Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Być może w twojej wiosce też działa NGO! Ludowe Zespoły Sportowe

Co łączy Adama Małysza, Czesława Langa, Zbigniewa Bródkę i Szymona Kołeckiego? Wszyscy zaczynali kariery w Ludowych Zespołach Sportowych, a na dalszych etapach kariery sięgali po medale największych międzynarodowych imprez. Dla tysięcy młodych zawodników zrzeszonych dziś w LZSach taka ścieżka kariery też jest możliwa.

Pierwszy Ludowy Zespołów Sportowy założono w 1946 r. we wsi Czarnowąsy. Idea LZSów szybko się rozprzestrzeniała. Na koniec 1946 roku było ich już 35 i liczyły 2315 członków. Ważnym etapem rozwoju było powołanie w grudniu 1948 roku Głównej Rady Sportu Wiejskiego. Ten organ podjął decyzję, że, wszelkie formy organizacyjne sportu na wsi będą działać pod nazwą Ludowych Zespołów Sportowych. W efekcie w 1951 roku pod tym szyldem działało 8743 podmiotów, w których działało 309 748 członków.

Kolejny kamień milowy to powołanie Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w 1952 roku, uchwałą Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. Dzięki temu do 1955 r. powstało 14 tysięcy podmiotów i prawie 550 tysięcy członków zrzeszonych pod tym szyldem.

Dwadzieścia lat później rozpoczął się regres LZSów. Jednym z głównych jego powodów była reforma administracyjna z 1975 roku, która wprowadzała podział na 49 województw, co wymusiło reorganizację budowanych od lat struktur LZS i tworzenie ich na nowo. Z czasem osłabły dotacje państwowe i pojawiły się problemy z infrastrukturą. Komfortowe warunki do treningu miało tylko 15-17% członków LSZów.

Jednak największy kryzys nastąpił w 1991 r. za sprawą dwóch decyzji podjętych przez władze państwowe. Jedna z ustaw wyłączała stowarzyszenia kultury fizycznej z dotacji państwowych, a druga zakończyła finansowanie sportu wyczynowego w LZSach. Efekty tych decyzji były katastrofalne. Zlikwidowano 95% etatów. Pracę stracili trenerzy, instruktorzy i organizatorzy na poziomie gminnym. By zapewnić płynność finansową, wyprzedawano majątek organizacji. Liczba członków, zrzeszonych podmiotów i organizowanych wydarzeń znacząco spadła.

Obecnie można mówić o renesansie idei LZSów. Działające od 1946 roku „Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe” jest podzielone na 16 wojewódzkich struktur, które łącznie zrzeszają 7485 podmiotów, w których działa 244 400 zawodników, a rocznie organizują 118 100 wydarzeń. Tak się to prezentuje w podziale na województwa:

Województwo Liczba zawodników Podmiotów zrzeszonych Imprez sportowych rocznie
Dolnośląskie 25000 730 15000
Kujawsko-pomorskie 15000 491 7200
Lubelskie 22600 815 10000
Lubuskie 8300 362 4500
Łódzkie 24300 554 12000
Małopolskie 13500 439 7400
Mazowieckie 10200 297 4500
Opolskie 14200 469 5300
Podkarpackie 16500 400 13500
Podlaskie 12700 500 3000
Pomorskie 22000 560 7000
Śląskie 12500 447 5100
Świętokrzyskie 8000 191 3200
Warmińsko-Mazurskie 14500 650 7500
Wielkopolskie 6800 210 3200
Zachodnio-pomorskie 18300 370 9700

 

Najbardziej aktywne są w tym obszarze województwa dolnośląskie, lubelskie i łódzkie. Brylują zarówno w liczbie zrzeszonych zawodników, zarejestrowanych podmiotów jak i organizowanych wydarzeń.

Gorzej w tym zestawieniu prezentują się województwa: świętokrzyskie, lubuskie i mazowieckie, które zajmują ostatnie miejsca pod względem liczby zawodników, podmiotów zrzeszonych i organizowanych wydarzeń.

„Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe” od 2022 roku jest operatorem rządowego programu „Klub”, którego celem jest dotowanie klubów sportowych na terenie całego kraju. Cele programu to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 17 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych. Łącznie na ten program przeznaczono w 2024 r. 98,5 mln zł, co pozwoli na wsparcie około 7 tys. klubów sportowych.

Dzięki pełnieniu roli krajowego operatora programu „Klub” podmiotowość Ludowych Zespołów Sportowych rośnie, a dzięki temu promowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia dociera do najmniejszych miejscowości w całym kraju.

Organizacje pozarządowe kojarzą się nam głównie z wielkimi miastami. Tymczasem na wsiach i w małych miejscowościach działają NGOsy z kilkudziesięcioletnią historią. LZSy obok OSP i Kół Gospodyń Wiejskich stanowią nieopowiedzianą historię polskiego ruchu społecznego, którą dziś kontynuuje czwarte, a nawet piąte pokolenie.

Organizacje pozarządowe to nie domena wielkich miast. Nawet w najmniejszych miejscowościach znajdziemy prezesów, czy członków zarządu, którzy piszą wnioski grantowe i uzupełniają sprawozdania finansowe. LZSy są jednym z przykładów takiej działalności.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.