Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Najbogatsze 10% Polaków posiada ponad 60% całego majątku w państwie. A w skali świata nierówności są jeszcze wyższe

przeczytanie zajmie 3 min

World Inequality Report to coroczna publikacja autorstwa World Inequality Lab, zespołu badawczego przy Paris School of Economics, tworzonego m.in. przez Thomasa Piketty’ego. Znajduje się w nim m.in. zestawienie i omówienie nierówności ekonomicznych w kategoriach dochodu oraz wielkości majątku na świecie i w poszczególnych państwach.

Wnioski płynące z tegorocznej edycji raportu nie są zachęcające- nierówności ekonomiczne na świecie w 2021 roku w dalszym ciągu były skrajnie wysokie. Ponad ¾ (76%) światowego majątku przypada w udziale górnym 10% społeczeństwa, podczas gdy dolne 50% posiada go jedynie 2%, według ujęcia parytetu siły nabywczej (PSN).

Tylko trochę lepiej przedstawia się kwestia dochodów: choć najbiedniejsze 50% populacji Ziemi otrzymuje zaledwie 8,5% łącznej sumy wszystkich świadczeń i wynagrodzeń wypłacanych w ciągu roku, to klasa średnia dostaje ich już 39,5%. Jednak oznacza to, że w dalszym ciągu najbogatsze 10% otrzymało w 2021 roku większość (52%) światowych dochodów.

Sytuacja w Polsce nie odbiega szczególnie od tej światowej, pod niektórymi aspektami będąc jednak gorsza. Dotyczy to zwłaszcza podziału majątku w polskim społeczeństwie: dolna połowa polskiego społeczeństwa „posiada” średnio -700 euro (w ujęciu PSN), czyli żyje w długach przewyższających posiadany majątek. (-0,7% całości). Z kolei górne 10% posiada 61,8% całego majątku w naszym państwie, o średniej wielkości 305 300 euro. Klasa średnia posiadała w ubiegłym roku majątek o średniej wysokości 48 tys. euro. Spośród państw wymienionych w raporcie tylko cztery miały gorszą sytuację najuboższej połowy obywateli i były to Brazylia, Chile, Meksyk oraz RPA. Lepiej pod tym względem wypadły np. Indie.

Polska jest natomiast bardziej zbalansowana w odniesieniu do wypracowanych dochodów. W 2021 roku najbogatsze 10% Polaków otrzymało 37,8% wartości wszystkich wynagrodzeń i świadczeń, zaś dolna połowa 19,5%.

Zdaniem autorów publikacji przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce z majątkiem w wysokości 128 tys. zł jest oczywiście biedniejsze niż to w Europie Zachodniej, ale już średnie w skali Europy Wschodniej (porównywalne np. z rosyjskim) i nieznacznie bogatsze np. od tego w Turcji.

Materiał opracował Andrzej Ciepły.