Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Chcemy mieć wybór, nie tylko wybory! [ZAKOŃCZONA SUKCESEM!]

Prawo i Sprawiedliwość chciało zmienić ordynację w eurowyborach tak, by szansę na sukces miały w nich tylko dwa spolaryzowane obozy. Naszą petycję do liderów Zjednoczonej Prawicy podpisało ponad 5000 osób, a ostatecznie – prezydent Andrzej Duda zawetował tę szkodliwą zmianę. To nasz wielki, wspólny sukces! Dziękujemy za Wasze wsparcie!
Statystyki
Zebrane podpisy: 5 013
Nasz cel: 1 000
0
501%

Adresaci petycji:
Szanowny Pan Jarosław Kaczyński
prezes Prawa i Sprawiedliwości

Szanowny Pan Jarosław Gowin
prezes Porozumienia

Szanowny Pan Zbigniew Ziobro
prezes Solidarnej Polski

Szanowni Panowie Prezesi! 

Z niepokojem przyjęliśmy projekt zmian w Kodeksie Wyborczym autorstwa posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, który wpłynął do Sejmu RP 21 czerwca [druk 2660]. Projekt zakłada taką zmianę ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, która w praktyce wykluczy wszystkie inne listy poza tworzonymi przez dwie największe partie. Uważamy, że to niepotrzebna i szkodliwa dla polskiej demokracji zmiana!

Istotą demokracji jest możliwość wyboru. Ordynacja, którą proponują posłowie Panów formacji, w praktyce tę możliwość ograniczy. Nie jest przypadkiem, że zgodnie z proponowanym systemem wyborczym, gdy wziąć pod uwagę obecne preferencje wyborcze, mandaty uzyskają jedynie dwie partie. Nie mogą liczyć na mandaty za to aż cztery formacje, które wedle sondaży powinny dziś przekroczyć próg wyborczy do polskiego Sejmu!

Zmiana ordynacji to krok w stronę zabetonowania polskiej sceny partyjnej i istotny impuls w stronę stworzenia systemu opartego jedynie o dwa bloki wyborcze. W praktyce oznacza próbę umocnienia pozycji politycznej inicjatorów poprzez manipulację systemem partyjnym za pośrednictwem ordynacji.

Tymczasem „okno możliwości”, jakim dla nowych formacji są wybory do europarlamentu, było jedną z podstaw sukcesu Zjednoczonej Prawicy. Przypomnijmy: w 2014 roku w eurowyborach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło niespełna 32%, ale łącznie formacje prawicowe uzyskały aż 46% wszystkich głosów! 4% głosów otrzymała Solidarna Polska, 3,15% – formacja Jarosława Gowina, a 7,15% – Nowa Prawica. Dzięki tym ponad 14% prawicowych głosów oddanym na inne partie niż PiS rok później możliwe były sukcesy Zjednoczonej Prawicy w postaci zwycięstwa w wyborach prezydenckich oraz objęcia samodzielnych rządów w efekcie wyborów parlamentarnych. To wyniki mniejszych partii prawicowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego – Polski Razem i Solidarnej Polski w 2014 roku, a także Prawicy RP w 2009 – doprowadziły do zjednoczenia prawicy i wspólnego startu w 2015 roku, który przyniósł wyborcze zwycięstwo.

Dostrzegamy niedoskonałości obecnej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Mamy świadomość, że istnieją również pewne zalety z funkcjonowania dwublokowych systemów wyborczych. Uważamy jednak, że proponowana dziś zmiana ma na celu zwyczajne utrudnienie funkcjonowania mniejszym formacjom politycznym takim jak Kukiz’15, partia Wolność, partia Razem czy Polskie Stronnictwo Ludowe. Zmuszanie tych partii do blokowania się z PiSem lub Platformą uznajemy za niedopuszczalne. Co więcej, w zmianie ordynacji widzimy też ruch w stronę „przymusowego” związania mniejszych partii prawicowych – takich jak Solidarna Polska, Porozumienie czy Prawica RP – z główną partią rządzącą. Uważamy, że takie praktyki są szkodliwe dla jakości demokracji partyjnej w Polsce.

W związku z powyższym wzywamy Panów do wycofania poparcia Panów formacji dla projektu, o którym mowa. Więcej argumentów przeciwko tej propozycji znajdą Panowie choćby w niniejszym artykule Klubu Jagiellońskiego. Dyskusja o optymalnej ordynacji dla Polski – zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i w krajowych wyborach parlamentarnych – jest konieczna. Nie powinna być jednak prowadzona w cieniu ograniczenia wolności wyboru, którą Polacy powinni mieć przy wyborczych urnach.

Z wyrazami szacunku