Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Miejsca noclegowe, posiłki, pomoc prawna, psychologiczna, finansowa. Jak Kościół pomaga uchodźcom?

Miejsca noclegowe, posiłki, pomoc prawna, psychologiczna, finansowa. Jak Kościół pomaga uchodźcom? klerycy w Wyższym Seminarium Duchownym, Wrocław.

Od 24 lutego jesteśmy świadkami prawdziwe pospolitego ruszenia w celu pomocy uchodźcom z Ukrainy. W akcje charytatywne włączają się także instytucje Kościoła katolickiego. Opublikowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC raport pokazuje, że w działania na rzecz uchodźców silnie angażują się parafie oraz żeńskie i męskie domy zakonne.

Wyniki badań prowadzonych przez ISKK zostały opracowane na podstawie odpowiedzi zebranych z 1338 polskich parafii rzymskokatolickich i greckokatolickich z 32 diecezji, 110 żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz 224 męskich domów zakonnych. Według raportu, działania parafii i zgromadzeń koncentrują się głównie wokół przekazywania darów rzeczowych oraz środków finansowych, a także zapewniania zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców.

Szacunkowe dane pokazują, że od 24 lutego do końca marca 2022 r., parafie, męskie oraz żeńskie domy zakonne łącznie udzieliły pomocy finansowej o wartości 120,8 mln zł, przekazały dary rzeczowe o wartości 121,5 mln zł, zorganizowały 318 tys. miejsc noclegowych i wydały ponad 13 mln posiłków. Ponadto, ponad 777 tys. osób otrzymało pomoc prawną, a ponad 138 tys. osób pomoc psychologiczną. 101 tys. osób starszych i z niepełnosprawnością udzielono opieki, zaopiekowano się ponad 145 tys. dzieci, zaś transport otrzymało 570 tys. uchodźców.

Raport ISKK wymienia również szereg innych aktywności podejmowanych przez parafie i zgromadzenia zakonne na rzecz pomocy uchodźcom: tworzenie grup wolontariuszy, koordynowanie parafialnych punktów konsultacyjnych, finansowanie obiadów w szkołach oraz organizowanie imprez charytatywnych o charakterze kulturalnym i sportowym. Wyniki badań pokazują, że podmioty Kościoła katolickiego organizowały pomoc we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, fundacjami, indywidualnymi wolontariuszami, domami rekolekcyjnymi, seminariami duchownymi, duszpasterstwami młodzieżowymi i akademickimi.

Ogromną rolę w koordynowaniu pomocy odgrywa Caritas Polska, największa organizacja charytatywna w Kościele katolickim w Polsce. Na dzień 13 kwietnia 2022 r. Caritas zebrała ponad 100 mln zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zaś wartość wsparcia w postaci darów rzeczowych przekazanych przez Caritas wyniosła 136 mln zł. Oprócz zapewniania pomocy ukraińskim uchodźcom w Polsce, Caritas organizuje także akcję przekazywania paczek z pomocą humanitarną bezpośrednio do Ukrainy. Do tej pory za naszą wschodnią granicę wysłano ponad 213 ton pomocy o wartości ok. 5,3 mln zł.

Warto zaznaczyć, że w udzielanie pomocy na rzecz Ukraińców zaangażowali się członkowie Kościoła, którzy na co dzień nie zajmują się działalnością charytatywną i nie posiadają ani doświadczenia, ani zaplecza logistycznego. Za oddolne i spontaniczne działania wiernych świeckich i duchownych, podziękował bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej przedstawiającej wyniki raportu ISKK.