Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rada Klubu Jagiellońskiego

Rada to szerokie grono osób, którym idee Klubu są bliskie. Nie jest organem statutowym i nie działa kolegialnie – Zarząd KJ powołuje na członków Rady osoby, których dorobek, doświadczenie i działalność w jakiś sposób wspiera prace Klubu. Członkostwo w Radzie nie oznacza ani podzielania w pełni poglądów i popierania wszystkich inicjatyw Klubu przez jej Członków, ani przez Klub – wszystkich działań i poglądów Członków Rady.