Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

NIE dla „kiełbasy wyborczej” za
11 miliardów! Petycja przeciw „trzynastce” [ZAKOŃCZONA]

Apelowaliśmy do senatorów o głosowanie przeciwko ustawie o tzw. trzynastce. Zebraliśmy łącznie ponad 2000 podpisów, które przekazaliśmy adresatom na posiedzeniu senackiej komisji. Niestety, Senat przyjął projekt ignorując nasz głos. To jednak nie koniec naszych działań! Mając świadomość wad prawnych ustawy zwróciliśmy się do prezydenta Andrzeja Dudy, by skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
Statystyki
Zebrane podpisy: 2 042
Nasz cel: 1 000
0
204%

Adresaci:
Senatorowie RP
Członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
Członkowie Prezydium Senatu RP

Szanowni Państwo Senatorowie!

Zwracamy się do Państwa z apelem o odrzucenie projektu ustawy o tzw. jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Treść projektu, jego uzasadnienie i ocena skutków regulacji, a także dotychczasowy tryb procedowania, urąga standardom demokratycznej debaty, przyzwoitej legislacji i rozumnej polityki publicznej. Ustawa stanowi bezprecedensowy pokaz wykorzystania publicznych pieniędzy i państwowych instrumentów dla partykularnego, wyborczego interesu partii rządzącej.

Niniejszy projekt ma jeden cel: zmobilizować grupę blisko dziesięciu milionów emerytów i rencistów w Polsce do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz poparcia przez nich partii Prawo i Sprawiedliwość.

Ustawa nie stanowi ani systemowej propozycji poprawy sytuacji osób starszych w Polsce, ani też proponowane świadczenie nie ma charakteru ciągłego, a jednorazowy. Jest też nieprzyzwoitym, politycznym ultimatum – przed wyborami nawet partie opozycyjne nie mają odwagi wyraźnie przeciwstawić się tej propozycji. Dlatego zwracamy się do Państwa jako obywatele troszczący się o dobro wspólne i interes Rzeczypospolitej, by przeciwstawić się tej skrajnie populistycznej propozycji.

Niezbytym dowodem na „wyborczy” charakter tego świadczenia jest fakt, że gwałcąc zasady przyzwoitej legislacji (m.in. przyjęcie przez rząd projektu z brakami formalnymi, tempo prac w Sejmie, brak vacatio legis) projektodawcy robią wszystko, by świadczenie zostało wypłacone przed długim weekendem majowym i eurowyborami.

W uzasadnieniu projektu i ocenie skutków regulacji nie przedstawiono żadnych dowodów, że proponowana interwencja państwa jest uzasadniona lub niezbędna. Nie wiemy, jak propozycja redystrybucji blisko 11 miliardów złotych ma zmniejszyć poziom nierówności społecznych. Dane GUS dowodzą, że jednorazowe świadczenie dla emerytów i rencistów nie jest optymalne, gdyż ta grupa nie jest grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem w Polsce. Jedynym poważnym argumentem, który znajdujemy w ministerialnym uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji jest przywołanie faktu, że takie działanie przedstawiono na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.

Jedenaście miliardów złotych to kwota, za którą można by zrealizować istotną część wielu z kluczowych – bo systemowych, długofalowych i mających istotny wymiar prorozwojowy – elementów tzw. Planu Morawieckiego i zapowiedzi rządu.

W ciągu zaledwie kilkudziesięciu dni, w partykularnym interesie wyborczym partii rządzącej, państwo polskie ma wydać kwotę, za którą można by przykładowo zbudować od podstaw mieszkania dla ponad 200 000 osób, sfinansować 1/3 wieloletniej inwestycji jaką jest Centralny Port Lotniczy albo kupić 80 000 samochodów elektrycznych. Ignorowanie obietnic rządu w tych obszarach przy jednocześnie błyskawicznym tempie wydatkowania tak wielkiej kwoty na sfinansowane „kiełbasy wyborczej”, jaką jest procedowana ustawa, jasno pokazuje, jakie są dzisiejsze priorytety Prawa i Sprawiedliwości.

Wyborcze kalkulacje Jarosława Kaczyńskiego okazały się istotniejsze, niż plan modernizacji Polski Mateusza Morawieckiego.

Apelujemy do Państwa Senatorów o odrzucenie tego projektu.

Z wyrazami szacunku