Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Pressje

Wszystko zaczyna się od wyobraźni. Od wyznaczania nowych kierunków i przesuwania granic tego, co uważamy za możliwe. „Pressje” chcą być czasopismem o wyobraźni: politycznej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej, historycznej, religijnej, cywilizacyjnej. Nasza opowieść musi być interdyscyplinarna, bo taka jest ludzka rzeczywistość. W jej centrum stawiamy Polskę. Chcemy wiedzieć, skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd powinniśmy zmierzać jako wspólnota polityczna.

Narcyz szuka Boga

Czy możliwa jest duchowość późnej nowoczesności i późnego kapitalizmu? Poszukując odpowiedzi na tak postawione pytanie, warto sięgnąć po figurę Narcyza i mnicha z Brytanii o imieniu Pelagiusz.

Konserwatysta w odczarowanym świecie

Co powinien czynić konserwatysta w dobie późnej nowoczesności? Jak odnaleźć się w ideowo mu nieprzyjaznej demokracji liberalnej, w rzeczywistości odczarowanej, świecie, do którego konserwatywny język i wartości już nie przystają?

Wypalony Lewiatan

Do historycznego lamusa odszedł powojenny modernistyczny porządek państwa dobrobytu z jego wielką etyczną umową społeczną kiełznającą ludzką pychę i chciwość. Na jego miejsce przyszło postmodernistyczne państwo prekarne podporządkowane globalnego kapitalizmowi.

Teka 56: Oświecony Sarmatyzm

„Oświecony sarmatyzm” – brzmi jak oksymoron, prawda? Z jednej strony francuskie peruki i absolutystyczne monarchie, z drugiej ogorzałe facjaty naszych warcholskich przodków i szlacheckie państwo z dykty? Niekoniecznie. To droga do polskiej nowoczesności.

Nowa Pruderia

Narcyz, Tinder, Pornhub – symbole trzech coraz mocniej dominujących na Zachodzie arcynowoczesnych modeli erotycznej relacyjności. Już tylko sakramentalne małżeństwo z jego radykalną koncepcją bycia-razem-aż-do-śmierci rzuca im wyzwanie.

Polityka Boża

Aborcja, gender, in vitro. Polski Kościół zafiksował się na tematach światopoglądowych, redukując katolicką polityczność do seksualnego wymiaru naszego człowieczeństwa. Tymczasem tytułowa „Polityka Boża” to coś znaczniej więcej niż projekt „katolickiej...