Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Raporty

Raporty i analizy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz inne publikacje naszego stowarzyszenia o profilu eksperckim. Jeżeli szukasz pogłębionej wiedzy o polityce zagranicznej, gospodarce, samorządzie czy wyzwaniach legislacyjnych zapoznaj się koniecznie z naszymi materiałami!

So near and yet so far [EN]

The main content of the report is an analysis and assessment of the state of cooperation between the EU and EaP countries in terms of transport policy. The report also identifies the basic barriers to mutual cooperation.

Rewolucja i równowaga. Raport CA KJ

Zasadniczym celem szeroko zakrojonej, systemowej reformy musi być przede wszystkim zmiana dominujących wzorców zachowania polskich sędziów. Autor proponuje rozwiązania, które mogą usprawnić polski wymiar sprawiedliwości.

Zawodówki reaktywacja. Raport CA KJ

System edukacji zawodowej w Polsce nie tylko nie jest przygotowany na wyzwania przyszłości, ale z trudem radzi sobie z zaspokajaniem bieżących potrzeb rynku pracy. Autorzy raportu przygotowali przegląd problemów i wyzwań, przed jakimi stają współcześnie PWSZ.

The prospect of euro egoism [EN]

The objective of this report is to present the most important common market changes in the aftermath of the crises that hit the EU after 2008. As a result of various economic and social problems, there has been a reluctance of European societies towards liberal solutions.

Widmo euroegoizmu. Raport CA KJ

Celem raportu jest przedstawienie najważniejszych zmian rynku wewnętrznego pod wpływem kryzysów, które dotknęły UE po roku 2008. Widoczna jest tendencja do odgórnego wpływania przez regulacje unijne na to, kto jest bardziej, a kto mniej konkurencyjny na rynku...

Na Północ zwrot! Raport CA KJ

Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości.