającymi kapitał i kompetencje w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym.

Podpisując niniejszy apel deklarujemy poparcie dla celów trzech odrębnych petycji, które zostaną złożone przez Klub Jagielloński do komisji właściwych ds. petycji w Sejmie i Senacie RP. Uprzejmie prosimy o ich pozytywne rozpatrzenie.