Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rekrutacja na seminarium ekonomiczne Centrum Analiz KJ

przeczytanie zajmie 2 min

Zapraszamy na seminarium ekonomiczne Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do wybranych osób, które w trakcie pięciu seminariów tematycznych zgłębią swoją wiedzę na temat ekonomii oraz skonfrontują poglądy z innymi uczestnikami oraz zaproszonymi ekspertami. 

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WYPEŁNIJ DO 27 MARCA 2022]

Pandemia Covid-19 spowodowała istotne zmiany w sposobie prowadzenia polityki gospodarczej. Bezprecedensowe decyzje, jakie podejmowały rządy wielu państw (także tych o tradycji ograniczonej roli państwa w gospodarce), aby uchronić gospodarki przed kryzysem, wywołały debatę wśród ekonomistów zarówno co do metod „zarządzania kryzysowego”, jak i odpowiedzi na wyzwania gospodarcze po pandemii.

Nowa gospodarcza rzeczywistość skłania nie tylko do szukania odpowiedzi, co robić „tu i teraz”, ale także do ponownego przemyślenia systemowych zagadnień dotyczących zarządzania procesem gospodarczym w perspektywie średnio- i długookresowej. Szukanie odpowiedzi jest szczególnie potrzebne w sytuacji, w której powszechnie kwestionowane są założenia dotychczasowego modelu rozwoju.

Seminarium ekonomiczne CAKJ to okazja to poszerzenia swojej wiedzy o ekspercki punkt widzenia na najważniejsze współczesne tematy ekonomiczne i praktyczne rozwiązania dla Polski. W każdym z pięciu seminariów wezmą udział zaproszeni wybitni ekonomiści z różnych środowisk i instytucji, reprezentujący różne poglądy. Zamknięte i niewielkie grono gości umożliwia każdemu aktywny i konstruktywny udział w debacie.

Tematy pięciu seminariów to:

  • Inflacja (o współczesnej inflacji i polityce antyinflacyjnej)
  • finanse publiczne (dług, podatki, inwestycje publiczne – kondycja polskich finansów publicznych i polityka fiskalna po pandemii),
  • usługi publiczne (w jaki sposób finansować usługi publiczne, takie jak ochrona zdrowia, oraz jakie problemy pozafinansowe trapią polskie usługi publiczne),
  • zmiany i wyzwania rynku pracy (obecne problemy polskiego rynku pracy, w jaki sposób tworzyć kodeks pracy, by zbilansować interesy pracowników i firm, przyszłe reformy rynku pracy),
  • rozwój regionalny (problemy prowincji i samorządowej gospodarki).

[DOŁĄCZ DO WYDRZENIA NA FACEBOOKU LUB ZAPROŚ ZNAJOMYCH]

Niniejsze zaproszenie kierujemy do osób, które posiadają już pewną wiedzę ekonomiczną, choć niekoniecznie ekspercką, i które chciałyby tę wiedzę poszerzyć nie tylko o współczesne teorie, lecz także o praktyczny wymiar ekonomii w postaci rozwiązań dla konkretnych problemów dotykających Polskę po pandemii.

Chcemy zarazem, aby osoby, do których kierujemy niniejsze zaproszenie, mogły wnieść swój własny punkt widzenia zabierając głos podczas dyskusji, jeśli będą mieli na to ochotę, a także aby ich udział w seminarium zwieńczony był napisaniem artykułu na temat poruszony na spotkaniu, który opublikowany będzie na portalu Klubu Jagiellońskiego. Udział w seminariach jest też zaproszeniem do dalszej, długotrwałej współpracy z Klubem Jagiellońskim. Seminaria będą zamknięte i nie będą nigdzie transmitowane, w związku z czym nie będzie można ich nigdzie obejrzeć.

Partnerem seminarium jest Polski Fundusz Rozwoju.