Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

„A kto jest moim bliźnim?” Artyści-katolicy o sytuacji na granicy [WYSTAWA]

„A kto jest moim bliźnim?” Artyści-katolicy o sytuacji na granicy [WYSTAWA] Fragment pracy ,,Psalm Uchodźczy”. Autor: Łukasz Murzyn.

Jak pogodzić miłość i obowiązek pomocy bliźniemu z odpowiedzialnością za wspólnotę i światową sytuacje społeczno-polityczną? To pytanie stanowi wyzwanie dla każdego chrześcijanina od momentu wybuchu kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Mimo różnych ocen, żaden chrześcijanin nie może stracić wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Artyści ze wspólnoty Vera Icon postanowili zorganizować wystawę pt. Across, która ma być wyrazem tej wrażliwości. Od 13 stycznia można ją obejrzeć w galerii ,,Zielona 13” w Łodzi.

Dramatyczna sytuacja, w jakiej znaleźli się ludzie uwięzieni na granicy z Białorusią, ale też świadomość brutalnej gry prowadzonej przeciwko Polsce przez Łukaszenkę sprawiły, że artyści różnią się w postrzeganiu sytuacji na granicy. Pomimo tego, artyści, jako ludzie dobrej woli, ale też będąc świadomymi niejednoznaczności sytuacji, opowiadają się za ideą ochrony życia i przyrodzonej godności każdego człowieka.

W wystawie biorą udział Tomasz Biłka OP, Sylwia Cwynar, Hubert Dolinkiewicz, Dorota Hajduk, Oliwia Kornaś, Łukasz Murzyn, Dariusz Nowak, Aleksandra Paulińska, Aleksandra Samołyk, Tomasz Samołyk, Artur Wąsowski i Marlena Wąsowska. Wszyscy oni są związani ze wspólnotą artystyczną Vera Icon, której celem jest posługiwanie się sztuką jako ,,narzędziem przez które możemy odkrywać Boga i doprowadzać innych do spotkania z Nim”. Wystawę można odwiedzać do 6 lutego 2022 r.

Pytanie o to, jak należy postępować w sytuacjach konfliktu pomiędzy dobrem wspólnoty a pomocą obcym wzbudziło również dyskusję w naszym środowisku. Tematem tym zajęli się Daria Chibner, która w swoim tekście przestrzega przed prymatem emocjonalnego patrzenia na sprawy polityczne oraz Konstanty Pilawa, który zwrócił uwagę na to, że zbyt łatwo przychodzi nam potępianie działań państwa w tej sprawie.

Dyskusji o kryzysie uchodźczym nie zabraknie również na rozpoczynającym się właśnie VII Kongresie Klubu Jagiellońskiego. Już we wtorek, 18 stycznia, debatować na ten temat będą Tomasz Terlikowski i Marek Jurek. Spotkanie pod tytułem Katolicy na granicy poprowadzi Konstanty Pilawa, redaktor naczelny czasopisma ,,Pressje”.