Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Dyskryminacja ze względu na wiek na polskim rynku pracy? Badania PIE pokazują, że jak najbardziej

Dyskryminacja ze względu na wiek na polskim rynku pracy? Badania PIE pokazują, że jak najbardziej https://unsplash.com/photos/1qFmB3sZPSo

Polski Instytut Ekonomiczny w niedawnym raporcie przedstawia wyniki badania dotyczącego zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek (ageizm) na rynku pracy w Polsce. Metodą badawczą był eksperyment terenowy: wysyłano sztucznie stworzone CV osób 52-letnich i 28-letnich w odpowiedzi na prawdziwe oferty pracy zamieszczone w internetowych serwisach rekrutacyjnych.

Następnie badano, jak wiele telefonów zwrotnych ze strony firm z zaproszeniem do dalszych etapów rekrutacji otrzymają kandydaci młodsi w porównaniu do starszych. Ze względu na maksymalne podobieństwo CV wszystkich kandydatów (pod względem kompetencji, wykształcenia czy umiejętności), różnica pomiędzy starszymi a młodszymi osobami w skali pozytywnego odzewu ze strony firm świadczyć może o tym, że pracodawcy, świadomie lub nieświadomie, kierują się kryterium wieku przy selekcji kandydatów do pracy.

Aby nie komplikować obrazu, stworzono dwie pary sztucznych CV: żeńską i męską – i osobno badano ageizm dla obu płci. Baza ofert pracy, na które wysyłano aplikacje, licząca kilkaset rekordów, była zbalansowana geograficznie na szczeblu wojewódzkim. Pozwoliło to zbadać w szczególności różnice między rynkiem pracy w Warszawie i w innych regionach kraju.

W pierwszym etapie badania brano pod uwagę tylko oferty pracy na podstawowych stanowiskach, niewymagających wysokiego doświadczenia, niezwiązanych z ciężką pracą fizyczną (co mogłoby „naturalnie” promować młodsze osoby). W drugim etapie, po dostosowaniu CV, wysyłano aplikacje na bardziej specjalistyczne stanowiska (wymagające pewnego doświadczenia) w sektorze finansów i ubezpieczeń.

Wyniki wskazują jasno na to, że problem ageizmu istnieje na polskim rynku pracy. Młodsi kandydaci otrzymywali dwukrotnie więcej pozytywnych telefonów zwrotnych w przypadku aplikacji na niezaawansowane stanowiska (niezależnie od płci). Wyniki drugiego etapu (specjalistyczne stanowiska) są zbliżone, choć występują różnice płciowe: u mężczyzn skala ageizmu jest mniejsza niż w pierwszym etapie (28-latek otrzymał ok. 1,7 razy więcej pozytywnego odzewu od 52-latka), u kobiet zaś większa (28-latka otrzymała ok. 2,2 razy więcej telefonów zwrotnych niż 52-latka). To również w przypadku szukania pracy bardziej specjalistycznej występują największe różnice między Warszawą a resztą kraju. W drugim etapie badania w stolicy młodsi kandydaci, rozpatrując obie płcie zbiorczo, dostali czterokrotnie więcej pozytywnych telefonów, niż osoby starsze.

Choć dyskryminacja ze względu na wiek jest niedopuszczalna w ramach polskiego prawa, to wyniki badania PIE pokazują, że zdecydowanie wpływa na obraz krajowego rynku pracy. Za jej główną przyczynę można uznać stereotypowe myślenie na temat osób w kwiecie wieku lub nieco starszych. Pracownicy po „pięćdziesiątce” nierzadko są bardzo cennym zasobem firmy i potrafią nie tylko dobrze odnaleźć się we współczesnym świecie pracy, lecz także dobrze współpracować z młodszymi i uczyć się od nich (oraz uczyć ich umiejętności, które wynikają z doświadczenia). Mimo to o starszych osobach niekiedy wciąż uważa się stereotypowo, że są bierni, mają problemy z pracą z nowymi technologiami, adaptacją do zmian w pracy czy choćby motywacją i ambicją zawodową. Stereotypy te nie muszą być uświadomione, by wpływały na decyzje rekruterów i pracodawców.