Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

VII Kongres KJ: Rodzina i demografia. Uratują nas transfery czy pogrąży kultura?

Jednym z najważniejszych, strategicznych wyzwań stojących przed Polską jest demografia. Aktualnie sytuację stabilizuje szeroki napływ imigrantów zarobkowych, którzy wypełniają lukę na rynku pracy. Jednak migracja nie odpowiada na pytanie, w jaki sposób Polka może osiągnąć zastępowalność pokoleń, skoro w statystykach na tle Europy szoruje po dnie. Co sprawia, że wciąż nie widać wyraźnej poprawy?

Debata na temat czynników wpływających na zwiększanie się dzietności oraz na stabilność rodzin towarzyszy polskiej debacie publicznej od wielu lat. Najmocniej wybuchła w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło program +500. Jak pisał wtedy na łamach Klubu Jagiellońskiego Paweł Musiałek „to nie kwestie ekonomiczne, a cywilizacyjne są decydujące o poziomie dzietności i jeśli chcemy ją zwiększyć musimy zmienić współczesne trendy kulturowe”.

[WESPRZYJ KONGRES, WPŁAĆ NA ZBIÓRKĘ I ODBIERZ LIMITOWANY NUMER „PRESSJI”]

Czy programy socjalne lub dodatki prorodzinne mogą istotnie zmienić sytuację Polski? A może to dobre polityki publiczne wpływają na decyzję o założeniu rodziny i chęci posiadania dzieci? Wreszcie – może nie ma to znaczenia, biorąc pod uwagę zmiany społeczne i kulturowe. O opinię na ten temat zapytamy:

Barbarę Sochę – pełnomocniczkę rządu ds. polityki demograficznej, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiadającą m.in. za przygotowanie i wdrażanie projektu Strategii Demograficznej oraz promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej.

Agnieszkę Ścigaj – posłankę na Sejm VIII i IX kadencji. Zawodowo związanej z polityką społeczną jako konsultantka, trenerka i koordynatorka projektów. Jedną z twórczyń konserwatywno-liberalnego koła poselskiego „Polskie sprawy”.

Debata online odbędzie się 18 lutego o godz. 19:00. Spotkanie poprowadzi Marcin Kędzierski, główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Zapraszamy do wspierania Kongresu i odbierania atrakcyjnych pakietów zawierających publikacje, książki i gadżety.

[DOŁĄCZ DO WYDARZENIA KONGRESOWEGO NA FB I ZAPROŚ ZNAJOMYCH]