Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Coraz mniej Polek chce mieć dzieci. Efekt jojo programu 500+ czy los krajów rozwiniętych?

Coraz mniej Polek chce mieć dzieci. Efekt jojo programu 500+ czy los krajów rozwiniętych? Alicia Petresc/unsplash.com

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało raport z pierwszych od 2017 roku badań poświęconych planom prokreacyjnym kobiet. Od ponad 30 lat nie mamy w Polsce prostej zastępowalności pokoleń – nie ma w tym nic dziwnego, skoro dwa razy więcej kobiet w wieku 18-45 lat jest bezdzietnych. Co więcej, spotkał nas los wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej – Polki zaczynają planować dzieci dopiero po 30. roku życia, o ile w ogóle chcą je mieć.

Z najnowszych badań wynika, że tylko 17 proc. kobiet w wieku 18-45 lat planuje mieć dzieci w ciągu najbliższych kilku lat, zaś 15 proc. myśli o tym, ale w dalszej perspektywie. Niestety, ponad dwie trzecie (68 proc.) kobiet w tym wieku nie ma takich planów lub nie jest zdecydowana w tej materii.

W 2017 r. po wprowadzeniu świadczenia 500 plus te dane były nieco wyższe: odsetek kobiet planujących potomstwo wynosił 41 proc., czyli 9 punktów procentowych więcej. Warto dodać, że w Polsce cały czas trwa proces starzenia się społeczeństwa, więc w stosunku do 2017 r. spadła liczba młodych kobiet do 34. roku życia, zaś wzrosła liczba tych w przedziale wiekowym 35-45 lat.

Rys. 1., „Postawy prokreacyjne kobiet”, Komunikat z badań nr 3/2023.

Największa zmiana dokonała się wśród młodszych kobiet, w przedziałach wiekowych 18-24 i 25-29 lat. W 2017 roku 29 proc. kobiet między 18. a 24. rokiem życia planowało potomstwo w ciągu najbliższych 3-4 lat. Wśród kobiet z przedziału 25-29 lat aż połowa deklarowała plany posiadania dziecka w najbliższym czasie.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat sytuacja zmieniła się diametralnie. Wśród młodszej z tych dwóch grup odsetek kobiet planujących potomstwo spadł o 7 p.p., ale już w starszej z nich (25-29 lat) był to spadek o niemal połowę – z 50 do 27 proc. w 2022 roku. Obecnie to starsze ankietowane, powyżej 30. roku życia, częściej deklarują plany posiadania dzieci.

Tab. 1. „Postawy prokreacyjne kobiet”, Komunikat z badań nr 3/2023.

Serwis fact-chechingowy Demagog zwrócił uwagę na fakt, że w badaniach CBOS-u nie rozróżniono osób nie planujących potomstwa i tych spośród ankietowanych, którzy wybrali opcję „nie wiem”, co może wprowadzać w błąd.

Ponadto badanie uwzględnia także kobiety, które już mają potomstwo, co również wpływa na ich wyniki. Plany powiększenia rodziny najczęściej mają kobiety bezdzietne (58%), a w drugiej kolejności mające jedno dziecko (33%). Co dość oczywiste, najmniej zainteresowane powiększeniem rodziny są kobiety mające już dwójkę i więcej dzieci.

Jedną z najważniejszych zmian zaobserwowanych w badaniach jest więc przesuwająca się średnia wieku kobiet planujących potomstwo na więcej niż 30 lat, co zbliża Polskę do sytuacji obserwowanej od lat w Europie Zachodniej. Pesymistycznego obrazu całej sytuacji dopełnia znaczący wzrost odsetka bezdzietnych kobiet w wieku 18-45 lat (z 22 do 42 proc.).

Z badań CBOS-u wynika, że w latach 2016-2017 wskaźnik dzietności rósł, osiągając wartość 1,45 (na 100 kobiet w wieku 15–49 lat przypadało średnio 145 dzieci), po czym zaczął spadać, osiągając wartość 1,33 w roku 2021. Przyczyny takiego, a nie innego trendu można upatrywać w różnego rodzaju kryzysach – pandemia COVID-19 i galopująca inflacja dotknęły wielu obywateli Polski, a w zeszłym roku musieliśmy się jeszcze borykać z wojną na Ukrainie, która skutkowała napływem milionów uchodźców do naszego kraju. Te trudne czasy wpłynęły negatywnie na jakość życia Polaków, wprowadzając niepokój i skłaniając do odłożenia w czasie planów o powiększeniu rodziny.

Publikacja nie została sfinansowana ze środków grantu któregokolwiek ministerstwa w ramach jakiegokolwiek konkursu. Powstała dzięki Darczyńcom Klubu Jagiellońskiego, którym jesteśmy wdzięczni za możliwość działania.

Dlatego dzielimy się tym dziełem otwarcie. Ten utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o podanie linku do naszej strony.